PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000445/BF/D

425

Podopieczni TPD Helenów z wizytą u Pierwszej Damy.

Grupa podopiecznych i opiekunów z Centrum Rehabilitacji Opieki i Edukacji TPD Helenów gościła w piątek 13 października br. w Pałacu Prezydenckim u Pierwszej Damy.        

Spotkanie z Małżonką Prezydent RP poprzedziło zwiedzanie Pałacu, o którym bardzo ciekawie opowiedziała oprowadzająca nas Pani Magda.

Pani Prezydentowa, która dwukrotnie gościła w Helenowie była bardzo ciekawa bieżących wydarzeń i planów w poszczególnych placówkach wchodzących w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "HELENÓW".

Zbieramy fundusze na rewitalizacje naszego ośrodka wczasowego w Jastrzębiej Górze
Ilość:
408

 

PEPCO wspiera rozwijanie zainteresowań dziecipodopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dzięki wsparciu finansowemu PEPCO podejmuje kolejne działania zmierzające do wspierania rozwoju zainteresowań dzieci – podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD. Od października ruszają zajęcia taneczne w Ognisku w Częstochowie oraz w Świetlicy w Przemyślu, a w Ognisku w Zamościu rozpoczną się zajęcia artystyczne, plastyczne i techniczne. Dzieci aktywnie uczestniczące w zajęciach pojadą w lutym na zimowisko, również sponsorowane przez PEPCO.

 

 

Pasja to najlepsze lekarstwo na dobre samopoczucie - mówią uczestnicy Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach. To jeden z nielicznych konkursów ponadregionalnych, który promuje twórczość dorosłych osób niepełnosprawnych. Konkursy - malarski, graficzny, rzeźbiarski czy ceramiczny - wyłaniają najlepszych, ale są też okazją do integracji z uznanymi już artystami.

WIDEORELACJA

303

Twórczość osób niepełnosprawnych

w Suwałkach

 

    Pod nazwą Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach zorganizowało w dniu 25 września 2017 r.  już po raz  kolejny uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, na który przysłano prace z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

    W spotkaniu, które odbyło się w pięknej auli Szkoły Muzycznej I II Stopnia w Suwałkach, uczestniczyło wielu znakomitych gości: m. in. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, obecni byli przedstawiciele starostwa, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, sponsorzy oraz oczywiście działacze i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wersja PDF

366

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 Stanisław Tułodziecki 

(1909 – 2014)

            Działacze TPD zapamiętali Stanisława Tułodzieckiego jako wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego pasją i powołaniem było organizowanie opieki i pomocy dla dzieci, na których krzywdę i potrzeby był niezmiernie wyczulony.

            Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 19 września 2017 roku, umieszczonej na ścianie domu, przy ul. Słowackiego 5 w Warszawie, w którym mieszkał przez ponad 60 lat, wygłoszono wiele ciepłych słów, pełnych podziwu i szacunku dla jego postawy, pracowitości i dokonań.

W jaki sposób pomagać potrzebującym dzieciom i ich rodzicom?

 

Zapraszamy do słuchania audycji z udziałem przedstawicieli TPD

 Arkadiusz Gawiński (z-ca dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów), Sylwester Nowak (kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Warszawie przy ul. Grochowskiej), Jolanta Szklarska (przedstawiciel Zarządu Głównego TPD)

 źródło: www.polskieradio.pl

422