PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W ramach programu „Z Podwórka do Parlamentu” wychowankowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w wycieczce do Sejmu. Zwiedzili gmach Sejmu, poznali historię powstania Sejmu, spotkali się z parlamentarzystami.33 dzieci z Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z wychowawcami i opiekunem Sejmiku p. Alicją Szumańską zwiedzało 16 marca br. gmach Sejmu w Warszawie.

Oprowadzająca grupę p. Monika Raczkowska, już w sali historycznej, ciekawie opowiadała o powstaniu Sejmu, obradach I Sejmu, jego składzie, pracy Sejmu po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości, w czasach I Rzeczypospolitej (na Zamku Królewskim), a potem - w gmachu Instytutu Szlacheckiego (elitarne męskie gimnazjum) przy ulicy Wiejskiej. Mówiła o budowie nowego, obecnego już gmachu Sejmu.

Dzieci z ognisk TPD odebrały nominacje na posłów. A z naszą pomocą stworzyły gazetkę "Młodzi posłowie".

Najpierw w Urzędzie Miasta dzieci stworzyły swoją gazetkę

(I. Wysocka)

(I. Wysocka)

Czy Doda może być posłanką? Czy posłowie mają dzieci i czas dla nich? Czy posłowie noszą peruki? – między innymi na takie wymyślone przez siebie pytania odpowiadały dzieci z ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z terenu powiatu ostrołęckiego w stworzonej wczoraj, pod naszym okiem podczas warsztatów dziennikarskich, gazetce "Młodzi posłowie”.
Odpowiedzi na poważne pytania i bolączki poszukają juz wkrótce jako... posłowie Sejmiku Dziecięcego. W czwartek, 4 lutego, w Urzędzie Miasta dwadzieścioro dzieci z ognisk wychowawczych TPD odebrało bowiem z rąk prezydenta Janusza Kotowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Maciaka nominacje na posłów. Młodzi posłowie, wybrani w demokratycznych wyborach, złożyli przysięgę. Włodarze miasta opowiedzieli im o zasadach pracy w samorządzie.

Następnie dzieci podejrzały naszą pracę w redakcji

(A. Wołosz)

A to wszystko w ramach realizowanego przez TPD projektu "Z podwórka do parlamentu”.

Sejmiki dziecięce organizowane są przez TPD na terenie całego kraju – powiedziała nam Hanna Grądzka, dyrektorka TPD w Ostrołęce. – My spotkamy się na debacie 19 marca. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się debata wojewódzka.
Spytaliśmy dzieci jakimi problemami, jako posłowie, chcieliby się zająć.Wszyscy nasi rozmówcy byli zgodni: największymi problemami są przemoc w szkole i alkoholizm rodziców, a także bieda i brak pracy.
 
 
1129

Ważnym wydarzeniem dla wybranych młodych posłów z I i II Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Sieradzu  był wyjazd 11 lutego 2010 do Sejmu RP.

Celem przyjazdu do Warszawy było zwiedzanie gmachu i zapoznanie się z pracami parlamentarzystów. Wycieczka była możliwa dzięki pomocy finansowej posłów ziemi sieradzkiej – Krystyny Grabickiej i Cezarego Tomczyka. Pomógł także starosta, który objął honorowy patronat nad Sieradzkim Sejmikiem TPD .

Dużym przeżyciem dla dzieci było wręczenie „aktów mianowania na posłów” naszych młodych parlamentarzystów. Wręczała je Poseł Krystyna Grabicka.


 
  
  

 

2214

Płońsk: Młodzi parlamentarzyści

Płoński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przystąpił do ogólnopolskiego projektu o nazwie „Z podwórka do parlamentu”.

Edukacja obywatelska dzieci i młodzieży to cel nadrzędny, a inicjatywa finansowana jest z Funduszy Norweskich i budżetu państwa „Fundusz dla organizacji Pozarządowych”.- Z ramienia płońskiego TPD opiekunem sejmiku na naszym terenie jest pani Sylwia Olszówka – wyjaśnia „TC” Agnieszka Antosik, szefowa  płońskiego TPD.-  W ramach projektu powołany zostanie środowiskowy sejmik dziecięcy pod hasłem „Dziecięcy świat bez przemocy”. Sejmik będzie obradować w dwóch etapach. Najpierw w marcu 2010 roku w etapie powiatowym, potem w czerwcu w wojewódzkim. Zapraszamy do współpracy przy projekcie - dodaje.

Źródło:

TC nr 51 z 22 grudnia br.

autor: MM

 

1843

              UWAGA!  

Od dziś na naszych stronach internetowych pojawiać się będą komunikaty o animacji 35 Sejmików Dziecięcych powołanych w ramach projektu pt." Z Podwórka do Parlamentu"  w 5 województwach.

   Projekt realizowany jest przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego oraz Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

    
1620