PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Przedszkole CUKIERKOWO

Serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Cukierkowo to nowo otwarte niepubliczne przedszkole integracyjne przygotowane głównie dla dzieci z cukrzycą

→ Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i medyczna

→ Profesjonalna opieka nad dziećmi w godzinach 700 - 1800

→ Własna, ekologiczna kuchnia

→ Monitoring glikemii, odliczanie wymienników

→ Kartoteka glikemiczna on-line

→ Piękne położenie. Zabytkowy pałacyk w ogrodzie o pow. 4000 m2

→ Większość zajęć w okresie wiosna-lato na świeżym powietrzu

→ Bogata baza dydaktyczna

→ Mini ogródek warzywno - ziołowy uprawiany przez dzieci

Zapisy do przedszkola prowadzone są przez całe wakacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

♦ 669 000 002

♦ 601 340 904

oraz www.cukierkowo.waw.pl

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

 

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

157

 

 

Dzieci przyznały Dominice Kulczyk Order Uśmiechu

Pani Dominika Kulczyk, która od trzech lat pomaga podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, została odznaczona Orderem Uśmiechu. Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Uczestniczyły w niej dzieci z całej Polski, w tym dzieci z ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

1636 GALERIA

415

Rozpoczyna się trzecia edycja programu „Żółty talerz”

Spotkaniem Dominiki Kulczyk z przedstawicielami organizacji współpracujących przy wdrażaniu i prowadzeniu „Żółtego talerza” rozpoczęła się kolejna jego edycja. Przygotowanych i zjedzonych w czasie jej trwania posiłków będzie więcej niż w pierwszej i drugiej edycji razem wziętych – 5 700 000, zaś liczba dzieci objętych programem przekroczy w tym roku 15 000.

Podczas spotkania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wręczyło Pani Dominice kwiaty w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz naszych wychowanków. Była to jednocześnie okazja do złożenia osobistych gratulacji z okazji otrzymania przez Panią Prezes Kulczyk Foundation tepedowskiego medalu imienia Henryka Jordana, którym honorujemy osoby wybitnie zasłużone, głęboko oddane sprawie dzieci.

Zaproszeni goście mieli okazję razem z podopiecznymi ogniska TPD z warszawskiego Bemowa  przygotować zdrowe i pyszne napoje, porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcia.

 

Wszyscy skorzystajmy z dobrodziejstwa Internetu. Wystartował portal SOW dla ON

Wydawało by się, że żyjemy w dobie cyfryzacji. Każdy z nas posiada w domu Internet oraz urządzenie, za pomocą którego otwiera nam się okno na świat. Niestety wśród osób z niepełnosprawnościami ciągle mała jest świadomość, jaką pomoc może zaoferować im Państwo, w tym PFRON. Niewiedza często powoduje obniżenie standardu ich życia.

Pragniemy zmienić sytuację osób niepełnosprawnych

Skorzystaliśmy z dostępnej techniki i uruchomiliśmy nowoczesną platformę,  za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu. System będzie dostępny dla tych użytkowników, których przedstawiciele z JST do niego przystąpią. (https://www.youtube.com/watch?v=aLOZGaQWplo&t=11s)

W dniach 22 sierpnia - 31 sierpnia 2018 roku odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym TPD w Jastrzębiej Górze letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Zamościa, Ostrołęki i Olsztyna. Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

Nowa placówka KKWR – żłobek w Serocku w programie Maluch+

Rodzice maluchów z powiatu legionowskiego pod Warszawą mają powód do radości. Dzięki dotacji Marszałka oraz wkładowi własnemu KKWR, udało się uruchomić nowy żłobek w Serocku. Placówka należy do Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR, a na jej potrzeby wykonana została przebudowa części ośrodka, dostosowująca pomieszczenia do potrzeb dzieci w wieku żłobkowym.

Pracę „Wesołego Zakątka”, bo taką nazwę przyjął żłobek, rozpoczęto od spotkań z rodzicami oraz sierpniowych dni adaptacyjnych dla najmłodszych, podczas których maluchy oswajały się z nowym miejscem i kadrą.

 
Ponadgimnazjalne szkoły specjalne w Warszawie – dodatkowy nabór
 
Centrum TPD Helenów posiada ostatnie wolne miejsca w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie obu placówek mają możliwość zakwaterowania w internacie, a czesne jest bardzo niskie, dziękiczemu nasze szkoły otwarte są także na osoby niezamożne, zapewniając jednocześnie wysoki poziom nauczania oraz szereg zajęć terapeutycznych. Absolwenci naszego Liceum kontynuują naukę w szkołach pomaturalnych oraz na uczelniach wyższych, natomiast absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy uzyskują stopień samodzielności życiowej i zawodowej, który umożliwia im sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

2 390 000 wydanych posiłków, 12 225 smacznie i zdrowo jedzących dzieci w 304 stołówkach i świetlicach w Polsce – to najkrótsze podsumowanie pierwszych dwóch edycji programu Żółty Talerz. – Dziękuję naszym partnerom i koordynatorom programu. Dziękuję wszystkim, którzy od dwóch lat wprawiają w ruch tę ogólnopolską akcję – podkreśla Dominika. Kulczyk Foundation rozpoczyna od początku września trzecią edycję Żółtego Talerza. A w Pracowni Efektu Domina prowadzi warsztaty. Smakowite i wesołe, jak widać na zdjęciach!

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP