PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wręczenie flagi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył Ordery Odrodzenia Polski i Ordery Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym w działalności na rzecz środowisk polonijnych. Podziękował odznaczonym oraz organizacjom, które otrzymały Flagi RP, za prowadzaną od lat działalność „dla bliźnich, dla rodaków”.

- Dziękuję, że ją realizujecie w tak wspaniały sposób. Mam nadzieję, że te biało-czerwone flagi, które zabierzecie ze sobą i pokażecie waszym podopiecznym, podwładnym, kolegom koleżankom będą mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla rozsławiania Polski w kraju i poza granicami – podkreślił.

Wręczenie flagi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na ręce pana Prezesa Wiesława Kołaka od 32:40 minuty

https://youtu.be/31cLsIxwFBM?t=32m38s

100

OCZEKIWANIA ŚRODOWISKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC RZĄDU RP

(opracowano na podstawie wcześniej zgłaszanych postulatów, wniosków i próśb adresowanych do najważniejszych osób w państwie polskim za obecnej kadencji Rządu RP)

Problem godnego życia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin jest ciągle podnoszony przy każdych wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.
W zasadzie każda opcja polityczna, a także indywidualni politycy różnego szczebla – podczas akcji przedwyborczej – bardzo ciepło wypowiadają się o niepełnosprawnych i z aprobatą przyjmują problemy zgłaszane przez środowisko niepełnosprawnych, obiecują daleko idącą pomoc, gdyż – jak sami określają - tej grupy społecznej nie można pozostawić na marginesie życia społecznego. Trzeba i należy im pomóc. Jednak takie stanowisko trwa tylko do dnia wyborczego, później już nawet nie wspomina się o potrzebach osób niepełnosprawnych i ich rodzinach lub – w najlepszym razie - odkłada się na kolejne, następne lata kadencji, gdy zrealizuje się inne sprawy. Czasami powołuje się zespoły lub komisje (podkomisje) dla wypracowania stanowiska, opracowuje strategie i programy i… cisza.

 

Żółty Talerz podczas projektu URBinclusion

 

Zdrowe, wiosenne kanapeczki, koreczki, mini tortille i przepyszna lemoniada ze świeżą miętą- to wszystko przygotowały dzieciaki ze Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie na warsztatach kulinarnych, które odbywają się regularnie w ramach Projektu Żółty Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation. Warsztaty codzienne, lecz okazja wyjątkowa- zagraniczni goście i przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa nie codziennie wizytują Świetlicę...

 

Dzieci bezpieczne w Unii Europejskiej 

Pod takim hasłem w dniu 6 kwietnia 2018 roku rozpoczął się Regionalny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Ogólnopolskiej Akcji TPD "STOP! DZIECKO NA DRODZE!"

Regionalny Konkurs patronatem honorowym objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Kazimierz Michał Ujazdowski. Akcją bezpieczeństwa drogowego objęto uczniów klas: I, II, III z sześciu szkół podstawowych oraz podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze. Organizatorami tego wspaniałego wydarzenia byli: 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, 
- Komenda Powiatowa Policji w Górze, 
- Klub Integracji Europejskiej w Górze, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Spełnione Marzenia" w Górze. 

  
300 placówek Żółtego Talerza

 

12 tysięcy dzieci w prawie 300 placówkach w całym kraju korzysta z programu, który zapewnia posiłki najbiedniejszym dzieciom. Kulczyk Foundation od września 2016 roku przeznaczył na ten cel już ponad 16 milionów złotych.

Program jest wsparciem funkcjonującego już systemu żywienia dzieci. – Chcemy żeby dzieci dostawały zdrowe, pełnowartościowe i pyszne posiłki – mówi Marta Schmude-Olczak, dyrektor Kulczyk Foundation. Lista produktów, którą przygotował partner programu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest dla placówek często dużym wyzwanie ale uczy kreatywności i pozwala komponować najodpowiedniejsze posiłki dla dzieci.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

zaprasza do skorzystania

z BEZPŁATNYCH

porad i konsultacji w zakresie:

poradnictwa psychologicznego

poradnictwa pedagogicznego

(także w zakresie Drogi do Samodzielności, wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi)

porad prawnych

porad psychiatry

warsztatów umiejętności wychowawczych

„Przyszłość będzie inna” – polecamy wystawę w warszawskiej Zachęcie


Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 przyniosło niezwykłe ożywienie życia społecznego.  Jednocześnie napływ silnych w tym czasie w Europie modernistycznych idei nowego obywatela, jego miejsca w otoczeniu oraz roli tego otoczenia,  doprowadził do powstania ruchów, których celem było propagowanie i wdrażanie nowych koncepcji w budownictwie mieszkaniowym, wychowaniu dzieci czy też w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, wynikającym z nowo uzyskanego prawa do wypoczynku.

Drugi numer nowego „Ogniska”

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do pobierania, drukowania, czytania najnowszego wydania kwartalnika „Ognisko”. To już drugi w tym roku numer, który przygotowaliśmy dla naszych czytelników w odświeżonej formule i zachęcamy kolejne oddziały regionalne i same ogniska do przesyłania relacji dzieci na adres mailowy KKWR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

czytaj więcej ...

146

Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Prezydium Zarządu Głównego TPD, Krajowe Centrum Turystyki i Wypoczynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nosi obecnie nazwę:

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W związku z powyższym publikujemy ponownie wszystkie informacje dotyczące w/w placówki.

 

Arkadiusz Gawiński
Dyrektor Centrum

 

Załączniki:

  1. Informacja KCWiE TPD
  2. Założenia programowe KCWiE TPD
  3. Zarządzenie 11.10.2017 KCWiE TPD
  4. Zarządzenie 28.12.2017 KCWiE TPD
104

 

Ruszyła IV edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”

Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.tesco.pl/pomagamy do 30 marca.

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Lista projektów zostanie ogłoszona 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu.