PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Fundacje wspierające: Kulczyk Foundation - "Żółty Talerz"; Fundacja Tesco Dzieciom - „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”

 

1,5 miliona posiłków i 10 mln zł w tym roku: Żółty Talerz pomaga żywić polskie dzieci!

 

Stało się! W tym miesiącu Żółty Talerz Kulczyk Foundation wydał półtoramilionowy posiłek licząc od jesieni 2016 roku kiedy to program wystartował. Mało tego – w 2018 roku na wsparcie żywienia dzieci fundacja Dominiki Kulczyk wyda 10 milionów złotych. – Chcę podziękować wspaniałym ludziom, którzy organizują posiłki dla dzieci wszędzie tam, gdzie działa Żółty Talerz. Razem z nimi zmieniamy codzienność dzieci na lepsze – podkreśla Dominika Kulczyk.

Żółty Talerz już w 72 Środowiskowych Ogniskach Wychowawczych i Świetlicach

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Od stycznia br. do programu Żółty Talerz finansowanego ze środków Kulczyk Foundation dołączyły nowe środowiskowe ogniska wychowawcze i świetlice Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Grono realizujących projekt od września 2017 roku 50 placówek  poszerzyło się o kolejne 12 z Ostrołęki, Wyszkowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Rzeszowa, Przemyśla, Mielca, Ełku, Olecka, Morąga Zamościa,  Krakowa i Łodzi. W niektórych przypadkach dofinansowanie żywienia uratowało działalność ognisk, których funkcjonowanie było zagrożone z powodu bardzo niskich dotacji uzyskanych ze środków samorządowych.

 Od lutego program Żółty Talerz został skierowany do kolejnych 10 Ognisk TPD.

Świąteczna Zbiórka Żywności w Złotowie 

W dniach od 1-3.12.2017 roku odbyła się w ramach Wielkiej Akcji Świątecznej zbiórka żywności pt. „Dodaj Świętom Smaku". Tradycyjnie dzięki bardzo dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach w akcję włączyli się wolontariusze z Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie. Żywność zbierano w sklepie TESCO.

 

TPD już drugi rok realizuje program Żółty Talerz

finansowany przez Kulczyk Foundation

 

Dzięki wsparciu Kulczyk Foundation w 50 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD już drugi rok realizowany jest program Żółty Talerz. Celem programu jest dostarczanie naszym podopiecznym zdrowych, wartościowych i pysznych posiłków. Przez trzy miesiące realizacji II edycji projektu ponad 1500 naszych podopiecznych codziennie mogło zjeść podwieczorek. W wielu placówkach TPD środki finansowe otrzymywane w ramach programu Żółty Talerz to jedyne, które można przeznaczyć na żywienie.

 

 

 

 

 

Warszawa, 24.11.2017

 

Więcej dzieci żywionych w II edycji Żółtego Talerza!

– Nie tak dawno, bo we wrześniu 2017 roku rozpoczęliśmy drugi rok trwania programu Żółty Talerz. Gdy startowaliśmy w 2016 roku to ze zdrowymi posiłkami docieraliśmy do ponad 5000 dzieci, teraz żywimy ich już 7832 – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Kulczyk Foundation. Ogólnopolski program wspierania systemu żywienia dzieci Żółty Talerz wkroczył w zupełnie nowy etap. – Unowocześniliśmy właściwie wszystko. Dla dobra dzieci – dodaje Marta Schmude-Olczak.

Podsumowanie programu "Żółty Talerz" w Szczecinie

 

Zamiast ziemniaków - kasza, zamiast słodyczy - owoce. O diecie, która przyda się każdemu i warto ją wdrażać już od najmłodszych lat rozmawiano wczoraj w Lekowie. Ponad 600 dzieci przyjechało do Lekowa w powiecie świdwińskim, by podsumować edukacyjny program „Żółty Talerz”. To projekt, który uczy zdrowych nawyków żywieniowych.

Reportaż (WIDEO)

95

Podkategorie

Podkategorie

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum