PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Wycieczka Ognisk TPD z Krakowa i Olecka do Warszawy

     Podopieczni ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Olecka i Krakowa przyjechały do Warszawy gdzie wraz z opiekunami uczestniczyły w warsztatach programu Żółty Talerz w siedzibie Pracowni Efektu Domina mieszczącego się przy ul. Ogrodowa 3. Dzieci i opiekunowie uczyli się pod okiem wybitnych czeladników z toruńskiego Muzeum Piernika. Dzieci poznawały tajniki receptur wypieku pierników. Jak było magicznie i świątecznie zobaczcie sami na zdjęciach!

Nasze dzieci korzystają z programu Żółty Talerz

Żółty Talerz to największy w Polsce, prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci realizowany przez Kulczyk Foundation. Z programu korzysta ponad 17 500 dzieci w całym kraju. W bieżącym roku szkolnym trafi do nich ponad 3 000 000 ciepłych i zdrowych posiłków w ponad 350 placówkach edukacyjnych. Również w naszej.

Żółty Talerz został zainicjowany przez Kulczyk Foundation w 2016 r. Program buduje standard wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce. Jest realizowany we współpracy z czterema sprawdzonymi polskimi organizacjami pomocowymi: Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem i Stowarzyszeniem SOS Wioskami Dziecięcymi w Polsce.

134
 Miś który pomaga dzieciom
W sklepach PEPCO pojawił się miś, który pomaga dzieciom. Połowa zysku ze sprzedaży misiów przeznaczana jest na projekty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. PEPCO już od dwóch lat wspiera nasze działania finansuje zajęcia dla dzieci w ogniskach i świetlicach TPD oraz ich wypoczynek. Razem możemy sprawić że ta pomoc będzie jeszcze większa.

Koncert pt. "TPD - dziękuje Przyjaciołom. Muzyczna rodzina TPD"
 
8 listopada 2018 roku w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, odbyła się uroczysta gala "TPD - dziękuje Przyjaciołom. Muzyczna rodzina TPD", którą poprowadziła pani Katarzyna Ulicka - aktorka koszalińskiego Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Podczas spotkania przybyli goście zapełnili całą salę i mogli obejrzeć występy podopiecznych przedszkola TPD "Morska Kraina" w Drzonowie oraz dzieci z koszalińskich ognisk TPD pod kierunkiem Macieja Osady - Sobczyńskiego. Ogromnym i wzruszającym

 DZIECIŃSTWO W POTRZEBIE

Pod takim tytułem w dniu 21 listopada 2018 roku odbyło się kolejne ważne wydarzenie w ramach jubileuszowych obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Była to konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we współpracy naukowej z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.  Należy dodać, że konferencja odbyła się w pięknej Sali Lustrzanej Polskiej Akademii Nauk  (Pałac Staszica) w Warszawie.

Uczestników i gości powitał prezes ZG Wiesław Kołak, który poinformował także o przebiegu obchodów Jubileuszu 100-lecia TPD, jak również o tym, że obchody te objęła patronatem honorowym Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda.

 

Związek Harcerstwa Polskiego wyróżniony medalem imienia doktora Henryka Jordana

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, która w centrum swoich działań stawia młodego człowieka. Wspiera go we wszechstronnym rozwoju poprzez stawianie wyzwań.

Podczas uroczystej gali w Lublinie w okazji 100-lecia ZHP Związek Harcerstwa Polskiego został odznaczony Medalem imienia doktora Henryka Jordana, który wręczyła pani Irena Kasperska- Dwórnik – członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Regionalnego TPD.

Trzeci numer tegorocznego „Ogniska”

Zapraszamy do pobierania i czytania najnowszego wydania kwartalnika „Ognisko” w wersji elektronicznej. W aktualnym numerze zaglądamy jak zwykle do naszych ognisk w kraju, relacjonujemy Dzień Dziecka w Centrum TPD „Helenów”, a także wydarzenia związane z przyznaniem Orderu Uśmiechu Dominice Kulczyk, programem wspierania talentów PEPCO oraz obchodami 100-lecia TPD.

 Finał konkursu plastyczno - fotograficzny pt: "TPD w oczach dziecka"

 

,,TPD w oczach dziecka’’- to hasło  Dolnośląskiego konkursu plastycznego i fotograficznego organizowanego przez Oddział Okręgowy TPD w Legnicy dla dzieci i młodzieży z okazji nadchodzącego 100-lecia TPD w Polsce.

Na konkurs napłynęło ponad 300 prac z czego nagrodzono 73 w różnych grupach wiekowych. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się  29.10.2018 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy z udziałem członków Prezydium  Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego z prezesem Ryszardem Wachem i prezesem Zarządu Legnickiego Okręgu TPD- Kazimierzem Pleśniakiem. Wystawę można oglądać do 10.11.2018 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy ul. Jordana 17.

Nagrodzeni w kategorii 5-7 lat:

Centrum „Helenów” - otwarcie nowych pomieszczeń

     15 października 2018 r. w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”  odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń w dwóch specjalistycznych placówkach służących dzieciom.

     Przybyło odpowiednio wyposażonych sal w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej TPD, której podopieczni to mieszkańcy Warszawy i okolic, będący uczniami szkół funkcjonujących na terenie „Helenowa”. W godzinach pozaszkolnych oferowane są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, w tym usamodzielnianie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wspólne zabawy, udział w imprezach okolicznościowych, takich jak pikniki, konkursy czy wycieczki. Wychowankowie mogą korzystać również z nowoczesnych wieloprofilowych metod rehabilitacji prowadzonych w „Helenowie”.

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP