PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W ramach programu „Z Podwórka do Parlamentu” wychowankowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w wycieczce do Sejmu. Zwiedzili gmach Sejmu, poznali historię powstania Sejmu, spotkali się z parlamentarzystami.33 dzieci z Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z wychowawcami i opiekunem Sejmiku p. Alicją Szumańską zwiedzało 16 marca br. gmach Sejmu w Warszawie.

Oprowadzająca grupę p. Monika Raczkowska, już w sali historycznej, ciekawie opowiadała o powstaniu Sejmu, obradach I Sejmu, jego składzie, pracy Sejmu po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości, w czasach I Rzeczypospolitej (na Zamku Królewskim), a potem - w gmachu Instytutu Szlacheckiego (elitarne męskie gimnazjum) przy ulicy Wiejskiej. Mówiła o budowie nowego, obecnego już gmachu Sejmu.

     Dzieci zwiedziły olbrzymią salę posiedzeń. Dowiedziały się gdzie jest miejsce dla Marszałka Sejmu, fotel dla prezydenta, ławy rządowe i miejsca dla posłów poszczególnych klubów poselskich. Oglądały słynną „laskę marszałkowską”.

Zwiedzając piękne sale, korytarze, schody zatrzymaliśmy się przy tablicy pamiątkowej z nazwiskami posłów pomordowanych i poległych w czasie działań wojennych. Zwiedziliśmy też salę posiedzeń Senatu.

W czasie zwiedzania mieliśmy okazję spotkać się i rozmawiać z Posłami p. Janem Widackim i p. Witoldem Dziewałtowskim. Opowiedzieliśmy Panom Posłom o realizacji programu „Z podwórka do Parlamentu” i o naszym Ognisku. Panowie Posłowie wpisali się do naszej Kroniki Sejmikowej.

Miłe spotkanie mieliśmy też z Panią Poseł – wicemarszałek Sejmu – Ewą Kierzkowską, która zachęcała dzieci do nauki, a w przyszłości do pracy w Sejmie.

Dzieci otrzymały bogato ilustrowane foldery i gazetki  na temat pracy VI Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W zorganizowaniu pięknej i edukacyjnej wycieczki do Sejmu pomogła nam Poseł na Sejm RP z naszego regionu - Pani Jadwiga Zakrzewska. Przygotowała też dla dzieci słodycze i owoce. Dziękujemy.                                                                               

Opiekun Sejmiku Alicja Szumańska