PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Podsumowanie warsztatów w TPD Olecko - czerwiec 2020 r.

            W ramach współpracy TPD z PEPCO w czerwcu 2020 r. w TPD Olecko odbywały się warsztaty rozwijające zainteresowania i pasje twórcze dzieci zgodnie   z umową zlecenie nr UMW/2020/402. Warsztaty w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Olecku odbywały się zgodnie z planem warsztatów na rok 2020 i były prowadzone dwa razy w tygodniu przez Jakuba Dziubińskiego.

            W czerwcu odbywały się takie warsztaty jak "Kreatywne inspiracje"  oraz "Materiałowe szaleństwo".

  • Warsztaty "Kreatywne inspiracje" - opierały się na tworzeniu kreatywnych inspiracji z papieru, słoików, cekinów, rolek papierowych, materiałów, sznurka itp. Uczestnicy pod okiem prowadzącego musieli sami stworzyć zarys i elementy potrzebne do przygotowania dekoracji oraz przedmiotów, które zostaną ponownie wykorzystane w codziennym życiu jak ozdoba lub zabawka.
  • Warsztaty "Materiałowe szaleństwo" - te warsztaty opierały się własnoręcznym przygotowaniu materiałów, ekologicznych toreb bawełnianych. Uczestnicy zapoznali się z zasadami przygotowania materiałów do ozdabiania, z rodzajami technik stosowanymi w ozdabianiu materiałów oraz rodzajami farb i drobnych elementów do ozdabiania.

            Na zakończenie warsztatów uczestnicy prezentowali wyniki swoich prac wspólną sesją fotograficzną.

 

GALERIA