PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dnia 22.05.2019 w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019 Eliminacje Powiatowe  Złotów 2019. Organizatorem Eliminacji Powiatowych było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie przy współpracy z Publicznym Przedszkolem Nr 3 w Złotowie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, Burmistrzem Miasta Złotowa   i Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej.

W festiwalu uczestniczyło 18 małych solistów z Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie i Katolickiego Przedszkola w Złotowie.

25-lecie Świetlicy Grono TPD w Koszalinie

25-lecie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Grono" w Koszalinie! Ach, co to była za uroczystość. Pełna wzruszeń, rodzinnej atmosfery i życzliwości. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, gratulujemy odznaczonym Przyjaciołom TPD za wsparcie, które okazują nam bez względu na okoliczności. Jesteśmy dumni z uczęszczających niegdyś do "Grona", a dziś już dorosłych osób, które również odpowiedziały na nasze zaproszenie i uczestniczyły w spotkaniu. Natomiast pani Agnieszce Boleście - najdłużej pracującemu wychowawcy TPD serdecznie dziękujemy za oddanie i zaangażowanie w pracę z dziećmi. Pani obecność w naszym zespole jest dla nas nieoceniona.

97

75

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Budowa krytej ujeżdżalni na potrzeby hipoterapii z aneksem pomocniczym na terenie Centrum TPD „Helenów”.


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pedagogami przygotował scenariusze zajęć lekcyjnych dla trzech grup wiekowych (grupy przedszkolnej i klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII).

Scenariusze do pobrania

Nasze scenariusze to gotowy materiał na zajęcia bądź inspiracja do ich poprowadzenia. Zależy nam na tym, by w ciekawy i kreatywny sposób kształtować wśród dzieci prawidłowe postawy żywieniowe.

W Koninie w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

Kolejne warsztaty odbędą się w Zamościu w dniach 18 – 19 maja 2019 roku.

W Krakowie w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

Kolejne warsztaty w Koninie w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 roku.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma szansę na grant w ramach VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”!

Jesteście aktywnymi, pełnymi energii i gotowymi do działania mieszkańcami, którzy mają ciekawy pomysł na zmiany w swojej okolicy? Nie czekajcie! Zgłoście swój pomysł do VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy” i zdobądźcie jeden z 375 grantów!

Pula nagród na wsparcie 375 projektów, wynosi aż 1 125 000 złotych!

Program kierowany jest również do lokalnych oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W V edycji programu TPD Zarząd Miejski Żary otrzymał grant w wysokości 5 000 zł na realizację projektu „Rusz się! Poćwicz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci!” którego celem jest oderwanie dzieci od telefonów, tabletów, komputerów i zwiększenie wśród nich aktywności fizycznej. W ramach projektu zakupiono odpowiedni sprzęt i przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży

Ruszył program CYFROLATKI.

Celem programu jest profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści w środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD.

Zarząd Główny TPD może ten program realizować dzięki wsparciu finansowemu PEPCO.

W Warszawie w dniach 30 – 31 marca odbyły się pierwsze warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu

Konkurs - "Daj przepisa"

Obejrzyj film z Michelem

Pomóż Michelowi! Wyślij do nas przepis wraz z pracą plastyczną, zdjęciem lub nagraj krótki film i gotuj z Michelem!

 

Kategorie w konkursie

  1. Indywidualna – praca plastyczna
  2. Indywidualna - zdjęcie
  3. Indywidualna - film
  4. Grupowa (maks. 5 uczestników) - film

 

Nagrody w konkursie

Więcej na stronie

87

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP