PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zostało Patronem Honorowym podczas "Festiwalu objazdowych teatrów lalkowych małego widza", który odbędzie się w JUSZKOWIE w dniach 24-26 sierpnia.

 

W dniach 30 lipca - 08 sierpnia 2018 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Przemyśla, Krakowa i Tomaszowa MAzowieckiego. Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

 

W dniach 16-25 lipca 2018 roku odbył się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym TPD w Poznaniu letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Żar, Koszalina i Szczecina. Obóz został zorganizowany przez Zarząd Główny TPD, a sfinansowany przez firmę PEPCO Poland w ramach programu „Marzenia się spełniają".

 

 

247

W dniach 2-11 lipca 2018 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legnicy, Częstochowy i Kluczborka. Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

w dniu 6 czerwca odbył się Międzynarodowy Dzień Dziecka zorganizowany w "CENTRUM   REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD "HELENÓW".

W dniu 8 czerwca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zakład Pedagogiki tej Uczelni i Oddział Regionalny TPD zorganizowały konferencję naukową pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE. Konferencję objął patronatem JM Rektor PWSZ im. S. Pigonia, prof. dr hab. Grzegorza Przebinda oraz Kurator Oświaty mgr Małgorzata Rauch. Wydarzenie to było to początkiem obchodów jubileuszu 100 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu. 

 

W Dniu Dziecka podopieczni placówek TPD, w których realizowany jest program rozwijania zainteresowań finansowany przez PEPCO odwiedzili sklepy, do których zanieśli plakaty informujące o działaniach realizowanych w poszczególnych placówkach. Wszędzie spotkali się z miłym przyjęciem i otrzymali prezenty w postaci materiałów i artykułów potrzebnych do codziennej pracy ognisk i świetlic.

Dziękujemy, że w tym dniu tak ważnym dla wszystkich dzieci PEPCO pamięta o podopiecznych TPD.

Program Żółty Talerz finansowany przez Kulczyk Foundation wszedł w etap organizowania pikników pod hasłem "Zdrowo jesz - lepiej żyjesz". Wiele z nich już się odbyło. Na wszystkich była wspaniała pogoda i dobra zabawa. Ponadto dużo konkursów o zdrowym odżywianiu, spotkania z dietetykami, pyszne zdrowe przekąski, pokazy i występy naszych podopiecznych. Bawiły się całe rodziny, a to co bardzo ważne pikniki w większości były organizowane we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, cieszymy się, że program Żółty Talerz coraz bardziej wpisuje się w życie społeczności dużych i małych Miast.

 

Dzień Matki – Dzień Dziecka

 

Wszystkim Mamom oraz naszym najwspanialszym Dzieciom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Ponadto dzieciom i młodzieży z naszych ognisk i świetlic przekazujemy serdeczne życzenia siły i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, radości z sukcesów małych i dużych, pasji odkrywania nie tylko świata wokół, lecz także siebie samych: swoich talentów, pasji, mocnych stron, dzięki którym możemy realizować nawet najśmielsze marzenia!


309

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP