PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dzieci z ognisk TPD odebrały nominacje na posłów. A z naszą pomocą stworzyły gazetkę "Młodzi posłowie".

Najpierw w Urzędzie Miasta dzieci stworzyły swoją gazetkę

(I. Wysocka)

(I. Wysocka)

Czy Doda może być posłanką? Czy posłowie mają dzieci i czas dla nich? Czy posłowie noszą peruki? – między innymi na takie wymyślone przez siebie pytania odpowiadały dzieci z ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z terenu powiatu ostrołęckiego w stworzonej wczoraj, pod naszym okiem podczas warsztatów dziennikarskich, gazetce "Młodzi posłowie”.
Odpowiedzi na poważne pytania i bolączki poszukają juz wkrótce jako... posłowie Sejmiku Dziecięcego. W czwartek, 4 lutego, w Urzędzie Miasta dwadzieścioro dzieci z ognisk wychowawczych TPD odebrało bowiem z rąk prezydenta Janusza Kotowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Maciaka nominacje na posłów. Młodzi posłowie, wybrani w demokratycznych wyborach, złożyli przysięgę. Włodarze miasta opowiedzieli im o zasadach pracy w samorządzie.

Następnie dzieci podejrzały naszą pracę w redakcji

(A. Wołosz)

A to wszystko w ramach realizowanego przez TPD projektu "Z podwórka do parlamentu”.

Sejmiki dziecięce organizowane są przez TPD na terenie całego kraju – powiedziała nam Hanna Grądzka, dyrektorka TPD w Ostrołęce. – My spotkamy się na debacie 19 marca. Na przełomie maja i czerwca odbędzie się debata wojewódzka.
Spytaliśmy dzieci jakimi problemami, jako posłowie, chcieliby się zająć.Wszyscy nasi rozmówcy byli zgodni: największymi problemami są przemoc w szkole i alkoholizm rodziców, a także bieda i brak pracy.