PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

TPD już drugi rok realizuje program Żółty Talerz

finansowany przez Kulczyk Foundation

 

Dzięki wsparciu Kulczyk Foundation w 50 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD już drugi rok realizowany jest program Żółty Talerz. Celem programu jest dostarczanie naszym podopiecznym zdrowych, wartościowych i pysznych posiłków. Przez trzy miesiące realizacji II edycji projektu ponad 1500 naszych podopiecznych codziennie mogło zjeść podwieczorek. W wielu placówkach TPD środki finansowe otrzymywane w ramach programu Żółty Talerz to jedyne, które można przeznaczyć na żywienie.

Dzięki nim dzieci mogą jeść owoce, warzywa, pełnoziarniste pieczywo, nabiał i mięso. Ogniska i świetlice mogą zakupić niezbędny im sprzęt kuchenny. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane w wielu placówkach zajęcia z dietetykiem. Lista produktów Żółtego Talerza, która określa rodzaj zakupów czasem bywa dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim uczy kreatywności. Poniżej list Pani Soni Świtalskiej, kierowniczki środowiskowego ogniska wychowawczego TPD w Szczecinie, który wyraża satysfakcję podzielaną przez kierowników innych placówek, w których realizowany jest program:

 

„Kolejna edycja programu Żółty Talerz, to kolejny rok kolorowej i bogatej w witaminy diety dla dzieci!  W mojej placówce rozpoczęliśmy realizację programu w październiku, w związku z tym mogłam doposażyć naszą kuchnię w lepszej jakości sprzęty.

Dzięki programowi, możemy stopniowo  wprowadzać nowe zdrowe produkty, urozmaicać posiłki i "oswajać" z nimi dzieci. Jest to dosyć trudne, ponieważ dzieci nie znają wielu produktów i trzeba je różnymi sposobami zachęcać i namawiać. Wielka satysfakcja i radość, że się udało przekonać do zdrowszego i smaczniejszego dania.

Realizacja programu jest też okazją do "zabaw" kulinarnych, które będziemy kontynuować, a które dzieci bardzo lubią!

Wprowadzenie listy produktów dozwolonych, nie sprawiło mi żadnych problemów, ponieważ już w poprzedniej edycji stosowałam zasady zdrowego żywienia, kupując odpowiednie produkty.”

 

 GALERIA

Zielono nam w głowach
Ale dużo tych gołąbków będzie!!!
Co to za fantastyczna sałatka z tego wyjdzie! 
Chipsy z marchewki, to jest możliwe tylko w Polsce
Będzie smacznie i zdrowo!!
Sałatka z buraka zdrowa dla dzieciaka!
Kto by nie lubił naleśników!
Zasialiśmy i to wykiełkowało!

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum