PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

NASZA HISTORIA

Szanowni Państwo,

Publikujemy sprawozdanie z działalności merytoryczno organizacyjnej i finansowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za rok 2016.


Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie i przyjęte uchwałą podczas obrad Zarządu Głównego TPD w dniu 13 maja 2017.

Sprawozdanie merytoryczne - PDF


Sprawozdanie finansowe - PDF


Uchwała nr 7/2017 - PDF

Uchwała nr 8/2017 - PDF

51

Źródło dobrej energii dla innych ludzi, człowiek czynu i refleksji naukowej, pasji i kompetencji – powiedział  o Jubilacie prof. dr hab. Jan Jeżewski

 

Jubileusz Profesora Stanisława Leszka Stadniczeńki

                 

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko obchodził 12 maja 2017 roku jubileusz  40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-tej rocznicy urodzin. Z tej okazji na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie Profesor jest prodziekanem i wykładowcą, odbyła się uroczysta konferencja.

 Granty na najlepsze projekty społeczne.
Startuje III edycja „Decydujesz, pomagamy”!

  

Szanowni Państwo!

właśnie ruszyła III edycja programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy”, w którym można zdobyć grant w wysokości 5.000 zł. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków – na realizację 125 najlepszych projektów przeznaczona jest łącznie kwota 650 000 złotych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to instytucja o wielkim znaczeniu społecznym – pełni istotną rolę opiekuńczo – wychowawczą. Wiemy, że cieszy się dużym uznaniem, między innymi  dlatego, że działa na rzecz pomocy dzieciom – zapewnia troskę o prawa, jakość warunków życia i edukacji dziecka, a także o jego zdrowie, bezpieczeństwo i równość szans życiowych.

IKEA po raz kolejny wsparła podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W dniach 27-29 kwietnia kilkudziesięciu wolontariuszy z IKEA zarówno z Polski jak i ze Szwecji spotkało się w Olsztynie koło Częstochowy, gdzie mimo nieustającego deszczu odnawiali letni ośrodek wypoczynkowy TPD. Spotkanie było zwieńczeniem realizacji 3 miesięcznych działań podjętych przez IKEA na rzecz TPD. W ośrodku zostały wymienione podłogi, okna, drzwi, zainstalowane prysznice, odnowiono ściany i oświetlenie. Wolontariusze w piątek 28 kwietnia urządzali wnętrze kuchni i dwóch sypialni. W sobotę 29 kwietnia ośrodek zobaczyły dzieci, które będą się tam bawić i odpoczywać. W podziękowaniu dla darczyńców tańczyły cheerleaderki, których występ przygotowała instruktorka z TPD. Dla IKEA i dla TPD dzieci są najważniejsze, bo są naszą przyszłością.

Reportaż Link

wersja do wydruku: PDF
88

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz

Fundacja TESCO Dzieciom

zapraszają podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD

do udziału w konkursie inicjatyw społecznych „Dzieci – Dzieciom”

 

CEL KONKURSU:

Promowanie inicjatyw społecznych podejmowanych przez dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD w wieku szkolnym na rzecz swoich rówieśników. Wspieranie wolontariatu młodzieżowego, wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dzielenia się własnym potencjałem.

Likwidowanie barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnościami i innym potrzebującym szczególnej troski. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim.

 Wręczenie nagród „Lider Dostępności”

 W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie nagród w drugiej edycji konkursu architektoniczno – urbanistycznego „Lider Dostępności”, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. W gali zorganizowanej z tej okazji uczestniczyła również Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa wobec dzieci

11 kwietnia 2017 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa karnego zaostrzającą kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Wyższe sankcje będą grozić m.in. za okaleczenie dziecka, uprowadzenie, porzucenie czy handel dziećmi.

 Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta nowelą, osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym – lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy – będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – sprawca będzie podlegał karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone będzie karą od 1 roku do 10 lat. W przypadku, gdy pokrzywdzony w wyniku tego popełni samobójstwo, sprawcy grozić będzie od 2 do 12 lat więzienia.

Zjazd Sprawozdawczy w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym TPD           

    1 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze odbył się Zjazd Delegatów TPD Regionu Dolnego Śląska, podsumowujący w połowie kadencji działalność Zarządu Regionalnego za lata 2015-2016. Zjazd rozpoczął się od występu dwóch zespołów artystycznych:

1/ Integracyjnego Zespołu Instrumentalnego "CANTO", działającego od 2008 roku przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze (Integracyjnej) pod kierunkiem p. Anny Szewczuk,

 

Mamy kolejny sezon rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie - możliwość przekazania 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2019 będzie obchodziło 100-lecie pracy na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy. Zwracamy się do Państwa, się byście zechcieli swoim  podatkiem podzielić się właśnie z TPD.  Wpłaty te  pozwolą nam nadal pomagać tym dzieciom, które najbardziej potrzebują zadbania, troski i zabezpieczania podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania wolnego czasu.

Filmy z regionów

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum