PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

TO JUŻ 75-LAT TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU

            W Centrum Widowiskowo-Konferencyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyły się główne obchody z okazji 75-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Dolnym Śląsku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

            W uroczystości wzięło udział około 150 działaczy TPD z czterech okręgów w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu i Legnicy oraz liczni gości: pani Marzena Machałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Ewa Szymańska - Poseł na Sejm RP; Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty; prof. Leszek Stadniczenko – wiceprezes Zarządu Głównego TPD; członkowie Prezydium ZG TPD Józef Bogdaszewski oraz Zygmunt Nowaczyk; Jolanta Szklarska – sekretarz generalna ZG TPD, Henryk Zabrocki – prezes Z/OO TPD w Koszalinie, przedstawiciele samorządów lokalnych z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i starostą Adamem Babuśką, liczni przyjaciele, przedstawiciele instytucji i zakładów pracy, współpracujących z TPD oraz zaprzyjaźnione media lokalne.

            Prezes Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego TPD z siedzibą w Legnicy Kazimierz Pleśniak przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii TPD na Dolnym Śląsku. Obecnie Dolnośląski Oddział Regionalny, w skład którego wchodzą okręgi z Legnicy, Wrocławia, Wałbrzycha i Jeleniej Góry liczy ponad 5200 członków zrzeszonych w 230 kołach Przyjaciół Dzieci, z czego najwięcej funkcjonuje w Legnicy – 148 kół skupiających 3200 członków.

            TPD na Dolnym Śląsku prowadzi 15 placówek wsparcia dziennego, trzy warsztaty terapii zajęciowej, dwa schroniska młodzieżowe i dwa ośrodki wypoczynkowe. Jest największym organizatorem wypoczynku w kraju.

Za wieloletnie osiągnięcia Dolnośląski Oddział Regionalny otrzymał Sztandar Organizacyjny, nadany przez trzy-osobowy komitet: Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka oraz Wiceprezesa ZG TPD prof. Leszka Stadniczenkę. Marszałek Przybylski , który objął obchody 75-lecia TPD honorowym patronatem, wręczył Sztandar na ręce prezesa DOR TPD Kazimierza Pleśniaka, w towarzystwie prezesów zarządów okręgowych – p. Urszuli Polowy, Bożeny Kleniewskiej oraz Dariusza Kunaszki.

            Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, DOR TPD został wyróżniony zbiorową złotą odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”. Dekoracji dokonał marszałek przypinając odznakę na Sztandar. Niezwykle ciepło o zasługach Dolnośląskiego Oddziału TPD wypowiedziała się sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek, która przekazała także garść upominków dla dzieci.

            Na ręce prezesa Pleśniaka przekazano także życzenia i listy gratulacyjne od m.in.:

- prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka,

- dyrektora i pracowników Centrum Edukacji i Rehabilitacji TPD Helenów – Zbigniewa Drzewieckiego

- Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego

- Biskupa Świdnickiego - dr Marka Mendyka

- Biskupa Seniora Stefana Cichego

- Sekretarza Stanu, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa

- poseł na Sejm RP Zofii Czernow

- posła do Parlamentu Europejskiego Anny Zalewskiej

            W przededniu głównych obchodów, w siedzibie biura oddziału TPD w Legnicy, otwarto Salę Tradycji i Pamięci TPD w Legnicy. To miejsce ukazuje dorobek organizacji na przestrzeni lat, zawiera wiele cennych pamiątek i dokumentów.

            Ta podniosła uroczystość przyczyniła się do promocji TPD i upowszechnienia idei Stowarzyszenia w społeczeństwie. Jak zaznacza prezes Kazimierz Pleśniak: „nadany Sztandar to symbol jedności, wierności propagowanym ideom. Wierzę, że znak nowego sztandaru będzie widzialnym symbolem tych wszystkich uśmiechów, które dzięki TPD przez 75 lat gościły na twarzach naszych podopiecznych.

 

GALERIA

654
Ruszyła kolejna – V już edycja programu Żółty Talerz finansowanego przez Kulczyk Foundation.
 
Od września tego roku do 31 sierpnia 2021 roku 2635 dzieci w 93 środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD na terenie 12 województw każdego dnia otrzyma posiłek.
 
W miarę aktualnych możliwości i ograniczeń pandemicznych dzieci będą same te posiłki przyrządzać korzystając z listy produktów Żółtego Talerza. Na liście tej znajdują się tylko zdrowe produkty rekomendowane przez specjalistów z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW
 
Istotnym aspektem Żółtego Talerza są także działania edukacyjne. W  warsztatach i szkoleniach dotyczących zdrowego odżywiania wezmą udział zarówno dzieci jak i ich wychowawcy.
 
TPD uczestniczy w programie ŻT od 2016 roku sukcesywnie zwiększając jego zasięg. Program okazał się także bardzo  przydatny podczas lockdown-u bo dzięki niemu można było przygotować 900  paczek dla potrzebujących wsparcia rodzin.
145

Tragiczne skutki wybuchu w stolicy Libanu Bejrucie pogrążyły w żałobie naród libański.

Rządy wielu krajów, w tym Polski oraz organizacje społeczne udzielają pomocy mieszkańcom Bejrutu oraz deklarują pomoc w odbudowie miasta.

W związku z wieloletnią przyjazną współpracą Zarządu Głównego TPD z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Libanie, Pragniemy włączyć się w tę humanitarną, międzynarodową pomoc.

Uprzejmie prosimy o przekazaniu na konto PEKAO SA nr:  49 1240 6175 1111 0000 4572 5690 określoną wg własnych możliwości kwotę. Gromadzenie funduszy proponujemy kontynuować do 31 grudnia 2020 roku.

Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencje Naukową "W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka - aspekty społeczno-prawne"

                                                                                  Warszawa, 3 września 2020 roku

 

Apel Wiesława Kołaka,

Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

                               

Koleżanki i Koledzy,

po raz trzeci w tym roku pozwalam sobie skreślić do Was kilka słów szczególnie istotnych dla naszej codziennej aktywności, działalności placówek, tego, co robimy dla dzieci, młodzieży, rodziców i różnych środowisk związanych z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Podobnie, jak wcześniejsze, również i to moje wystąpienie ma bezpośrednie odniesienie do tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, a więc do zagrożenia spowodowanego pandemią i wirusem COVID-19. Zagrożenia, z którym borykamy się od siedmiu miesięcy.

Czy ten czas należy uznać za utracony? To pytanie jest ważne nie tylko dla wiarygodności szybko zbliżającego się podsumowania naszych tegorocznych działań, lecz także fundamentalne dla wyciągania wniosków i realizacji przyszłych zamierzeń. W moim przekonaniu, nie straciliśmy tego czasu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci po raz kolejny w swojej długoletniej historii wykazało, że nie ugina się pod ciężarem trudnych zmian i dramatycznych wydarzeń. Nawet w ogłoszonym przez rząd całkowitym zamknięciu efektywnie pomagaliśmy dzieciom. 

Warszawa, 26 sierpnia 2020 roku

 

 

Komunikat ws. wyboru wykonawcy boiska wielofunkcyjnego w Centrum TPD „Helenów”

 

 

  1.  1. Dnia 19.08. br. nastąpiło 1. posiedzenie Komisji ds. wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okrężną na potrzeby Centrum TPD "Helenów", na którym otwarto złożone propozycje ofertowe.

 

  1. 2. Termin składania ofert upłynął w dniu poprzednim, tj. 18.08. br. o godz. 15. W sekretariacie Inwestora na Krakowskim Przedmieściu 6 zarejestrowano 5 ofert.

 

  1. 3. Wpłynęły następujące oferty:

Bon turystyczny – realizujemy w TPD!

Dobra wiadomość dla rodzin z dziećmi ?? W poniższych oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci można już skorzystać z #BonTurystyczny (a będzie ich więcej! – uzupełniamy listę na bieżąco). W tej chwili do bazy podmiotów, w których można wykorzystać bon, wpisane są:

⭐️ Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny TPD w Jastrzębiej Górze

(prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny)

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Krakowie

⭐️ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i PEPCO – nasza współpraca od 2017

Lato z PEPCO na półmetku! Opowiemy Wam o nim już niedługo, a dziś chcielibyśmy przypomnieć historię naszej współpracy.

 

Ogólnopolski program dożywiania „Zdrowo jeść” – TPD i Tesco, cz. 6

Czy wiecie, czemu tyle miejsca, czasu i uwagi poświęcamy żywieniu dzieci? Odpowiemy krótkim cytatem z dzisiejszego materiału Tesco Polska:

Razem z naturą – ogólnopolski program ekologiczny

Z początkiem czerwca dzieci z radością wróciły do Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i Świetlic TPD.

W wielu naszych placówkach wsparcia dziennego w czerwcu odbył się cykl zajęć w ramach realizowanego przez TPD programu „Razem z naturą”,
którego głównym celem jest upowszechnianie i promowanie ekologii oraz ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży.

5290 GALERIA

Ogłoszenie wyników komiksowego KONKURSU TPD

Cześć, konkursowicze!

Podajemy Wam wyniki majowo-czerwcowego konkursu TPD na najzabawniejszy komiks!

Jak pamiętacie, tematy były 2: walka z koronawirusem oraz bezpieczeństwo w internecie. Większość zgłoszeń konkursowych, które otrzymaliśmy, dotyczyła koronawirusa, co w ogóle nas nie zdziwiło: temat ten w ostatnim czasie zmienił nasze życie o 180 stopni, zarówno życie dzieci, jak i dorosłych, co znalazło odzwierciedlenie w Waszych pracach.