PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

WAŻNE       CIEKAWE        AKTUALNE

 

 

  Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, spotkała się 26 czerwca 2014 r. w Belwederze z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami z TPD. Spotkanie odbyło się z okazji jubileuszu 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nad którym Pani Prezydentowa sprawuje honorowy patronat. Wzięło w nim udział ponad 140 dzieci z całej Polski. 

  Uroczystość zaczęła się od występów dzieci: deklamacji, piosenek i tańców, dzięki którym dzieci ze środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD mogły zaprezentować swoje talenty u umiejętności. Następnie głos zabrał prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który w serdecznych słowach podziękował Pani Prezydentowej Annie Komorowskiej za honorowy patronat nad jubileuszem TPD oraz za zaproszenie do Belwederu. Przytoczył również słowa Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który podczas spotkania w Lublinie podkreślił potrzebę wspierania rodzin.

  Z kolei Pani Prezydentowa, zwracając się do zebranych, wyraziła podziw dla osiągnięć dzieci oraz uznanie dla wysiłków ich opiekunów i wychowawców, którym podziękowała za ich trud pedagogiczny. Podkreśliła ważną rolę Towarzystwa, które organizuje różnorodną pomoc dla dzieci, wspiera je w rozwoju, uczy wrażliwości i odpowiedzialności za siebie, bliskich i swoje otoczenie. Powiedziała, że dzieci oprócz rodziny potrzebują dobrych przyjaciół, i takie przyjazne dzieciom środowiska tworzy TPD w ogniskach i świetlicach, gdzie dzieci otrzymują pomoc w nauce i różne formy wsparcia, jak również mogą rozwijać swoje uzdolnienia i talenty. A mówiąc o rozpoczynających się wakacjach, życzyła wszystkim, aby były one wesołe, bogate w niezapomniane przeżycia, ale przede wszystkim bezpieczne.

  Na koniec spotkania dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane upominki, np. rysunki, zielniki i inne prace plastyczne oraz ustawiały się do pamiątkowych zdjęć z Panią Prezydentową.

  Po zakończeniu spotkania wszystkie grupy dzieci wraz z przewodnikami i opiekunami udały się na zwiedzanie Łazienek Królewskich. Po obiedzie wszyscy rozjechali się do swoich domów, uwożąc z sobą wspomnienia bogatych przeżyć i wrażeń.

Kliknij "Więcej"  - zobacz galerię zdjęć ze spotkania w Belwederze i przeczytaj Wystąpienie prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka.

 

 

Wystąpienie prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka

  Szanowna Pani Prezydentowo,
  Drogie Dzieci, Szanowni Zebrani!

  To niezwykły honor i zaszczyt być zaproszonym do .Belwederu, siedziby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za co Pani serdecznie dziękuję w imieniu obecnych tu dzieci, ich wychowawców i całej tepedowskiej społeczności.

  My tepedowcy jesteśmy dumni ze swej 95-letniej historii. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nigdy nie było jedynie miejscem czy instytucją, która pomaga dzieciom, ale zawsze społecznością stworzoną przez pokolenia działaczy-pozytywistów, rodziców, którzy bezinteresownie dzielili się swoim czasem, zapałem i sercem. Mamy szczęście, że wokół Towarzystwa zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć ruch, który przetrwał zakręty historii i służy kolejnym rocznikom naszych dzieci.
  W Lublinie podczas inauguracji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin Pan Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że ”rodzina ma strategiczne znaczenie”. Podkreślił potrzebę budowy „wspólnego frontu” wspierania rodzin. TPD zawsze było jest i będzie wierne realizacji strategii pomocy rodzinie. Dziękujemy Panu Prezydentowi za tę niezwykle ważną inicjatywę. Postaramy się jeszcze bardziej zaktywizować naszą działalność w tym kierunku.
 

   Drogie dzieci!  

 

  Gratuluję udanych dzisiejszych występów. Zaczęliście wakacje, życzę znakomitego wypoczynku. Mimo wszystkich wspaniałości, jakie nas tu, w Belwederze, spotykają, jestem przekonany, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed wami i dziesiątkami tysięcy waszych rówieśników, którzy nie mogli tu przybyć, a dzisiejsza wizyta będzie inspiracją do osiągania przez was kolejnych ważnych celów.

  Kończąc, pragnę jeszcze raz podziękować Pani Prezydentowej za objęcie honorowym patronatem jubileuszu 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz wyrazić serdeczną wdzięczność za dzisiejsze spotkanie.