PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Centrum Rodziny i Praw Dziecka

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny

Wersja: PDF

273

W zakładce "Do pobrania" zamieściliśmy formularze sprawozdań.

 Można je również pobrać klikając linki poniżej:

 

formularz - Sprawozdanie z działalności regionu w 2016r (doc); (pdf)


formularz - Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro - prowadzących działalność gospodarczą (doc); (pdf) 


formularz - Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro - nieprowadzących działalności gospodarczej (doc); (pdf)


 

279

JUŻ JEST!!

Również w internecie najnowszy numer "Przyjaciel Dziecka"

486

Darowizny odliczane od podatku od podatników:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
  • podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

mogą otrzymać działające w sferze pożytku publicznego:

  • organizacje pozarządowe czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw (np. fundacja, stowarzyszenie),
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 

Darowizny przeznaczone na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)

osoby prawne - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

osoba fizyczna może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu)  kwoty

dokonanej darowizny, nie więcej

jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu

   

Szanowni Państwo,

dostępny jest odpis statutu, który postanowieniem sądu z dn. 28.06.2016 r. został zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym. Statut wraz z obowiązującymi załącznikami (uchwałami) można znaleźć w zakładce „Do pobrania” lub „ Zarząd Główny> Dokumenty TPD ZG” albo kliknąć TU.

2170

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Działaczom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Wychowawcom, Nauczycielom, Wolontariuszom serdeczne życzenia świąteczne.

 

   Niech te Święta będą dla Państwa spokojem a dla dzieci radością

z budzącej się wiosny.

 

Pragniemy Państwu podziękować za to, że wkładacie wiele wysiłku, serca i umiejętności w to, aby dziecku nie działa się krzywda.  

  

Wiesław Kołak

wraz z zespołem  Pracowników

Towarzystwa  Przyjaciół Dzieci 

84

 

 

 

 

 

 

Nasz numer KRS: 0000114345 

 

   Mamy kolejny sezon rozliczeń podatkowych, a co za tym idzie - możliwość przekazania 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2014 obchodziło Jubileusz 95-lecia pracy na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy.   Zwracamy się do Państwa, się byście zechcieli swoim  podatkiem podzielić się właśnie z TPD.  Wpłaty te  pozwolą nam nadal pomagać tym dzieciom, które najbardziej potrzebują zadbania, troski i zabezpieczania podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania wolnego czasu.

   Zapraszamy do obejrzenia naszych stron internetowych, gdzie dowiecie się Państwo, co Towarzystwo Przyjaciół Dzieci robi dla Dzieci. 

 www.tpd.org.pl lub www.tpd-maz.org.pl 

   Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom -  udostępniamy  programy dzięki którym można szybko wypełnić i wydrukować PIT-a. Wystarczy kliknąć na jeden z umieszczonych poniżej bannerów  i wypełnić swoje PIT-y.

UWAGA: WERSJA ONLINE  MOŻE NIE DZIAŁAĆ NA STARSZYCH WERSJACH INTERNET EXPLORERA!

W takim przypadku radzimy skorzystać z wersji desktop (instalowanej) lub wybrać inną przeglądarkę- np. Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne.

 PROGRAM PIT 2015  WERSJA ONLINE:

 Praca online  odbywa się za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych. Jedną z zalet tej wersji jest to, że nie wymaga ona od użytkownika instalacji - wystarczy kliknąć na przycisk/link typu "Wypełnij PIT", i od razu zostaje uruchomiony program PIT Projekt On-Line.

Praca w programie odbywa się poprzez szyfrowane połączenie SSL zapewniające poufność i integralność transmisji danych. Deklaracje podatkowe użytkownika nie są zapisywane na serwerze (program nie wymaga logowania) co dodatkowo podnosi wskaźnik bezpieczeństwa danych użytkownika.

Wersja On-Line funkcjonalnie jest odpowiednikiem programu PIT On-Line "Desktop". Kolejnym atutem wersji On-Line jest to, że aplikacja nie jest uzależniona od platformy systemowej. W przypadku wersji "Desktop", program ten jest przeznaczony dla systemów z rodziny Windows. 

 

 

PROGRAM PIT 2015 WERSJA  DO POBRANIA (DESKTOP)