PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Ruszyła VI edycja programu „Zdrowo jeść”

 

Dzięki wsparciu Fundacji TESCO, w świetlicy TPD w Krakowie na os. Albertyńskim została zainaugurowana VI edycja programu „Zdrowo jeść”. Program od października 2017 do sierpnia 2018 będzie realizowany w 32 ogniskach i świetlicach TPD w całej Polsce. W każdej z placówek zakwalifikowanych do programu, dzieci wraz z wychowawcami będą robić zakupy w sklepach TESCO, przygotowywać z nich smaczne posiłki, a także uczyć się zasad zdrowego odżywiania.

Sześć lat współpracy Fundacji TESCO z TPD to dla nas duże wyróżnienie i zaszczyt, dzięki tak solidnym partnerom, możemy zmieniać życie dzieci na lepsze.

217
Zbieramy fundusze na rewitalizacje naszego ośrodka wczasowego w Jastrzębiej Górze
Ilość:
354

 

Podsumowanie akcji letniej

organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 2017 roku.

 W różnych formach wypoczynku organizowanych przez TPD całym kraju wzięło udział 22 467 dzieci

 

Podczas tegorocznych wakacji  oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowały 258 turnusów - wyjazdowych form wypoczynku  dla dzieci  i młodzieży.  Były to kolonie wypoczynkowe, obozy sportowe, językowe i inne organizowane w kraju i za granicą. Wzięło w nich udział łącznie 11 162 uczestników. Liczba turnusów jest o 50 większa od zorganizowanych w 2016 roku, natomiast liczba uczestników o 1181 większa od zeszłorocznej.

 

PEPCO wspiera rozwijanie zainteresowań dziecipodopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dzięki wsparciu finansowemu PEPCO podejmuje kolejne działania zmierzające do wspierania rozwoju zainteresowań dzieci – podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD. Od października ruszają zajęcia taneczne w Ognisku w Częstochowie oraz w Świetlicy w Przemyślu, a w Ognisku w Zamościu rozpoczną się zajęcia artystyczne, plastyczne i techniczne. Dzieci aktywnie uczestniczące w zajęciach pojadą w lutym na zimowisko, również sponsorowane przez PEPCO.

 

 

Pasja to najlepsze lekarstwo na dobre samopoczucie - mówią uczestnicy Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach. To jeden z nielicznych konkursów ponadregionalnych, który promuje twórczość dorosłych osób niepełnosprawnych. Konkursy - malarski, graficzny, rzeźbiarski czy ceramiczny - wyłaniają najlepszych, ale są też okazją do integracji z uznanymi już artystami.

WIDEORELACJA

234

Twórczość osób niepełnosprawnych

w Suwałkach

 

    Pod nazwą Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach zorganizowało w dniu 25 września 2017 r.  już po raz  kolejny uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, na który przysłano prace z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

    W spotkaniu, które odbyło się w pięknej auli Szkoły Muzycznej I II Stopnia w Suwałkach, uczestniczyło wielu znakomitych gości: m. in. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, obecni byli przedstawiciele starostwa, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, sponsorzy oraz oczywiście działacze i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wersja PDF

291

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 Stanisław Tułodziecki 

(1909 – 2014)

            Działacze TPD zapamiętali Stanisława Tułodzieckiego jako wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego pasją i powołaniem było organizowanie opieki i pomocy dla dzieci, na których krzywdę i potrzeby był niezmiernie wyczulony.

            Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 19 września 2017 roku, umieszczonej na ścianie domu, przy ul. Słowackiego 5 w Warszawie, w którym mieszkał przez ponad 60 lat, wygłoszono wiele ciepłych słów, pełnych podziwu i szacunku dla jego postawy, pracowitości i dokonań.