PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

  

Zapraszamy na webinarium i pierwszej pomocy dzieciom

8 grudnia o godz. 17 odbędzie się webinarium Fundacji Ziko dla Zdrowia, którego tematem będzie pierwsza pomoc dzieciom. Wydarzenie będzie na żywo transmitowane przez FB, dostęp do niego jest bezpłatny.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim, którzy na co dzień lub okazjonalnie zajmują się dziećmi i w związku z tym powinni być przygotowani do udzielenia im pierwszej pomocy. Gośćmi webinarium będą:
•      Pani Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny,
•      Pani  Katarzyna Hrnčiar lekarz medycyny, pediatra, pracownik USD w Krakowie.

 

 

 

33
 #GivingTuesday 2020 z TPD
Był Black Friday, był Cyber Monday, czas na Giving Tuesday!
 
Jako organizacja pożytku publicznego o ogromnym zasięgu działania, prowadząca blisko 300 placówek wsparcia dziennego w kraju, mająca pod swoją opieką tysiące polskich dzieci i nastolatków, z których duża część mierzy się z problemami, które nie powinny dotykać tak młodych osób, zachęcamy Was do wspólnego działania. #GivingTuesday już w najbliższy wtorek, ale już dziś opowiemy Wam o nim w paru zdaniach.
 
 CZYM JEST #GivingTuesday

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program realizowany jest również w naszej placówce.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Quiz ekologiczny TPD” przeprowadzonego w ramach programu „Razem z naturą – Ogólnopolski program ekologiczny TPD”
Wiemy, że czekacie na obiecane ogłoszenie wyników, ponieważ w quizie wzięło udział ponad 120 z Was, osiągając średni wynik 76,3%.
Po zweryfikowaniu tożsamości Uczestników oraz zgodności konkursowych zgłoszeń z Regulaminem, za zgodne i w pełni poprawne uznaliśmy 99 Waszych zgłoszeń, które jednocześnie osiągnęły próg 60% poprawnych odpowiedzi.
 
To oznacza, że zdecydowana większość z Was wykazała się:
 
- umiejętnością czytania (poleceń i Regulaminu) ze zrozumieniem,
- dobrą, bardzo dobrą lub wręcz znakomitą wiedzą z zakresu ekologii,
- uczciwością i samodzielnością w wykonywaniu zadań.
 
Jesteśmy z Was bardzo dumni! 
QUIZ EKOLOGICZNY TPD – sprawdź się!
Mamy dla Was nowy konkurs, znów można się wykazać, tym razem wiedzą!
W ramach programu „Razem z naturą” powstał quiz, który pozwoli Wam sprawdzić swoją ekologiczną wiedzę. Dla 3 najlepszych osób przewidziane są nagrody. Przyznamy też 3 wyróżnienia oraz nagrodzimy ognisko lub świetlicę TPD, z której najwięcej osób weźmie udział w naszym quizie i udzieli co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

 

Akcja charytatywna „Pomagajmy Gigabajtami” Fundacji ORANGE

 Klienci Orange przekazują niewykorzystane gigabajty, a my zamienimy je na tablety z internetem, które trafią do ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Epidemia i przejście na zdalne nauczanie pokazały, jak wielu dzieciom brakuje odpowiednich sprzętów – zarówno do udziału w lekcjach online, jak i do odrabiania zadań, do

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

35

Program „Dobra temperatura” wspiera zdrowie 10 tysięcy dzieci w Polsce

Dzięki pomocy Fundacji Ziko dla Zdrowia do 300 placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
na terenie całego kraju trafiły termometry na  podczerwień oraz materiały edukacyjne dotyczące pomiaru temperatury ciała.

Trwająca pandemia koronawirusa zmieniła całkowicie nasz sposób funkcjonowania: ciągłe monitorowanie swojego stanu zdrowia,  zachowanie dystansu oraz szczególna troska o higienę stały się naszymi rutynowymi czynnościami w nowej rzeczywistości. Zasady te obowiązują wszędzie, również w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dokłada wszelkich starań, aby w środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach, które prowadzimy w całej Polsce pomóc  dzieciom bezpiecznie przetrwać  ten trudny czas, zrozumieć ograniczenia, dbać o zdrowie i mimo wszystko kreatywnie spędzać wolny czas – mówi Jolanta Szklarska, sekretarz generalna Zarządu Głównego TPD. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Ziko dla Zdrowia, która swoim programem „Temperatura Dobra” wspiera realizację najważniejszego dla nas celu, jakim jest dobro dziecka. 

Nasz nowy partner społeczny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Ziko dla Zdrowia. Nasze Organizacje podpisały porozumienie, w ramach którego zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.  

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku z inicjatywy krakowskiego przedsiębiorcy Jana Zająca.  Jej celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz działań charytatywnych.  Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

TO JUŻ 75-LAT TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU

            W Centrum Widowiskowo-Konferencyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyły się główne obchody z okazji 75-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

            W uroczystości wzięło udział około 150 działaczy TPD z czterech okręgów w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy oraz liczni gości: pani Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Ewa Szymańska - Poseł na Sejm RP; Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty; prof. Leszek Stadniczenko – wiceprezes Zarządu Głównego TPD; członkowie Prezydium ZG TPD Józef Bogdaszewski oraz Zygmunt Nowaczyk; Jolanta Szklarska – sekretarz generalna ZG TPD, Henryk Zabrocki – prezes Z/OO TPD w Koszalinie, przedstawiciele samorządów lokalnych z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i starostą Adamem Babuśką, liczni przyjaciele, przedstawiciele instytucji i zakładów pracy, współpracujących z TPD oraz zaprzyjaźnione media lokalne.

            Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD z siedzibą w Legnicy Kazimierz Pleśniak przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii TPD na Dolnym Śląsku. Obecnie Dolnośląski Oddział Regionalny, w skład którego wchodzą okręgi z Legnicy, Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry liczy ponad 5200 członków zrzeszonych w 230 kołach Przyjaciół Dzieci, z czego najwięcej funkcjonuje w Legnicy – 148 kół skupiających 3200 członków.

            TPD na Dolnym Śląsku prowadzi 15 placówek wsparcia dziennego, trzy warsztaty terapii zajęciowej, dwa schroniska młodzieżowe i dwa ośrodki wypoczynkowe. Jest największym organizatorem wypoczynku w kraju.

Za wieloletnie osiągnięcia Dolnośląski Oddział Regionalny otrzymał Sztandar Organizacyjny, nadany przez trzy-osobowy komitet: Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Wiceprezesa ZG TPD prof. Leszka Stadniczenkę. Marszałek Przybylski , który objął obchody 75-lecia TPD honorowym patronatem, wręczył Sztandar na ręce prezesa DOR TPD Kazimierza Pleśniaka, w towarzystwie prezesów zarządów okręgowych – p. Urszuli Polowy, Bożeny Kleniewskiej oraz Dariusza Kunaszki.

            Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, DOR TPD został wyróżniony zbiorową złotą odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Dekoracji dokonał marszałek przypinając odznakę na Sztandar. Niezwykle ciepło o zasługach Dolnośląskiego Oddziału TPD wypowiedziała się sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, która przekazała także garść upominków dla dzieci.

            Na ręce prezesa Pleśniaka przekazano także życzenia i listy gratulacyjne od m.in.:

- prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka,

- dyrektora i pracowników Centrum Edukacji i Rehabilitacji TPD Helenów – Zbigniewa Drzewieckiego

- Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego

- Biskupa Świdnickiego - dr Marka Mendyka

- Biskupa Seniora Stefana Cichego

- Sekretarza Stanu, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa

- poseł na Sejm RP Zofii Czernow

- posła do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej

            W przededniu głównych obchodów, w siedzibie biura oddziału TPD w Legnicy, otwarto Salę Tradycji i Pamięci TPD w Legnicy. To miejsce ukazuje dorobek organizacji na przestrzeni lat, zawiera wiele cennych pamiątek i dokumentów.

            Ta podniosła uroczystość przyczyniła się do promocji TPD i upowszechnienia idei Stowarzyszenia w społeczeństwie. Jak zaznacza prezes Kazimierz Pleśniak: „nadany Sztandar to symbol jedności, wierności propagowanym ideom. Wierzę, że znak nowego sztandaru będzie widzialnym symbolem tych wszystkich uśmiechów, które dzięki TPD przez 75 lat gościły na twarzach naszych podopiecznych.

 

GALERIA

302