PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Misie, które pomagają dzieciom, już są! – NOWA EDYCJA akcji charytatywnej PEPCO
 
Nie musimy już chyba przedstawiać Pani Misiowej i Pana Misia, którzy co jakiś czas pojawiają się na półkach sklepów Pepco, a całkowity dochód z ich sprzedaży wspiera misję TPD.
 
Cieszymy się na każdą edycję misiów, ale ta jest naprawdę wyjątkowa i szczególnie nam bliska, ponieważ to projekty naszych podopiecznych stały się inspiracją do stworzenia ubranek misiów w tej edycji! 
 
JAK WSPIERAJĄ NAS MISIE?

  

Zapraszamy na webinarium i pierwszej pomocy dzieciom

8 grudnia o godz. 17 odbędzie się webinarium Fundacji Ziko dla Zdrowia, którego tematem będzie pierwsza pomoc dzieciom. Wydarzenie będzie na żywo transmitowane przez FB, dostęp do niego jest bezpłatny.

Spotkanie dedykowane jest wszystkim, którzy na co dzień lub okazjonalnie zajmują się dziećmi i w związku z tym powinni być przygotowani do udzielenia im pierwszej pomocy. Gośćmi webinarium będą:
•      Pani Marzena Paszkot Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny,
•      Pani  Katarzyna Hrnčiar lekarz medycyny, pediatra, pracownik USD w Krakowie.

 

 

 

197
 #GivingTuesday 2020 z TPD
Był Black Friday, był Cyber Monday, czas na Giving Tuesday!
 
Jako organizacja pożytku publicznego o ogromnym zasięgu działania, prowadząca blisko 300 placówek wsparcia dziennego w kraju, mająca pod swoją opieką tysiące polskich dzieci i nastolatków, z których duża część mierzy się z problemami, które nie powinny dotykać tak młodych osób, zachęcamy Was do wspólnego działania. #GivingTuesday już w najbliższy wtorek, ale już dziś opowiemy Wam o nim w paru zdaniach.
 
 CZYM JEST #GivingTuesday

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. W bieżącym roku szkolnym z programu korzysta ponad 15 000 dzieci z niemal 350 placówek edukacyjnych w całym kraju. Program realizowany jest również w naszej placówce.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Quiz ekologiczny TPD” przeprowadzonego w ramach programu „Razem z naturą – Ogólnopolski program ekologiczny TPD”
Wiemy, że czekacie na obiecane ogłoszenie wyników, ponieważ w quizie wzięło udział ponad 120 z Was, osiągając średni wynik 76,3%.
Po zweryfikowaniu tożsamości Uczestników oraz zgodności konkursowych zgłoszeń z Regulaminem, za zgodne i w pełni poprawne uznaliśmy 99 Waszych zgłoszeń, które jednocześnie osiągnęły próg 60% poprawnych odpowiedzi.
 
To oznacza, że zdecydowana większość z Was wykazała się:
 
- umiejętnością czytania (poleceń i Regulaminu) ze zrozumieniem,
- dobrą, bardzo dobrą lub wręcz znakomitą wiedzą z zakresu ekologii,
- uczciwością i samodzielnością w wykonywaniu zadań.
 
Jesteśmy z Was bardzo dumni! 
QUIZ EKOLOGICZNY TPD – sprawdź się!
Mamy dla Was nowy konkurs, znów można się wykazać, tym razem wiedzą!
W ramach programu „Razem z naturą” powstał quiz, który pozwoli Wam sprawdzić swoją ekologiczną wiedzę. Dla 3 najlepszych osób przewidziane są nagrody. Przyznamy też 3 wyróżnienia oraz nagrodzimy ognisko lub świetlicę TPD, z której najwięcej osób weźmie udział w naszym quizie i udzieli co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi.

 

Akcja charytatywna „Pomagajmy Gigabajtami” Fundacji ORANGE

 Klienci Orange przekazują niewykorzystane gigabajty, a my zamienimy je na tablety z internetem, które trafią do ognisk wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Epidemia i przejście na zdalne nauczanie pokazały, jak wielu dzieciom brakuje odpowiednich sprzętów – zarówno do udziału w lekcjach online, jak i do odrabiania zadań, do

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

111

Program „Dobra temperatura” wspiera zdrowie 10 tysięcy dzieci w Polsce

Dzięki pomocy Fundacji Ziko dla Zdrowia do 300 placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
na terenie całego kraju trafiły termometry na  podczerwień oraz materiały edukacyjne dotyczące pomiaru temperatury ciała.

Trwająca pandemia koronawirusa zmieniła całkowicie nasz sposób funkcjonowania: ciągłe monitorowanie swojego stanu zdrowia,  zachowanie dystansu oraz szczególna troska o higienę stały się naszymi rutynowymi czynnościami w nowej rzeczywistości. Zasady te obowiązują wszędzie, również w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dokłada wszelkich starań, aby w środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach, które prowadzimy w całej Polsce pomóc  dzieciom bezpiecznie przetrwać  ten trudny czas, zrozumieć ograniczenia, dbać o zdrowie i mimo wszystko kreatywnie spędzać wolny czas – mówi Jolanta Szklarska, sekretarz generalna Zarządu Głównego TPD. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Ziko dla Zdrowia, która swoim programem „Temperatura Dobra” wspiera realizację najważniejszego dla nas celu, jakim jest dobro dziecka. 

Nasz nowy partner społeczny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Ziko dla Zdrowia. Nasze Organizacje podpisały porozumienie, w ramach którego zobowiązały się do wspólnego inicjowania i wspierania działań mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w obszarach ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej.  

Fundacja Ziko dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku z inicjatywy krakowskiego przedsiębiorcy Jana Zająca.  Jej celem jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Realizowane przez Fundację programy społeczne dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz działań charytatywnych.  Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.