PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zaczął się nowy rok szkolny, a my ruszamy z kolejną, już czwartą, edycją Żółtego Talerza. To program wsparcia żywienia dzieci w wieku szkolnym, poprzez który promujemy zdrowe i pełnowartościowe posiłki, dostosowane do potrzeb najmłodszych. W tym i przyszłym roku (od września 2019 r. do sierpnia 2020 r.) w Żółtym Talerzu weźmie udział 340 świetlic środowiskowych i szkół. Z wydawanych tam posiłków skorzysta ponad 15 tys. dzieci. Nasz program realizujemy we współpracy ze sprawdzonymi partnerami: SOS Wioski Dziecięce, diecezjalnymi oddziałami Caritas, Polski Czerwony Krzyż (PCK) i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Zobaczcie, jak „Żółty Talerz” odmienił menu stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Dzięki projektowi realizowanemu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we współpracy z PEPCO Poland zostały zorganizowane turnusy kolonijne w Serocku, Poznaniu i Jastrzębiej Górze. Wypoczynek objął 270 dzieci z 17 polskich miast.

W dniu 30 sierpnia zakończyły się trwające dziesięć dni kolonie letnie w Jastrzębiej Górze. Był to już szósty i zarazem ostatni turnus tego lata. Uczestniczyły w nim dzieci z Barnisławia, Dobrzan i Koszalina. Koloniści zostali zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym TPD przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  19.

Bogaty w atrakcje program kolonijny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO Poland.

W dniu 19 sierpnia zakończył się turnus kolonijny w Jastrzębiej Górze. Był to już czwarty turnus tego lata w którym uczestniczyły dzieci z Krakowa, Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Podopieczni środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odpoczywały w Ośrodku Wypoczynkowym TPD przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  19, Jastrzębia Góra.

Bogaty program kolonijny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO Poland.

W dniach 19-28 sierpnia 2019 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku w Serocku gościły dzieci z Elbląga, Łęczycy i Zamościa. Wypoczynek był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

Podczas trwania obozu dzieci wzięły udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach, zwiedzały m.in. Stadion Narodowy i Zamek Królewski, odwiedziły taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, i były na multimedialnym pokazie w Parku Fontann. Bawiły się również w Parku Wodnym Warszawianka i parku linowym „Warszawa”, skąd udały się wprost do warszawskiego ogrodu zoologicznego.

Odeszła Profesor Jadwiga Bińczycka

 

Prof. Jadwiga Bińczycka

 

W dniu 9 sierpnia 2019 roku, po długiej chorobie,  odeszła prof. Jadwiga Bińczycka,  wybitna  pedagog, naukowiec, fascynująca  osobowość.  Z pasją podejmowała badania nad sytuacją dzieci, poświęcając tej tematyce całe swoje zawodowe życie.  Przez długie lata była również przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, popularyzując dorobek pedagogiczny i pisarski  Starego Doktora, a nade wszystko poświęcenie i bohaterstwo, z jakim do ostatniej chwili  opiekował się dziećmi, razem  z  którymi zginął w  obozie zagłady w Treblince.   Jej wykłady cieszyły się ogromną popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Na wniosek  dzieci została kawalerem Orderu Uśmiechu.  

Dzięki wsparciu PEPCO w Poznaniu dniach 15 – 24 lipca 2019 roku odbył się  letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym TPD przy ulicy Michała Drzymały 3 w Poznaniu, odpoczywały dzieci z Kluczborka, Krakowa i Warszawy.

Był to trzeci już turnus w czasie tegorocznych wakacji, który sponsorowała firma PEPCO Poland.

III Piknik Rodzinny TPD “Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”

Próba pobicia cieszącego się dużą popularnością Rekordu Polski na najwięcej osób tańczących Kaczuchy jednocześnie odbyła się 25 czerwca 2019 roku w Lekowie. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Koszalinie. Zabawa była przednia, a rekord udało się pobić z wynikiem 651 osób. 

Podczas tegorocznych wakacji, dniach 13 – 22 lipca 2019 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku drugi już letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na drugim turnusie w Serocku gościły dzieci z Konina, Poznania oraz Żar. Wypoczynek był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

Dzieci tak jak na poprzednim turnusie wzięły udział w wielu atrakcyjnych wycieczkach, zwiedzały m.in. Stadion Narodowy i Zamek Królewski, odwiedziły taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, i były na multimedialnym pokazie w Parku Fontann. Bawiły się również w Parku Wodnym Warszawianka i parku linowym „Warszawa”, skąd udały się wprost do warszawskiego ogrodu zoologicznego.

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

W dniach 2-11 lipca 2019 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W tym roku w Serocku gościły dzieci z Olecka, Olsztyna i Myszyńca. Wypoczynek był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.