PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dnia 22.05.2019 w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019 Eliminacje Powiatowe  Złotów 2019. Organizatorem Eliminacji Powiatowych było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie przy współpracy z Publicznym Przedszkolem Nr 3 w Złotowie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, Burmistrzem Miasta Złotowa   i Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej.

W festiwalu uczestniczyło 18 małych solistów z Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie i Katolickiego Przedszkola w Złotowie.

25-lecie Świetlicy Grono TPD w Koszalinie

25-lecie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego "Grono" w Koszalinie! Ach, co to była za uroczystość. Pełna wzruszeń, rodzinnej atmosfery i życzliwości. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, gratulujemy odznaczonym Przyjaciołom TPD za wsparcie, które okazują nam bez względu na okoliczności. Jesteśmy dumni z uczęszczających niegdyś do "Grona", a dziś już dorosłych osób, które również odpowiedziały na nasze zaproszenie i uczestniczyły w spotkaniu. Natomiast pani Agnieszce Boleście - najdłużej pracującemu wychowawcy TPD serdecznie dziękujemy za oddanie i zaangażowanie w pracę z dziećmi. Pani obecność w naszym zespole jest dla nas nieoceniona.

161

133

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

Budowa krytej ujeżdżalni na potrzeby hipoterapii z aneksem pomocniczym na terenie Centrum TPD „Helenów”.


Szanowni Państwo,

Mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pedagogami przygotował scenariusze zajęć lekcyjnych dla trzech grup wiekowych (grupy przedszkolnej i klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII).

Scenariusze do pobrania

Nasze scenariusze to gotowy materiał na zajęcia bądź inspiracja do ich poprowadzenia. Zależy nam na tym, by w ciekawy i kreatywny sposób kształtować wśród dzieci prawidłowe postawy żywieniowe.

W Koninie w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

Kolejne warsztaty odbędą się w Zamościu w dniach 18 – 19 maja 2019 roku.

W Krakowie w dniach 13 – 14 kwietnia 2019 roku, odbyły się drugie warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu nowych technologii na rozwój dzieci i młodzieży, aspektów prawnych cyberprzemocy,  pełnienia roli tutorów wspierających liderów w procesie edukacji rówieśniczej.

Kolejne warsztaty w Koninie w dniach 27 – 28 kwietnia 2019 roku.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma szansę na grant w ramach VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy”!

Jesteście aktywnymi, pełnymi energii i gotowymi do działania mieszkańcami, którzy mają ciekawy pomysł na zmiany w swojej okolicy? Nie czekajcie! Zgłoście swój pomysł do VI edycji programu „Decydujesz, pomagamy” i zdobądźcie jeden z 375 grantów!

Pula nagród na wsparcie 375 projektów, wynosi aż 1 125 000 złotych!

Program kierowany jest również do lokalnych oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W V edycji programu TPD Zarząd Miejski Żary otrzymał grant w wysokości 5 000 zł na realizację projektu „Rusz się! Poćwicz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci!” którego celem jest oderwanie dzieci od telefonów, tabletów, komputerów i zwiększenie wśród nich aktywności fizycznej. W ramach projektu zakupiono odpowiedni sprzęt i przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży

Ruszył program CYFROLATKI.

Celem programu jest profilaktyka cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści w środowiskowych ogniskach wychowawczych i świetlicach TPD.

Zarząd Główny TPD może ten program realizować dzięki wsparciu finansowemu PEPCO.

W Warszawie w dniach 30 – 31 marca odbyły się pierwsze warsztaty, podczas których liderzy z Ognisk TPD uczyli się rozróżniania hejtu i mowy nienawiści, umiejętności radzenia sobie w sytuacji bycia ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy, obsługi narzędzi cyfrowych pomocnych w edukacji. W tym czasie wychowawcy rozmawiali na temat wpływu

Konkurs - "Daj przepisa"

Obejrzyj film z Michelem

Pomóż Michelowi! Wyślij do nas przepis wraz z pracą plastyczną, zdjęciem lub nagraj krótki film i gotuj z Michelem!

 

Kategorie w konkursie

  1. Indywidualna – praca plastyczna
  2. Indywidualna - zdjęcie
  3. Indywidualna - film
  4. Grupowa (maks. 5 uczestników) - film

 

Nagrody w konkursie

Więcej na stronie

140

Spotkanie Jubileuszowe TPD Tomaszów Mazowiecki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci świętuje w tym roku piękny jubileusz. Już sam fakt 100 lat istnienia TPD to powód do dumy, ale przecież to również czas ciągłego pomnażania wspaniałego dorobku opiekuńczo wychowawczego.

Teraz jest świetna okazja aby chociaż w dużym skrócie przypomnieć historię tego stowarzyszenia. A jest to jedna z najstarszych organizacji społecznych w kraju, która po odzyskaniu niepodległości, już w pierwszym roku istnienia wolnej Polski wykorzystała możliwość zrzeszania się oraz wolnego społecznego działania.