PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

261

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W ODDZIALE OKRĘGOWYM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W LEGNICY

5 grudnia 2017 r. po raz 11. Obchodzono w legnickim Oddziale TPD Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Impreza zgromadziła ponad 120 spośród niemalże 600 młodzieżowych wolontariuszy, przede wszystkim z Legnicy, ale także z Lubina i Spalonej.

Superwolontariuszem TPD w 2017 roku została Marta Matysik, uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. Mieszka w Grzymalinie i wcześniej była finalistką Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych” oraz była uhonorowana przez legnickie TPD medalem „Pomocna Dłoń”. Laureatka otrzymała okolicznościową statuetkę, a jej mama, Teresa oraz dyrektor szkoły , w której się uczy – Pani Izabela Stasiak-Kicielińska, listy gratulacyjne.

II Edycja "Społecznik Roku. Przyjaciel Dziecka 2017"

8 grudnia 2017 roku w gościnnych progach Hotelu DORRIAN w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala, na której Przewodniczący Kapituły Nagrody Paweł Pawłowski przedstawił wyniki II edycji Konkursu „Społecznik Roku. Przyjaciel Dziecka 2017”. Zaszczytny tytuł wraz ze statuetką i czekiem na 3.000 złotych uzyskała Alicja Andrzejewska, prezes Oddziału Miejskiego TPD w Złotowie i jednocześnie wieloletnia członkini Głównej Komisji Rewizyjnej.

„Serce na dłoni” dla Papieża Franciszka

W przeddzień jubileuszu 35-lecia Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie, który przypada w 2018 roku, zorganizowaliśmy wyjazd do Włoch. Celem naszym było wręczenie Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi naszej Statuetki „Serce na dłoni”. Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem i wypoczynkiem nad morzem.

W tym roku Mikołajowi w Częstochowie i Przemyślu bardzo pomogły sklepy PEPCO, które przekazały zabawki i artykuły plastyczne dla naszych podopiecznych.

"O tańcu nie da się pisać (...) taniec trzeba tańczyć” i dzięki wsparciu PEPCO kierowanemu do środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD nasi podopieczni mogą to robić.

W Częstochowie chearleaderki ćwiczą skomplikowane układy taneczne wykorzystując elementy tańca sportowego i akrobatyki.

W Przemyślu w atmosferze zabawy chłopcy i dziewczęta uczą się tańczyć chip-hop i dzięki temu przełamują swoją nieśmiałość, rozładowują negatywne emocje, budują wiarę we własne możliwości.

Spotkanie w biurze Rzecznika Praw Dziecka

Pan Wiesław Kołak - Prezes Zarządu Głównego TPD oraz Pani Jolanta Szklarska dyrektor Biura ZG TPD w dniu 30 listopada 2017 r. odwiedzili Biuro Rzecznika Praw Dziecka, gdzie w ramach międzynarodowego projektu Rady Państw Nadbałtyckich: „Dzieciństwo bez przemocy; w kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich” spotkali się przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych, aby omówić  aktywność społeczeństwa i rolę organizacji pozarządowych działających na rzecz najmłodszych i zapewnienia im rzeczywistości wolnej od przemocy. Pani Jolanta Szklarska wspólnie z przedstawicielami Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie przedstawiła prezentację o historii i bieżącej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego

 

Dnia 27 listopada 2017 odbyła się uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego i niezmiernie miło nam poinformować, że Prezes TPD ZOR Zygmunt Pyszkowski został uhonorowany przez Zachodniopomorskiego Wojewodę Krzysztofa Kozłowskiego listem gratulacyjnym, jednakże nie tylko sobie przypisuje to wyróżnienie, ale całej kadrze i działaczom TPD ZOR, codziennym wysiłkom, wytrwałości i determinacji w wykonywaniu obowiązków na rzecz dzieci.

Wizyta przedstawicieli Z G TPD w Koszalinie

Wiesław Kołak Prezes Zarządu Głównego TPD oraz przedstawicielki biura Z G TPD  Jolanta Szklarska i Irena Malanowska odwiedzili prowadzone przez Oddział Okręgowy TPD w Koszalinie przedszkola i środowiskowe ogniska wychowawcze. Spotkali się także  Zarządem Oddziału Okręgowego TPD w koszalińskim biurze, a wieczorem uczestniczyli w koncercie “TPD dziękuje Przyjaciołom”