PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Prezydium Zarządu Głównego TPD, Krajowe Centrum Turystyki i Wypoczynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nosi obecnie nazwę:

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W związku z powyższym publikujemy ponownie wszystkie informacje dotyczące w/w placówki.

 

Arkadiusz Gawiński
Dyrektor Centrum

 

Załączniki:

  1. Informacja KCWiE TPD
  2. Założenia programowe KCWiE TPD
  3. Zarządzenie 11.10.2017 KCWiE TPD
  4. Zarządzenie 28.12.2017 KCWiE TPD
8

 

Ruszyła IV edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”

Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.tesco.pl/pomagamy do 30 marca.

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Lista projektów zostanie ogłoszona 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu. 

Z nowym rokiem ruszyła kolejna edycja „Zdrowo jem z Fundacja Tesco” w Centrum TPD „Helenów”

                 

Już od blisko dwóch miesięcy w Centrum TPD „Helenów” odbywają się zajęcia w ramach 2 edycji projektu „Zdrowo jem z Fundacją Tesco”.

Projekt realizowany jest po to, aby dzieciaki z niepełnosprawnościami miały szansę na poprawę parametrów swojego zdrowia za sprawą stosowania specjalistycznych diet i aby w przyszłości potrafiły samodzielnie podejmować dobre decyzje odnośnie prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zimowisko narciarskie TPD Krosno

W drugim tygodniu ferii TPD Krosno zorganizowało zimowisko narciarskie dla 45-ciu młodych narciarzy w Zakopanem. Uczestnicy,  pod opieką instruktora i wychowawców, korzystali ze stacji narciarskiej Harenda Ski i pensjonatu Bachledówka.

Tatry przywitały nas piękną zimową aurą. Wszyscy, codziennie i z zapałem, wyruszali na stok by się rozkoszować  jazdą i  szlifować umiejętności narciarskie. Kadra była pod wrażeniem determinacji  młodych narciarzy, którzy potrafili przebywać na stoku od 9,30 do 18.00 (oczywiście z przerwą na obiad i odpoczynek).

Pomagamy zbudować samodzielną przyszłość

Pierwsze kroki w dorosłość nie należą do łatwych. Szczególnie, gdy stawia się je w pojedynkę. Możesz ITy to program, który ułatwi młodym osobom samodzielny start.

Podczas programu zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, by rozpocząć pierwszą pracę
w branży IT. Z nami, niezależnie od wykształcenia nauczysz się programowania od podstaw. Warsztaty z kompetencji miękkich pomogą ci rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy
w grupie oraz zarządzania czasem.

„Rób tylko to co kochasz – bo tylko to możesz robić najlepiej”

Wspieranie pasji i zainteresowań dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD to najważniejszy cel programu wsparcia kierowanego przez PEPCO do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W działających w Polsce ponad 700 sklepach PEPCO podstawowy asortyment stanowią artykuły dla dzieci i do domu, a głównym klientem jest mama. Od ponad roku PEPCO finansuje kreatywne zajęcia oraz kolonie i zimowiska, w których uczestniczą dzieci z placówek TPD. Po udanym obozie w Serocku, w którym podczas ubiegłorocznych wakacji uczestniczyły dzieci z Ognik TPD w Koszalinie, Kleczewie oraz Warcie k/Sieradza, od października w zajęciach artystycznych uczestniczyli podopieczni

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 4 lutego 2018 roku zmarł

Bohdan Tracewski

Wielki Przyjaciel Dzieci i Młodzieży

 

Był wybitnym  specjalistą z zakresu pedagogiki społecznej,

Człowiekiem wielkiej klasy.

 

 

Szanowni Państwo, Prezesi Oddziałów Regionalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
przypominamy o obowiązku składania sprawozdań za 2017 rok z działalności merytoryczno - organizacyjnej regionu i sprawozdań finansowych.
Poniżej dostępne są nowe obowiązujące formularze.

Dokumenty są dostępne w różnych formach np: word, excel - otwiera program Microsoft Office; Open Office otwierają wszystkie darmowe programy.


Formularz - Sprawozdanie z działalności merytoryczno - organizacyjnej regionu w 2017r  (word); (excel)


 Formularz - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego US (word) (Open Office)


 

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000445/BF/D

72

Gwiazdka z Kulczyk Fundation w placówkach TPD

 

Mikołaj w tym roku był bardzo hojny dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a to za sprawą Kulczyk Fundation, które podarowało drobne upominki wszystkim placówkom objętym programem Żółty Talerz.

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum