PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

1% z PIT 2019 dla TPD

 PIT 2019... start!

1% dla TPD  https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000114345

Zaczyna się bardzo ważny okres dla organizacji pozarządowych. 15.02. to dzień, od którego osoby prywatne mogą rozliczyć PIT 2019.

Dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) to czas, w którym możemy uzyskać wsparcie z 1% – jest ono dla nas kluczowe, gdyż pomaga kontynuować naszą misję przez kolejny rok. Od tego, ile osób zdecyduje się wesprzeć 1 procentem TPD, zależy zakres pomocy, jakiej będziemy w stanie udzielić dzieciom i ich rodzinom w nadchodzącym roku.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji społecznej, w której hejt i mowa nienawiści stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, stworzyło dzięki wsparciu finansowemu PEPCO szkoleniowo-badawczy projekt, którego celem jest ochrona naszych podopiecznych przed cyberprzemocą.

Efektem realizacji projektu jest publikacja pt. CYFROLATKI profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którą Państwu przekazujemy.

Marian Duda, Prezes krośnieńskiego TPD odznaczony

Gratulacje dla Pana Mariana Dudy, Prezesa krośnieńskiego oddziału TPD oraz całego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Krosno! 👏

„W tym roku statuetką uhonorowany został Marian Duda, prezes krośnieńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, od 12 lat społeczny rzecznik praw dziecka, przewodniczący Rady Pożytku Publicznego w Krośnie. - Jest cenionym pedagogiem, organizatorem działalności edukacyjnej, opiekuńczej, terapeutycznej. Z wielkim zaangażowaniem wspiera dzieci, których dobro jest dla niego najważniejsze. Jest niestrudzonym orędownikiem idei korczakowskiej - stwierdził Bronisław Baran, zastępca prezydenta Krosna.”

DZIĘKUJEMY naszym Przyjaciołom, którzy wsparli organizację koncertu charytatywnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Ukłony dla wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę do naszej styczniowej zbiórki! 💐

Uniwerek.TV wziął udział w konferencji podsumowującej Projekt „Cyfrolatki” 2019, przeprowadził wywiady z naszymi młodymi liderami i uczestnikami projektu oraz promocję wiedzy, która chroni dzieci i młodzież przed cyberprzemocą, hejtem i mową nienawiści.

To doskonała okazja, by jednocześnie ogłosić, że jeszcze w lutym nasza zapowiedź wydawnicza pt. „Cyfrolatki – profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści” ukaże się drukiem.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pani Emilii Kurzątkowskiej, Wiceprezes Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD

 

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 30. stycznia 2020 r. we Wrocławiu. Aktu dekoracji – na mocy postanowienia Prezydenta RP – dokonał wojewoda dolnośląski, Pan Jarosław Obremski.

Droga Pani Emilio, Szanowna Pani Wiceprezes, GRATULUJEMY, życząc dalszych sukcesów i jednocześnie dziękując za godne reprezentowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przyniesienie nam wszystkim dumy i radości z tak ważnego odznaczenia, którym została Pani uhonorowana.

XXI Gala Powiatu Konińskiego - Odznaka Honorowa Primus in Agendo dla Pani Krystyny Chowańskiej

Gości powitali Stanisław Bielik, starosta koniński oraz Janusz Stankiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Na wniosek starosty konińskiego Stanisława Bielika – minister rodziny, pracy i polityki społecznej przyznał Krystynie Chowańskiej, prezes TPD w Koninie, Odznakę Honorową Primus in Agendo za szczególne działania i zasługi na rzecz polityki społecznej i rodziny. Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koninie obchodziło jubileusz 100-lecia działalności. Organizatorzy zaprosili także na poczęstunek. Podczas gali wystąpili młodzi artyści z powiatu konińskiego oraz Orkiestra Dęta PAK KWB „Konin”.

Obchody 100-lecia TPD w Ostrołęce

16 grudnia ub. roku w Ostrołęce obchodziliśmy 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczysta Gala odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury, gdzie zaproszeni goście  obejrzeli występy dzieci.

 Po przywitaniu gości przez prezes Hannę Grądzką wystąpili wychowankowie z Olszewa-Borek z przedstawieniem pt. „Śladami historii do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Ostrołęce”, następnie zaśpiewali piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są”, a refren śpiewali wspólnie z wychowankami wszystkich innych placówek działających w naszym w powiecie

  Placówka TPD w Lelisie zaprezentowała trochę folkloru: piosenkę „Konik”, „Moja mamo”, „Lipka”,  gadkę kurpiowską pt. „Rajby” i „Ksiondzoska źiśnia” oraz taniec „Stara Baba”. Dzieci z Ostrołęki recytowały wiersze pt. „Stulecie TPD” oraz „Serce na dłoni”, nadesłane na konkurs literacki z okazji 100-lecia TPD oraz zaśpiewały piosenkę „Możesz wszystko”. Z kolei dzieci z Myszyńca  przedstawiły  etiudę muzyczną „Król Maciuś Pierwszy na Kurpiach” oraz specjalnie ułożone piosenki „Nasze TPD” i „Mam Biało Czerwone Serce”. Ponadto swoje programy artystyczne  zaprezentowały: zespół  folklorystyczny „Podsypka Kurpiowska” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, co było pięknym upominkiem od  Pana Starosty Ostrołęckiego.

Mamy kolejny sezon rozliczeń podatkowych, a, co za tym idzie, mają Państwo ponownie możliwość przekazania 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2019 obchodziło 100-lecie pracy na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy, status OPP posiada od roku 2004.

 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o to, byście zechcieli podzielić się swoim 1% właśnie z TPD. Wpłaty te pozwolą nam nadal pomagać tym dzieciom i ich rodzinom, które najbardziej potrzebują opieki, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania wolnego czasu.

 

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wiele relacjonowanych na bieżąco działań, które podejmujemy w ramach realizacji programów ogólnopolskich i lokalnych. Prócz programów czasowych, realizowanych dzięki współpracy z samorządami oraz sponsorami, prowadzimy także ponad 300 placówek wsparcia dziennego, tzw. Środowiskowych Ognisk Wychowawczych oraz szereg placówek edukacyjnych, szkół specjalnych i przedszkoli, a także Poradnie TPD, gdzie osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologa, psychiatry czy mediatora. Prowadzimy również Ośrodki Adopcyjne TPD, Warsztaty Terapii Zajęciowej, mieszkania treningowe i opiekę wytchnieniową.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom,udostępniamy jak co roku program, dzięki któremu można szybko wypełnić PIT 2019 i przesłać go bezpośrednio do US, bądź wydrukować i wysłać pocztą. Wystarczy kliknąć poniższy baner i wypełnić swój PIT 2019 na rzecz TPD, podając w odpowiednim polu nasz nr KRS 0000114345.

 

 

 

Rozlicz Twój PIT 2019 z TPD

 

 

Gdy podatnik chce, aby fundacja lub stowarzyszenie poznały jego imię, nazwisko i adres oraz wysokość przekazanej kwoty  musi zaznaczyć w zeznaniu odpowiedni kwadrat obok napisu "Wyrażam zgodę". W rubryce następującej po tym kwadraciku można wpisać np. swój numer telefonu, adres email lub inną metodę kontaktu.

 

181

Podsumowanie Projektu "CYFROLATKI"

W dniu 6.12.2019 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się impreza mikołajkowa połączona z podsumowaniem tegorocznej edycji „Projektu Cyfrolatki”.

W wydarzeniu brało udział 250 gości, w tym ok. 200 dzieci, które przyjechały z Krakowa, Zamościa, Konina, Łodzi i Warszawy. Podziękowania dla sponsorów „Projektu Cyfrolatki” – firmy PEPCO oraz dla dzieci za pracę włożoną przez nie w stworzenie prezentacji multimedialnych złożył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Pan Wiesław Kołak.

Podczas konferencji głos zabrał Wojciech Ronatowicz, twórca „Projektu Cyfrolatki” oraz dwoje trenerów – Berenika Anders i Łukasz Anders. Całość wydarzenia prowadzona była przez Panią Dyrektor Zarządu Głównego TPD Jolantę Szklarską oraz przez dwoje młodych wychowanków TPD – Anastazję Czaplarską i Marcela Witkowskiego.

Młodzi uczestnicy programu „Cyfrolatki” przedstawili wyniki swojej pracy i zaprezentowali w formie multimedialnej przebieg organizowanych w swoich miastach akcji lokalnych. Uświadamiali w nich innym ludziom, jak ważne jest dla każdego człowieka poczucie godności i szacunku oraz tłumaczyli kwestie istnienia mowy nienawiści i hejtu w przestrzeni publicznej. Pokazywali w nich także, jak radzić sobie z różnymi formami cyberprzemocy i hejtu.

„MIŚ, KTÓRY POMAGA DZIECIOM” – kupując misia w PEPCO obdarowujesz dobrocią wiele dzieci.

W ofercie sklepów PEPCO możemy znaleźć wspaniały prezent pod choinkę – Misia, który sprawi radość nie tylko osobie obdarowanej nim, ale również wielu innym dzieciom z całej Polski. Puszysty i mięciutki miś utuli Twoje dziecko do snu, a dzieciom – podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zapewni uśmiech i zadowolenie, ponieważ cały zysk ze sprzedaży tego produktu przeznaczony jest na realizację projektów TPD.

 

 

  

42