PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

WAŻNE       CIEKAWE        AKTUALNE

Z głębokim żalem i smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

 

Tadeusza Mioduszewskiego

wieloletniego działacza i pracownika

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

Współtwórcy Studium i Kolegium Nauczycielskiego TPD

  skromnego, wrażliwego, oddanego pracy dla innych,

prawego i odważnego Człowieka

 

Rodzinie i Najbliższym

 

serdeczne wyrazy współczuciaskładają

Prezes, działacze, współpracownicy, koleżanki i koledzy z Zarządu Głównego TPD

 

Msza święta żałobna odbędzie się

8 stycznia 2014 roku o godzinie 14.00

w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Po mszy nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego,

kwatera 309, IV/18 na Cmentarzu Powązkowskim.

Więcej o naszym Koledze możecie przeczytać klikając poniższy link. Zamieściliśmy pisany Jego ręką życiorys oraz CV.

Życiorys Tadeusza Mioduszewskiego