PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 Kim są Rzecznicy Praw Dziecka?

Rzecznictwo Praw Dziecka jest zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Sama tradycja rzecznictwa wywodzi się z pracy tzw. opiekuna indywidualnego, działającego w środowisku dziecka. Ich zadaniem była pomoc interwencyjna, edukacja środowiskowa. Najliczniejsza grupa środowiskowa pracowała w latach 70-tych.

Od 2000 roku Zarząd Główny TPD, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia rozpoczął pracę nad reaktywowaniem rzecznictw praw dzieci.

Działania TPD w dziedzinie ochrony praw dziecka znalazły potwierdzenie w porozumieniu zawartym w roku 2004 z rzecznikiem praw dziecka RP.

Rzecznicy praw dziecka TPD działają wg programu pod nazwą „Rzecznik praw dziecka TPD”, tworząc społeczną sieć rzecznictwa praw dziecka w Polsce.

W roku 2007 organizacja realizowała program „Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski” W roku 2008 realizowana była druga, rozszerzona o 10 powiatów edycja.

Osoby pełniące funkcję rzecznika są rekomendowane przez właściwe im Zarządy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rzecznicy to osoby charakteryzujące się nieposzlakowaną opinią zawodową, znajomością praw dziecka, doświadczeniem zawodowym w pracy z najmłodszymi a przede wszystkim wrodzoną troską o dobro dzieci i wrażliwością na ich krzywdę.

Rzecznicy reprezentują i stoją na straży respektowania praw najmłodszych obywateli Polski.

Poniżej przedstawiamy obecnie działającą sieć społecznych rzeczników praw dziecka TPD.

 

SPOŁECZNI RZECZNICY PRAW DZIECKA

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

wg stanu z dnia 30 września 2021 r.

 

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

1

Wrocławski

Józef Bogdaszewski

     

2

Bolesławski

Janina Bobek

     

3

Legnicki

Bożena Miktus-Guzicka

TPD ul. Grunwaldzka 2/20
59-220 Legnica

środa
13:15 - 14:15

(76) 854-86-44

4

Jeleniogówski

Czesława Jarzyńska

TPD ul. Słoneczna 2
57-420 Radków

wtorek
16:00 - 18:00

(74) 871-22-76 lub 697-526-029

5

Lubiński

Elżbieta Palej      

6

Legnicki

Barbara Szewczyk-Stańko      

7

Legnicki

Helena Babiuch

     

 

LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

8

Lubelski

Irena Kasperska-Dwórnik

 

   

 

ŁÓDZKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

9

Wieruszowski

Henryka Sokołowska

TPD ul. Sportowa 7
98-400 Wieruszów

wtorek i piątek
15:00 - 17:00

(62) 784-13-31

 

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

10

Nowosądecki

Barbara Kalisz

TPD ul. Św. Kunegundy 16
33-330 Nowy Sącz

wtorek, środa i piątek
12:00 - 16:00

(18) 442-04-17

 

MAZOWIECKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

11

Ostrołęcki

Hanna Grądzka

TPD ul. Kościuszki 21
07-410 Ostrołęka

poniedziałek
8:00 - 10:00
czwartek
13:00 - 15:00

(29) 764-33-09

12

Radom

Włodzimierz Wolski

TPD ul. Malczewskiego 20B
 26-600 Radom

codziennie

(48) 362-27-45   192-88 Młodzieżowy Telefon Zaufania

13

Warszawa - Targówek

Honorata Grzywacz

TPD ul. Ogińskiego 1
03-318 Warszawa

wtorek i środa
16:00 - 18:00

(22) 675-04-80

14

Warszawa - Żoliborz

Anna Gruszczyńska

TPD ul. Broniewskiego 11B
01-780 Warszawa

wtorek
13:00 - 16:00

(22) 633-81-33

15

 Ostrów Mazowiecka Danuta Umińska      

 

PODKARPACKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

16

Przasnyski

Maria Szczerbina

TPD pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl

wtorek
8:00 - 14:00

(16) 678-33-82

17

Krośnieński

Marian Duda

TPD ul. Wojska Polskiego 41
38-402 Krosno

wtorek i czwartek
12:00 - 17:00

666-030-648

18

Jarosławski

Anna Konarzewska

     

19

Jarosławski

Wiktoria Chabko

     

20

Lesko

Anna Sopata

     

 

PODLASKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

21

Łomżyński

Jan Szymański

TPD ul Mickiewicza 12
18-400 Łomża

wtorek
8:00 - 12:00

(86) 218-23-97

22

Suwalski

Liliana Zielińska

TPD ul. 1 Maja 4B
16-400 Suwałki

poniedziałek i piątek
15:00 - 16:00

(87) 566-45-17

 

POMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

23

Chojnice

Ludomiła Paczkowska

ul. Stary Rynek 1
89-620 Chojnice

wtorek

12:00 - 14:00

(52) 397-18-00

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Miasto

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

24

Katowicki

Mariola Bartusek

     

25

Częstochowski

Małgorzata Wójcik

TPD ul. Kwiatkowskiego 3/1
42-200 Częstochowa

środa
8:30 - 10:30 piątek
14:00 - 18:00

508-155-313

26

Sosnowiecki

Maria Gronczakiewicz

TPD ul. Pocztowa 16
40-002 Katowice

codziennie w dni robocze
8:00 - 15:00

(32) 253-83-00

 

ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Miasto

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

27

Skarżysko Kamienna

Maria Zdziech

Centrum Integracji Społecznej

ul. B. Prusa 3A
26-110 Skarżysko Kamienna

wtorek
10:00 - 12:00 środa
16:00 - 18:00

505-935-851

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Miasto

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

28

Mrągowo

Krystyna Kabat

Warsztat Terapii Zajęciowej TPD ul. Sienkiewicza 16

11-700 Mrągowo

sobota
10:00 - 13:00

785-446-565

29

Olsztyn

Elżbieta Orłowska

ul. Panasa 1A/18

10-691 Olsztyn

wtorek
13:00 - 15:00 czwartek
11:00 - 13:00

(89) 526-95-49

 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Miasto

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

30

Konin

Małgorzata Przybyłowska

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Słoneczko"
ul. Powst. Styczniowych 2
65-210 Konin

wtorek
11:00 - 13:00 czwartek
17:00 - 19:00

662-865-499

31

Złotów

Alicja Andrzejewska

TPD al. Piasta 26
77-400 Złotów

wtorek - czwartek
12:00 - 14:00

(67) 353-29-81 lub 606-904-765

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

L.p.

Powiat

Imię i nazwisko rzecznika

Adres siedziby

Godziny dyżurów

Telefon kontaktowy

32

Koszaliński

Ewa Antoszak

     

33

Wałecki

Alicja Bartnowska      

34

Kołobrzeski

Adam Swat