PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Podczas tegorocznych wakacji, dniach 13 – 22 lipca 2019 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku drugi już letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na drugim turnusie w Serocku gościły dzieci z Konina, Poznania oraz Żar. Wypoczynek był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

Dzieci tak jak na poprzednim turnusie wzięły udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach, zwiedzały m.in. Stadion Narodowy i Zamek Królewski, odwiedziły taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, i były na multimedialnym pokazie w Parku Fontann. Bawiły się również w Parku Wodnym Warszawianka i parku linowym „Warszawa”, skąd udały się wprost do warszawskiego ogrodu zoologicznego.

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

W dniach 2-11 lipca 2019 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku w Serocku gościły dzieci z Olecka, Olsztyna i Myszyńca. Wypoczynek był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

„Państwa działalność zasługuje na słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku” – mówiła Pierwsza Dama do pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W poniedziałek 24 czerwca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agatą Kornhauser-Dudą, która gościła Prezesa Wiesława Kołaka, delegację oraz podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD z kilku dzielnic Warszawy wraz z opiekunami.

Dzień Dziecka – Jubileusz 100-lecia TPD PRZEMYŚL

Gry, zabawy, konkursy z nagrodami, tort dla wszystkich, darmowe zjeżdżalnie, owoce, słodycze, pokazy służ mundurowych, strzelnica i wiele innych atrakcji przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podczas obchodów 100-lecia TPD w Przemyślu.

Podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowanej w ramach obchodów 100-lecia TPD przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu i Przemyską Kongregację Kupiecką nie zabrakło też wspaniałych występów na scenie w wykonaniu dzieci i młodzieży zarówno tych tanecznych jak i muzyczno-wokalnych. Każde dziecko, które przeszło tor przeszkód przygotowany przez Świetlicę TPD Przystań i zebrało podpisy w paszporcie mogło wybrać dla siebie upominek. Dużym powodzeniem cieszyły się również konkursy na scenie, których uczestnicy otrzymywali atrakcyjne nagrody. Wspaniałe prace malarskie powstały podczas konkursów rysunkowych, a grający na zakończenie zespół Retrospekcja zebrał liczne brawa publiczności. Setki dzieci i rodziców miło i przyjemnie spędziło ten słoneczny i ciepły dzień świętując 100 lat TPD. Nie zabrakło też podziękowań i odznaczeń.

Dzień Dziecka w Legnicy

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Legnicy organizowane przez Oddział Okręgowy i Miejski w Legnicy były powiązane z obchodami 100-lecia TPD w Polsce.
Festyny odbyły się 31 maja przy współpracy z legnickim Caritas w parku miejskim oraz 1 czerwca w Galerii Piastów w Legnicy. Łącznie wzięło w nich udział ponad 2000 dzieci.
Podczas obchodów grupę aktywnych działaczy wyróżniono odznakami „Przyjaciel Dziecka” oraz Legnickimi Statuetkami TPD „Nade Wszystko Dziecko” (wyróżnieniem nadawanym od 22 lat). Wśród tegorocznych laureatów znalazło się małżeństwo Małgorzata i Jarosław Pązikowie prowadzący od 15 lat pogotowie rodzinne, do którego trafiło już 85 dzieci porzuconych w szpitalu, w oknie życia lub odebranych rodzicom, a czekającym na adopcję.

W Łodzi w dniach 25 – 26 maja 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

 

Dnia 8 czerwca 2019 r. w sali Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w Warszawie

Wielka Gala z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sala ZAIKS-u w Domu pod Królami w Warszawie, mieszcząca ponad 200 osób, była w tym wyjątkowym dniu w sobotę 8 czerwca całkowicie wypełniona.  Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli członkowie i działacze TPD z wszystkich regionów kraju oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, sponsorów i sympatyków Towarzystwa.

Prowadzący Galę konferansjer Piotr Siła powitał zebranych podkreślając, że „jest to wielki dzień, wielkie święto i radość z obchodów stu lat istnienia organizacji, która przetrwała nie tylko cały wiek, ale również wszelkie, jakże groźne i trudne zawirowania historii, najburzliwsze w dziejach  XX wieku. 

 

 

W Gorlicach świętowano 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci połączone z Dniem Dziecka

W dniu 3 czerwca w Placówce Wsparcia Dziennego TPD przy ul. Konopnickiej 17c świętowano 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci połączone z Dniem Dziecka.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta, Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,  Robert Ryndak – Przewodniczący Rady Miasta Gorlice, Beata Mikruta - Kawa - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Maria Ludwin – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta, Joanna Bubak – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD, Zofia Piecuch i Bronisława Bajorska członkowie  Zarządu Osiedla nr 5, członkowie Zarządu TPD, prezesi Szkolnych Kół TPD, rodzice oraz dzieci.

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP