PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

NASZA HISTORIA

 Granty na najlepsze projekty społeczne.
Startuje III edycja „Decydujesz, pomagamy”!

  

Szanowni Państwo!

właśnie ruszyła III edycja programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy”, w którym można zdobyć grant w wysokości 5.000 zł. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków – na realizację 125 najlepszych projektów przeznaczona jest łącznie kwota 650 000 złotych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to instytucja o wielkim znaczeniu społecznym – pełni istotną rolę opiekuńczo – wychowawczą. Wiemy, że cieszy się dużym uznaniem, między innymi  dlatego, że działa na rzecz pomocy dzieciom – zapewnia troskę o prawa, jakość warunków życia i edukacji dziecka, a także o jego zdrowie, bezpieczeństwo i równość szans życiowych.

Będziemy wdzięczni za poinformowanie lokalnych organizacji o programie „Decydujesz, pomagamy” i przesłanie do zainteresowanych organizacji informacji o tej inicjatywie. Gotową treść takiej informacji przesyłamy jako załącznik do wiadomości. Zależy nam na tym, by informacja dotarła  do prężnych grup i organizacji społecznych, które działają na rzecz rozwoju Państwa regionu.

Piknik integracyjny, warsztaty umiejętności wychowawczych, a może na przykład rajd rowerowy dla dzieci i ich rodzin? Do programu mogą Państwo zgłosić pomysł na przedsięwzięcie o bardzo różnorodnej tematyce.

 

Jak przygotować zgłoszenie?

Dla nas najważniejsze jest, aby adresatem Państwa projektu była lokalna społeczność. Mogą to być projekty z zakresu edukacji (np. zajęcia wyrównawcze dla dzieci, warsztaty plastyczne), promocji zdrowego stylu życia (np. zajęcia ekologiczne), a także
z upowszechniania zaangażowania w pomoc dzieciom potrzebującym (np. akcje charytatywne) oraz wiele innych inicjatyw. Szczególnie cenimy sobie projekty otwarte, skierowane nie tylko do społeczności zrzeszonej przy oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ale szerzej – do lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział w programie?

Zgłoszenia do programu mogą składać organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia utworzone przez nauczycieli, fundacje itp.) oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby). Organizacje mogą zgłosić projekt samodzielnie. Natomiast w imieniu grup nieformalnych projekt powinna zgłosić inna organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie) lub instytucja publiczna.

 Jak zgłosić projekt?

Wystarczy wejść na stronę internetową www.tesco.pl/pomagamy, zapoznać się
z regulaminem programu i opisać swój pomysł na projekt w formularzu aplikacyjnym.  Na zgłoszenia czekamy do 30.06.2017 r.

 

Jakie są kolejne etapy programu „Decydujesz, pomagamy”?

 - ZGŁOSZENIA: od 15.05 do 30.06.2017 poprzez formularz dostępny na stroniewww.tesco.pl/pomagamy można zgłaszać projekty konkursowe

 - DECYZJA KOMISJI: Ze wszystkich projektów zgłoszonych w danym regionie Komisja Grantowa wybierze po trzy najlepsze, które przejdą do następnego etapu.

 - GŁOSOWANIE W SKLEPACH: O tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy każdego regionu w otwartym głosowaniu, które odbywać się będzie
w październiku w sklepach Tesco.

Co jeszcze warto wiedzieć?

W ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Polska została podzielona na 125 mikroregionów - w każdym z nich  przyznany zostanie jeden grant (mapa z podziałem znajduje się na stronie internetowej programu).

 

Do tej pory odbyły się już dwie edycje programu „Decydujesz, pomagamy”, podczas których na projekty biorące udział oddano łącznie ponad 10,2 mln głosów.

W ramach programu organizowano m.in. warsztaty pierwszej pomocy, zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, pikniki integracyjne, powstały lokalne siłownie na świeżym powietrzu, bajkowe ogrody, sala doświadczeń świata, a nawet letnie kina plenerowe.

Więcej informacji o programie na stronie www.tesco.pl/pomagamy 

Wspólne działanie

W załączniku przesyłamy plakat programu „Decydujesz, pomagamy”. Będziemy bardzo wdzięczni za zawieszenie go w Państwa instytucji oraz zachęcanie pracowników i współpracowników do wzięcia udziału w programie.

 

 W przypadku pytań dotyczących zgłoszenia do programu, zapraszamy do kontaktu z biurem programu - Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia:
Telefon: 22 100 55 93
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z pozdrowieniami,

 

Filmy z regionów

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum