PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

II Edycja "Społecznik Roku. Przyjaciel Dziecka 2017"

8 grudnia 2017 roku w gościnnych progach Hotelu DORRIAN w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala, na której Przewodniczący Kapituły Nagrody Paweł Pawłowski przedstawił wyniki II edycji Konkursu „Społecznik Roku. Przyjaciel Dziecka 2017”. Zaszczytny tytuł wraz ze statuetką i czekiem na 3.000 złotych uzyskała Alicja Andrzejewska, prezes Oddziału Miejskiego TPD w Złotowie i jednocześnie wieloletnia członkini Głównej Komisji Rewizyjnej.

„Serce na dłoni” dla Papieża Franciszka

W przeddzień jubileuszu 35-lecia Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, który przypada w 2018 roku, zorganizowaliśmy wyjazd do Włoch. Celem naszym było wręczenie Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi naszej Statuetki „Serce na dłoni”. Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem i wypoczynkiem nad morzem.

W tym roku Mikołajowi w Częstochowie i Przemyślu bardzo pomogły sklepy PEPCO, które przekazały zabawki i artykuły plastyczne dla naszych podopiecznych.

"O tańcu nie da się pisać (...) taniec trzeba tańczyć” i dzięki wsparciu PEPCO kierowanemu do środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD nasi podopieczni mogą to robić.

W Częstochowie chearleaderki ćwiczą skomplikowane układy taneczne wykorzystując elementy tańca sportowego i akrobatyki.

W Przemyślu w atmosferze zabawy chłopcy i dziewczęta uczą się tańczyć chip-hop i dzięki temu przełamują swoją nieśmiałość, rozładowują negatywne emocje, budują wiarę we własne możliwości.

Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Dziecka

Pan Wiesław Kołak - Prezes Zarządu Głównego TPD oraz Pani Jolanta Szklarska dyrektor Biura ZG TPD w dniu 30 listopada 2017 r. odwiedzili Biuro Rzecznika Praw Dziecka, gdzie w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: „Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich” spotkali się przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych, aby omówić  aktywność społeczeństwa i rolę organizacji pozarządowych działających na rzecz najmłodszych i zapewnienia im rzeczywistości wolnej od przemocy. Pani Jolanta Szklarska wspólnie z przedstawicielami Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie przedstawiła prezentację o historii i bieżącej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego

 

Dnia 27 listopada 2017 odbyła się uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego i niezmiernie miło nam poinformować, że Prezes TPD ZOR Zygmunt Pyszkowski został uhonorowany przez Zachodniopomorskiego Wojewodę Krzysztofa Kozłowskiego listem gratulacyjnym, jednakże nie tylko sobie przypisuje to wyróżnienie, ale całej kadrze i działaczom TPD ZOR, codziennym wysiłkom, wytrwałości i determinacji w wykonywaniu obowiązków na rzecz dzieci.

Wizyta przedstawicieli Z G TPD w Koszalinie

Wiesław Kołak Prezes Zarządu Głównego TPD oraz przedstawicielki biura Z G TPD  Jolanta Szklarska i Irena Malanowska odwiedzili prowadzone przez Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie przedszkola i środowiskowe ogniska wychowawcze. Spotkali się także  Zarządem Oddziału Okręgowego TPD w koszalińskim biurze, a wieczorem uczestniczyli w koncercie “TPD dziękuje Przyjaciołom”

Goście z Libanu w Zarządzie Głównym TPD

    - Bardzo jesteśmy ciekawi wszystkiego, czym w Polsce zajmuje się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – mówił Jean Aziz, doradca prezydenta Libanu, który wraz z małżonką gościł w dniu 5 października 2017 r. w biurze Zarządu Głównego TPD.

   - Pragniemy rozwijać system opieki nad dziećmi w naszym kraju, więc chcemy poznać polskie długoletnie doświadczenia w tej dziedzinie.

      O tych doświadczeniach i różnych formach pracy Towarzystwa poinformował znakomitych gości Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego TPD, podkreślając, że nasze stowarzyszenie działa od blisko 100 lat i przez ten czas wypracowało wszechstronny system pomocy dzieciom i rodzinie.

Jubileusz 50-lecia istnienia bazy kolonijnej dla dzieci i młodzieży w Brennie

 

W ostatni weekend września w Ośrodku kolonijno-wypoczynkowym w Brennie odbyło się niezwykłe spotkanie działaczy TPD, byłych pracowników oraz zaproszonych gości z okazji 50-lecia istnienia bazy kolonijnej dla dzieci i młodzieży. Obecni byli uczestnicy i ówcześni wychowawcy-opiekunowie pierwszej akcji kolonijnej w 1967 roku.

Wśród gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Wijewo, Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych woj. wielkopolskiego, Zbigniew Ładziński - Prezes Dolnośląskiej

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP