PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dnia 8 czerwca 2019 r. w sali Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w Warszawie

Wielka Gala z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sala ZAIKS-u w Domu pod Królami w Warszawie, mieszcząca ponad 200 osób, była w tym wyjątkowym dniu w sobotę 8 czerwca całkowicie wypełniona.  Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli członkowie i działacze TPD z wszystkich regionów kraju oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, sponsorów i sympatyków Towarzystwa.

Prowadzący Galę konferansjer Piotr Siła powitał zebranych podkreślając, że „jest to wielki dzień, wielkie święto i radość z obchodów stu lat istnienia organizacji, która przetrwała nie tylko cały wiek, ale również wszelkie, jakże groźne i trudne zawirowania historii, najburzliwsze w dziejach  XX wieku. 

 

 

W Gorlicach świętowano 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci połączone z Dniem Dziecka

W dniu 3 czerwca w Placówce Wsparcia Dziennego TPD przy ul. Konopnickiej 17c świętowano 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci połączone z Dniem Dziecka.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta, Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,  Robert Ryndak – Przewodniczący Rady Miasta Gorlice, Beata Mikruta - Kawa - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Maria Ludwin – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta, Joanna Bubak – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD, Zofia Piecuch i Bronisława Bajorska członkowie  Zarządu Osiedla nr 5, członkowie Zarządu TPD, prezesi Szkolnych Kół TPD, rodzice oraz dzieci.

Festyn rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Happening przeciw mowie nienawiści

 

STOP hejterom, mowie nienawiści i cyberprzestępczości. Tego dotyczył happening Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który rozpoczął dzisiejszy, rodzinny festyn w Koninie.

„Szanuj innych”, „Dobro się opłaca” - takie hasła nieśli dziś wiceprezydent Witold Nowak i przewodniczący Rady Miasta – Wiesław Steinke, którzy Alejami 1 Maja poprowadzili barwny korowód. Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół oraz ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pokazała mieszkańcom Konina, że nie godzi się na przemoc w sieci. Happening zakończył się na skwerze przed Konińskim Domem Kultury, który od niedawna nosi imię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

- Ten festyn rodzinny odbywa się w wyjątkowym roku, roku jubileuszowym TPD – mówiła Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie. - To jest 100 lat pełnienia misji dla dobra dziecka i rodziny. Chcemy wam dostarczyć wiele radości, zadowolenia, żeby ten wspólny pobyt nas integrował – dodała.

W Zamościu w dniach 18 - 19 maja 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

 

Projekt „Serce od serca” w Przedszkolu nr 1 w Złotowie

W marcu rozpoczął się projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie „Węzełki i sploty 2019”, XIV edycja warsztatów rękodzieła artystycznego, który prowadzi mistrzyni makramy, instruktorka rękodzieła artystycznego, nauczycielka Jolanta Surma. Projekt składa się z dwóch części -wiosennej i jesiennej. W części wiosennej „Serce od serca” odbiorcami są dwie grupy przedszkolaków, 50 dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2.

Dnia 22.05.2019 w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019 Eliminacje Powiatowe  Złotów 2019. Organizatorem Eliminacji Powiatowych było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie przy współpracy z Publicznym Przedszkolem Nr 3 w Złotowie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, Burmistrzem Miasta Złotowa   i Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej.

W festiwalu uczestniczyło 18 małych solistów z Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie i Katolickiego Przedszkola w Złotowie.

25-lecie Świetlicy Grono TPD w Koszalinie

25-lecie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Grono" w Koszalinie! Ach, co to była za uroczystość. Pełna wzruszeń, rodzinnej atmosfery i życzliwości. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, gratulujemy odznaczonym Przyjaciołom TPD za wsparcie, które okazują nam bez względu na okoliczności. Jesteśmy dumni z uczęszczających niegdyś do "Grona", a dziś już dorosłych osób, które również odpowiedziały na nasze zaproszenie i uczestniczyły w spotkaniu. Natomiast pani Agnieszce Boleście - najdłużej pracującemu wychowawcy TPD serdecznie dziękujemy za oddanie i zaangażowanie w pracę z dziećmi. Pani obecność w naszym zespole jest dla nas nieoceniona.

75

56

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Budowa krytej ujeżdżalni na potrzeby hipoterapii z aneksem pomocniczym na terenie Centrum TPD „Helenów”.


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pedagogami przygotował scenariusze zajęć lekcyjnych dla trzech grup wiekowych (grupy przedszkolnej i klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII).

Scenariusze do pobrania

Nasze scenariusze to gotowy materiał na zajęcia bądź inspiracja do ich poprowadzenia. Zależy nam na tym, by w ciekawy i kreatywny sposób kształtować wśród dzieci prawidłowe postawy żywieniowe.