PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Obóz letni w Serocku

W dniach 6-16 lipca 2017 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z województw zachodniopomorskiego (Koszalin), wielkopolskiego (Konin) oraz łódzkiego (Sieradz). Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland. Na obóz pojechały dzieci, które w maju i czerwcu uczestniczyły w organizowanych w ogniskach TPD zajęciach teatralnych, tanecznych oraz sportowych.

Podczas trwania obozu dzieci wzięły udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach m.in. odwiedziły taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, zwiedziły Zamek Królewski, Stadion Narodowy i ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Bawiły się również w Parku Wodnym Warszawianka i parku linowym.

Poza wyjazdami uczestnicy obozu w ośrodku w Serocku pracowali nad przygotowaniem prezentacji pokazującej efekty zajęć realizowanych w placówkach TPD. Na zakończenie obozu grupa  z Kleczewa k. Konina  zaprezentowała układ taneczny, a grupa
z Koszalina przedstawienie teatralne o skutkach jedzenia czekolady. Grupa sportowa z Warty k. Sieradza zorganizowała turniej sportowy, w którym wzięły udział także dzieci przebywające w Serocku w ramach akcji Lato w Mieście.

Na zakończenie obozu wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, upominki ufundowane przez PEPCO oraz gry planszowe przekazane przez m. st. Warszawa.

GALERIA

 

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum