PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Podsumowanie akcji letniej

organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 2017 roku.

 W różnych formach wypoczynku organizowanych przez TPD całym kraju wzięło udział 22 467 dzieci

 

Podczas tegorocznych wakacji  oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowały 258 turnusów - wyjazdowych form wypoczynku  dla dzieci  i młodzieży.  Były to kolonie wypoczynkowe, obozy sportowe, językowe i inne organizowane w kraju i za granicą. Wzięło w nich udział łącznie 11 162 uczestników. Liczba turnusów jest o 50 większa od zorganizowanych w 2016 roku, natomiast liczba uczestników o 1181 większa od zeszłorocznej.

W turnusach rehabilitacyjnych, których TPD zorganizowało 40 wzięło udział 1613 niepełnosprawnych uczestników, jest to liczba porównywalna do zeszłorocznej.

Odbywały się także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne i terapeutyczne oraz biwaki. Razem tzw. małych form wypoczynku zorganizowano 58  dla 2135 uczestników.

stacjonarnych akcjach wypoczynkowych w miejscu zamieszkania wzięło udział 7557 osób z czego 6464 w mieście gdzie zostało zorganizowane 202 turnusy w ramach akcji „Lato w Mieście” i 1093 osób na wsi gdzie zostało zorganizowanych  39 turnusów w ramach akcji „Lato na Wsi”. W porównaniu z 2016 rokiem liczba uczestników stacjonarnych form wypoczynku spadła o ponad 30% .

Liderem jeśli chodzi o obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży podobnie jak w zeszłym roku był Dolnośląski Oddział Regionalny TPD, który zorganizował 46 turnusów dla 2299 uczestników. Natomiast liderem jeśli chodzi o wszystkie formy wyjazdowe jest Podkarpacki Oddział Regionalny TPD, który  zorganizował 36 obozów i kolonii, 11 turnusów rehabilitacyjnych oraz 4 turnusy wczasów rodzinnych.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki TPD zorganizował na największą skalę stacjonarną akcję wypoczynkową,  45 turnusów „Lata w Mieście” dla 1100 uczestników oraz 10 turnusów „Lata na Wsi” dla 283 uczestników.

 

Opracowała: Jolanta Szklarska

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum