PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

WAŻNE       CIEKAWE        AKTUALNE

 

 

 
 W Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w dniu 19 czerwca 2015 r.  odbyło  się uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego postać Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 W kontekście  sympatii, jaką Marszałek darzył ośrodek TPD „Helenów” i jego młodych podopiecznych oraz w świetle jego tam pobytów, można powiedzieć, że dla historii „Helenowa” było to wydarzenie o charakterze dziejowym.

 To ważne wydarzenie uświetniło przybycie wnuczki Józefa Piłsudskiego - Joanny Onyszkiewicz wraz z mężem ministrem Januszem Onyszkiewiczem oraz prof. Tomasza Arciszewskiego - wnuka premiera Arciszewskiego,  osoby niezwykle ważnej dla powołania i rozwoju  Towarzystwa.

  Wśród innych znakomitych gości byli również: Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciel władz wojewódzkich, samorządowych i lokalnych Marszałka Województwa Mazowieckiego Zbigniew Czaplicki, Wojewody Mazowieckiego Izabela Szewczyk, burmistrz dzielnicy Wawer Zdzisław Gójski,  burmistrz dzielnicy Praga Południe Tomasz Kucharski, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego  Radosław Stępień. W uroczystości również wzięła udział Jolanta Koczorowska – radna Sejmiku Wojewódzkiego, uprzednio burmistrz Wawra, przyjaciółka dzieci i młodzieży z „Helenowa”.  

  Licznie byli reprezentowani przedstawiciele instytucji publicznych, zaprzyjaźnionych szkół, placówek oświatowych i społecznych,  mediów warszawskich i lokalnych, a także oddanych nam od lat przyjaciół i sponsorów z prezesem Bartkiem Mieleckim i Sylwią Jakubczyk z Fundacji LOTTO „Milion Marzeń” na czele.

  Po przywitaniu zebranych przez dyrektora Centrum Zbigniewa Drzewieckiego, głos zabrał prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który podkreślił, że „Helenów” wzbogacił się o bardzo ważny element mówiący o jego historii, a jednocześnie oddający hołd wielkiemu polskiemu wodzowi i patriocie. Następnie Bohdan Tracewski, honorowy prezes i przewodniczący Komisji Historycznej TPD, przedstawił historię Towarzystwa, która zaczęła się z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej w 1919 roku, w następnym roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wojciech Stojanowski, były  dyrektora „Helenowa” mówił o zasługach  jego fundatorów Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, historii i rozwoju ośrodka. Prof. Tomasz Arciszewski wspominał zaangażowanie swojego dziadka w organizowanie opieki dla  biednych i osieroconych dzieci, wyraził również radość z faktu, że może uczestniczyć w tak pięknym i wzruszającym wydarzeniu.    

  Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie kamienia pamiątkowego, czemu towarzyszyło odczytanie przez młodzież licealną „Helenowa” zawartych na nich inskrypcji, złożenie kwiatów i odegranie hymnu państwowego. Grała Orkiestra Wojska Polskiego z Warszawy pod przewodnictwem kapelmistrza mjra Artura Czereszewskiego, a pełnili kawalerzyści z 3. Pułku Strzelców Konnych, Szwadron Toporzysko. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych, podczas którego goście mogli wpisać się do księgi pamiątkowej. 

  Poniżej prezentujemy treść inskrypcji zawartych na jednym z kamieni upamiętniających Marszałka Piłsudskiego. Treść stanowią 3 frazy, nieznacznie zmodyfikowane cytaty: pierwszy to relacja Mieczysławy Śniegockiej, jednej z podopiecznych „Helenowa”, zaczerpnięta z helenowskiej kroniki, dwa kolejne to ustępy z artykułu pt. „Zwrot zaczepny” autorstwa Ryszarda Klonowskiego, mieszkańca Wawra, opisującego burzliwy czas Bitwy Warszawskiej w kontekście helenowskim (źródło Między nami Aninianinami, kwiecień 2002 r.)

 

...Józef Piłsudski był szczerym przyjacielem

dzieci z Helenowa. Od imienia pierwszego Prezesa

Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Tomasza Arciszewskiego nazywał je „dziećmi Tomasza”,

a one nazywały go „Dziadkiem”. Miały wstęp do Belwederu

o każdej porze. Podczas spotkań z Marszałkiem

mogły przymierzyć Jego czapkę maciejówkę,

a z okazji Jego imienin wystąpić w Teatrze Wielkim...

 

 

...to tutaj Józef Piłsudski spędził jedną z ostatnich nocy

przed decydującą rozgrywką z bolszewikami  roku 1920.

Być może właśnie tu, korzystając z wytchnienia

u swych przyjaciół Państwa Dłuskich,

powziął zamysł zwrotu zaczepnego,

który przesądził o losach wojny.

 

 

Przechodniu obojętny, zbłąkany na polach historii Helenowa,

kwater poległych Radzymina, Ossowa, Powązek Wojskowych,

zajrzyj w oczy tym, których młode twarze na zdjęciach nagrobnych

zamglił już czas i zastanów się, który sam żyjesz w jego otchłani,

ile oszczędził i darował ci los - dzięki nim!