PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

NASZA HISTORIA

Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska poinformowała Prezesa Zarządu Głównego TPD, że wyraża zgodę na objęcie patronatem uroczystości związanych z 90-leciem działalności TPD. Cieszymy się, że w programie obchodów TPD znajdują się m.in.: koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD, wizyta dzieci w Ogrodach Prezydenckich z okazji Dnia Dziecka i konferencja w 20 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W maju 2008 roku w Koszalinie zapoczątkowano ogólnopolskie obchody 90-lecia TPD. Obecny na uroczystościach prezes ZG TPD Wiesław Kołak powiedział: "/.../Wybór Koszalina jest formą uhonorowania tutejszych  działaczy, którzy mają ogromne zasługi dla naszej organizacji realizując, wiele ważnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz  dzieci".

                                                                            Red.J.N.

5080

50-lecie Oddziału Miejskiego TPD w Białymstoku

 

12 września 2015 roku z okazji 50-lecia TPD
w Białymstoku odbył się festyn sportowy dla dzieci
i młodzieży. W programie festynu były również obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy oraz 25-lecia Maltańskiej Służby Medycznej w Polsce.

Wśród zaproszonych gości byli: poseł na Sejm VII Kadencji Damian Raczkowski, wiceprezydent Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki, którym prezes TPD Oddziału Miejskiego w Białymstoku Grzegorz Łukaszewicz wręczył odznaki „Przyjaciel Dziecka”.

Swoją obecnością jubileusz TPD zaszczycili również prezes Podlaskiej Federacji Sportu Leszek Lewoc, prezes Zarządu Głównego TPD w Warszawie Wiesław Kołak, prezes Regionu Podlaskiego TPD Mirosław Gucewicz, komendant Maltańskiej Służby Medycznej
w Białymstoku Krzysztof Jodczyk, którym prezes Grzegorz Łukaszewicz przekazał podziękowania za współpracę na rzecz dzieci.

 10 kwietnia 2014r w Podkarpacki Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizował uroczystość z okazji jubileuszu 95-lecia działalności naszej organizacji.

  W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 działaczy i członków, ponadto swoją obecnością uświetnili uroczystość zaproszeni goście m.in.  Elżbieta Łukacijewska - Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Pióro - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Henryk Wolicki - Wiceprezydent Miasta Rzeszowa oraz Jolanta Szklarska - Dyrektor Biura Zarządu Głównego TPD.

 

Kliknij "Zobacz więcej", by obejrzeć galerię zdjęć z uroczystości

Filmy z regionów

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum