PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Międzynarodowy obóz młodzieżowy

Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci zorganizowała w dniach 08.07 –18.07.2017 roku. Uczestnikami obozu była młodzież z Ukrainy oraz Polski, ze strony polskiej udział w obozie wzięła również młodzież niepełnosprawna ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD „Helenów”. Bazą noclegową był Ośrodek Wypoczynkowy „Azyl Między Wzgórzami”, w miejscowości Młoty w Kotlinie Kłodzkiej.

W czasie trwania obozu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia. W pierwszym dniu pobytu przeprowadzone zostały zajęcia integracyjne w formie treningów. Młodzież bardzo szybko pokonała bariery, chociażby językowe. W sposób naturalny bez

żadnych uprzedzeń, nawiązała pozytywne relacje z kolegami niepełnosprawnymi a ci z kolei chętnie uczestniczyli we wszystkich organizowanych przedsięwzięciach. Odbywały się zajęcia podnoszące umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zajęcia rozwijające logiczne myślenie, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe. Program turystyczny był bardzo bogaty, w Kotlinie Kłodzkiej zwiedzaliśmy Błędne Skały – labirynt w Górach Stołowych, Szczeliniec Wielki, odbyliśmy wycieczkę do Kłodzka, zwiedziliśmy zabytki miasta poznając jego historię, Twierdzę Kłodzką z podziemną trasą  turystyczną, w Wambierzycach Katedrę oraz ruchomą zabytkową szopkę.

To w Polsce, a poza granicami, odbyliśmy wycieczkę do Drezna, mieliśmy możliwość zapoznania się z początkami miasta, jego rozwojem jak również tragiczną historią podczas Drugiej Wojny Światowej. Kolejnym etapem była czeska Praga, tu spędziliśmy dwa dni. Zwiedziliśmy przepiękne zabytki stolicy Czech, byliśmy światkami uroczystej odprawy warty przed Pałacem Prezydencki na Hradczanach. Pragę oglądaliśmy również z perspektywy Wełtawy, odbyliśmy dwugodzinny rejs statkiem, na pokładzie którego zjedliśmy obiad. Na terytorium Polski mamy Błędne Skały a w Czechach - Skalne Miasto. Odbyliśmy długą wędrówkę szlakami turystycznymi, obserwując i podziwiając cudowne formacje skalne i „ukryte” między nimi jeziora. Po powrocie do „naszego” ośrodka w Młotach kontynuowaliśmy zajęcia językowe, matematyczne przeplatane zajęciami plastycznymi, sportowymi oraz zajęciami na basenie w Międzylesiu jak również Aquaparku w Kudowie Zdroju.

 

 

 

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum