PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

412

Piknik "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" na Pradze Południe w Warszawie

Piknik „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ramach projektu Żółty Talerz finansowanego przez Kulczyk Foundation odbył się 3 czerwca 2017r. na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych na Pradze Południe w Warszawie.

 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze biorące udział w projekcie „Żółty Talerz” bardzo dobrze przygotowały się do Pikniku i zorganizowały

 

 

 

Szanowni Państwo.

Udostępniamy projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego

- Projekt Sprawozdania merytorycznego w latach 2015 - 2016 (PDF)

- Projekt Sprawozdania finansowego w latach 2015 - 2016 (bilansrachunek zysków i strat)

 

 

318

Piknik „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” w Szczecinie 


Piknik „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” zorganizowany w ramach projektu „Żółty Talerz” finansowanego przez Fundację Kulczyk, odbył się 27.05.2017 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie. W przygotowaniach do pikniku oraz w imprezie wzięły udział wychowawczynie, rodzice oraz dzieci ze wszystkich Środowiskowych Ognisk  Wychowawczych TPD w Szczecinie.

W jaki sposób pomagać potrzebującym dzieciom i ich rodzicom?

 

Zapraszamy do słuchania audycji z udziałem przedstawicieli TPD

 Arkadiusz Gawiński (z-ca dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów), Sylwester Nowak (kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Warszawie przy ul. Grochowskiej), Jolanta Szklarska (przedstawiciel Zarządu Głównego TPD)

 źródło: www.polskieradio.pl

366

 

Dzień Dziecka 2017 w „Helenowie”

 Jak co roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odbył się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyli w nim już tradycyjnie, obok podopiecznych placówki, uczniowie okolicznych szkół oraz rodzice z młodszymi dziećmi. Uczestników przywitał serdecznie dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki, który wyraził radość z faktu, że po raz kolejny „Helenów” może w tym dniu zapewnić nie tylko podopiecznym, ale i innym dzieciom mnóstwo atrakcyjnych zajęć i dobrą zabawę. Przypomniał o historii i osiągnięciach placówki, podkreślając, że ważnym celem jest nie tylko opieka i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, ale również starania o to, aby w przyszłości mogły one funkcjonować samodzielnie.

Z okazji Dnia Dziecka - życzę wszystkim dzieciom promocji do następnej klasy, dużo radości, pięknych wakacji, bliskich serdecznych przyjaciół, i  tej cudownej mocy, abyście umieli zmieniać swoje ważne marzenia w rzeczywistość.

Wiesław Kołak, Prezes Zarządu Głównego TPD

50

 Piknik Żółty Talerz pt. "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" w Krakowie

ZDROWO JESZ, LEPIEJ ŻYJESZ - pod takim hasłem odbył się 20.05.2017 pierwszy z pikników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowany w ramach projektu Żółty  Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation.  Gdzie? W Krakowie!

Szanowni Państwo,

Publikujemy sprawozdanie z działalności merytoryczno organizacyjnej i finansowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za rok 2017.


Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie i przyjęte uchwałą podczas obrad Zarządu Głównego TPD w dniu 19 maja 2018.

Sprawozdanie merytoryczne - PDF


Sprawozdanie finansowe - PDF

Uchwała nr 5/2018 - PDF

Uchwała nr 6/2018 - PDF

 

 

 

539

Źródło dobrej energii dla innych ludzi, człowiek czynu i refleksji naukowej, pasji i kompetencji – powiedział  o Jubilacie prof. dr hab. Jan Jeżewski

 

Jubileusz Profesora Stanisława Leszka Stadniczeńki

                 

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko obchodził 12 maja 2017 roku jubileusz  40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-tej rocznicy urodzin. Z tej okazji na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie Profesor jest prodziekanem i wykładowcą, odbyła się uroczysta konferencja.