PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 

Szanowni Państwo, Prezesi Oddziałów Regionalnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
przypominamy o obowiązku składania sprawozdań za 2017 rok z działalności merytoryczno - organizacyjnej regionu i sprawozdań finansowych.
Poniżej dostępne są nowe obowiązujące formularze.

Dokumenty są dostępne w różnych formach np: word, excel - otwiera program Microsoft Office; Open Office otwierają wszystkie darmowe programy.


Formularz - Sprawozdanie z działalności merytoryczno - organizacyjnej regionu w 2017r  (word); (excel)


 Formularz - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego US (word) (Open Office)


Formularz - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZG  (word)  (Open Office)


Formularz - Bilans (word) (Open Office)


 Formularz - Rachunek (word) (Open Office)


 Formularz - Informacja dodatkowa (excel) (Open Office)


 Formularz - CIT 8 (pdf)


 Formularz - CIT 8/O (pdf)


 Formularz - CIT D (pdf)


 

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum