PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Fundacja Tesco Dzieciom pomaga dzieciom z Centrum TPD „Helenów” 

Od stycznia 153 dzieci z warszawskiego Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” dołączyło do tysiąca młodych ludzi, uczących się z Fundacją Tesco Dzieciom, jak jeść zdrowo. Podopieczni „Helenowa” korzystają z programu, który odpowiada na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami.

Nauka zasad zdrowego trybu życia jest niezwykle ważnym aspektem w wychowaniu każdego dziecka. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami temat ten jest jeszcze ważniejszy, ale i trudniejszy.

Wyjątkowy program, opracowany przez specjalistów związanych z Centrum TPD Helenów, zakłada przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji, które mają na celu wyposażenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w niezbędną wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym odżywianiem i zdrowym trybem życia. Z programu skorzystają dzieci z niepełnosprawnością motoryczna i sprzężoną (motoryczna i intelektualna).

- Robimy wszystko, aby nasi podopieczni byli jak najlepiej przygotowani do dorosłego życia, pomimo swoich ograniczeń i niepełnosprawności, mówi Zbigniew Drzewiecki, dyrektor  Centrum TPD „Helenów”. Możliwość realizacji programu z Fundacją Tesco Dzieciom to świetna okazja, aby kompleksowo zająć się tematami związanymi z prowadzeniem nie tylko zdrowego, ale również samodzielnego życia. Dieta może także służyć terapii, dla dzieci  z nadpobudliwością psychoruchową opracujemy specjalną dietę eliminującą gluten i cukier ponieważ są to produkty wzmagające  nadpobudliwość. Pod okiem dietetyka będziemy obserwować jakie efekty przynosi dieta. Planujemy także na koniec realizacji projektu opublikować książkę kucharską z ciekawszymi przepisami.

Program „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacja Tesco Dzieciom realizuje od pięciu lat, w strategicznej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Obejmuje on swoją pomocą blisko tysiąc dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem oraz niedożywieniem. W ramach programu finansowany jest zakup żywności dla potrzebujących dzieciaków oraz ich edukacja w zakresie racjonalnego żywienia i trybu życia. Rozszerzenie programu na nowych beneficjentów – dzieci z Centrum TPD „Helenów” możliwe było dzięki darowiznom, które Fundacja Tesco Dzieciom pozyskała z odpisu 1% podatku dochodowego za rok 2015.

- W Fundacji Tesco zakładamy, że dobro dzieci jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego realizujemy różnorodne projekty, w odpowiedzi na realne potrzeby społeczne dzieciaków, mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Zarządu Fundacji. Z radością czekamy na efekty realizacji programu przez dzieci z niepełnosprawnością. Mam nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu podopieczni Centrum TPD zdobędą  wiedzę i umiejętności, z których korzystać będą już zawsze.