PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Festyn rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Happening przeciw mowie nienawiści

 

STOP hejterom, mowie nienawiści i cyberprzestępczości. Tego dotyczył happening Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który rozpoczął dzisiejszy, rodzinny festyn w Koninie.

„Szanuj innych”, „Dobro się opłaca” - takie hasła nieśli dziś wiceprezydent Witold Nowak i przewodniczący Rady Miasta – Wiesław Steinke, którzy Alejami 1 Maja poprowadzili barwny korowód. Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół oraz ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pokazała mieszkańcom Konina, że nie godzi się na przemoc w sieci. Happening zakończył się na skwerze przed Konińskim Domem Kultury, który od niedawna nosi imię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

- Ten festyn rodzinny odbywa się w wyjątkowym roku, roku jubileuszowym TPD – mówiła Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie. - To jest 100 lat pełnienia misji dla dobra dziecka i rodziny. Chcemy wam dostarczyć wiele radości, zadowolenia, żeby ten wspólny pobyt nas integrował – dodała.

W Zamościu w dniach 18 - 19 maja 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

 

Projekt „Serce od serca” w Przedszkolu nr 1 w Złotowie

W marcu rozpoczął się projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie „Węzełki i sploty 2019”, XIV edycja warsztatów rękodzieła artystycznego, który prowadzi mistrzyni makramy, instruktorka rękodzieła artystycznego, nauczycielka Jolanta Surma. Projekt składa się z dwóch części -wiosennej i jesiennej. W części wiosennej „Serce od serca” odbiorcami są dwie grupy przedszkolaków, 50 dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2.

Dnia 22.05.2019 w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019 Eliminacje Powiatowe  Złotów 2019. Organizatorem Eliminacji Powiatowych było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie przy współpracy z Publicznym Przedszkolem Nr 3 w Złotowie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, Burmistrzem Miasta Złotowa   i Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej.

W festiwalu uczestniczyło 18 małych solistów z Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie i Katolickiego Przedszkola w Złotowie.

25-lecie Świetlicy Grono TPD w Koszalinie

25-lecie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Grono" w Koszalinie! Ach, co to była za uroczystość. Pełna wzruszeń, rodzinnej atmosfery i życzliwości. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, gratulujemy odznaczonym Przyjaciołom TPD za wsparcie, które okazują nam bez względu na okoliczności. Jesteśmy dumni z uczęszczających niegdyś do "Grona", a dziś już dorosłych osób, które również odpowiedziały na nasze zaproszenie i uczestniczyły w spotkaniu. Natomiast pani Agnieszce Boleście - najdłużej pracującemu wychowawcy TPD serdecznie dziękujemy za oddanie i zaangażowanie w pracę z dziećmi. Pani obecność w naszym zespole jest dla nas nieoceniona.

112

87

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Budowa krytej ujeżdżalni na potrzeby hipoterapii z aneksem pomocniczym na terenie Centrum TPD „Helenów”.


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pedagogami przygotował scenariusze zajęć lekcyjnych dla trzech grup wiekowych (grupy przedszkolnej i klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII).

Scenariusze do pobrania

Nasze scenariusze to gotowy materiał na zajęcia bądź inspiracja do ich poprowadzenia. Zależy nam na tym, by w ciekawy i kreatywny sposób kształtować wśród dzieci prawidłowe postawy żywieniowe.

W Koninie w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

Kolejne warsztaty odbędą się w Zamościu w dniach 18 – 19 maja 2019 roku.

W Krakowie w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

Kolejne warsztaty w Koninie w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 roku.

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP