PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

W Dniu Dziecka podopieczni placówek TPD, w których realizowany jest program rozwijania zainteresowań finansowany przez PEPCO odwiedzili sklepy, do których zanieśli plakaty informujące o działaniach realizowanych w poszczególnych placówkach. Wszędzie spotkali się z miłym przyjęciem i otrzymali prezenty w postaci materiałów i artykułów potrzebnych do codziennej pracy ognisk i świetlic.

Dziękujemy, że w tym dniu tak ważnym dla wszystkich dzieci PEPCO pamięta o podopiecznych TPD.

Program Żółty Talerz finansowany przez Kulczyk Foundation wszedł w etap organizowania pikników pod hasłem "Zdrowo jesz - lepiej żyjesz". Wiele z nich już się odbyło. Na wszystkich była wspaniała pogoda i dobra zabawa. Ponadto dużo konkursów o zdrowym odżywianiu, spotkania z dietetykami, pyszne zdrowe przekąski, pokazy i występy naszych podopiecznych. Bawiły się całe rodziny, a to co bardzo ważne pikniki w większości były organizowane we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, cieszymy się, że program Żółty Talerz coraz bardziej wpisuje się w życie społeczności dużych i małych Miast.

 

Dzień Matki – Dzień Dziecka

 

Wszystkim Mamom oraz naszym najwspanialszym Dzieciom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Ponadto dzieciom i młodzieży z naszych ognisk i świetlic przekazujemy serdeczne życzenia siły i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, radości z sukcesów małych i dużych, pasji odkrywania nie tylko świata wokół, lecz także siebie samych: swoich talentów, pasji, mocnych stron, dzięki którym możemy realizować nawet najśmielsze marzenia!


288
Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra
 
Już po raz drugi firma Green Food obdarowała naszych podopiecznych bardzo zdrowym olejem z rzepaku i lnu.
Olej bogaty w kwasy omega i witaminy jest znakomitym dodatkiem do sałat, nadaje się także do smażenia i pieczenia.
Bardzo się przyda w ogniskach i świetlicach TPD, w których realizowany jest program zdrowego odżywiania.

Międzynarodowo w Świetlicach TPD w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie od maja gości w swoich świetlicach wolontariuszy z najdalszych zakątków świata: Filipiny, Algieria, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Wszystko to dzięki współpracy partnerskiej z organizacją AISEC, kontynuowanej nieprzerwanie od  2009 roku.  Dzieciaki, młodzież, wychowawcy- wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali swoich gości. Projekt potrwa 6 tygodni- do końca czerwca. Ośmiu wolontariuszy codziennie towarzyszy dzieciakom podczas zajęć świetlicowych, wszyscy poznają wzajemnie swoją kulturę, a podopieczni świetlic dodatkowo ćwiczą umiejętności językowe.

Wręczenie flagi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył Ordery Odrodzenia Polski i Ordery Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym w działalności na rzecz środowisk polonijnych. Podziękował odznaczonym oraz organizacjom, które otrzymały Flagi RP, za prowadzaną od lat działalność „dla bliźnich, dla rodaków”.

- Dziękuję, że ją realizujecie w tak wspaniały sposób. Mam nadzieję, że te biało-czerwone flagi, które zabierzecie ze sobą i pokażecie waszym podopiecznym, podwładnym, kolegom koleżankom będą mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla rozsławiania Polski w kraju i poza granicami – podkreślił.

Wręczenie flagi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na ręce pana Prezesa Wiesława Kołaka od 32:40 minuty

https://youtu.be/31cLsIxwFBM?t=32m38s

196

OCZEKIWANIA ŚRODOWISKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC RZĄDU RP

(opracowano na podstawie wcześniej zgłaszanych postulatów, wniosków i próśb adresowanych do najważniejszych osób w państwie polskim za obecnej kadencji Rządu RP)

Problem godnego życia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin jest ciągle podnoszony przy każdych wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.
W zasadzie każda opcja polityczna, a także indywidualni politycy różnego szczebla – podczas akcji przedwyborczej – bardzo ciepło wypowiadają się o niepełnosprawnych i z aprobatą przyjmują problemy zgłaszane przez środowisko niepełnosprawnych, obiecują daleko idącą pomoc, gdyż – jak sami określają - tej grupy społecznej nie można pozostawić na marginesie życia społecznego. Trzeba i należy im pomóc. Jednak takie stanowisko trwa tylko do dnia wyborczego, później już nawet nie wspomina się o potrzebach osób niepełnosprawnych i ich rodzinach lub – w najlepszym razie - odkłada się na kolejne, następne lata kadencji, gdy zrealizuje się inne sprawy. Czasami powołuje się zespoły lub komisje (podkomisje) dla wypracowania stanowiska, opracowuje strategie i programy i… cisza.

 

Żółty Talerz podczas projektu URBinclusion

 

Zdrowe, wiosenne kanapeczki, koreczki, mini tortille i przepyszna lemoniada ze świeżą miętą- to wszystko przygotowały dzieciaki ze Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie na warsztatach kulinarnych, które odbywają się regularnie w ramach Projektu Żółty Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation. Warsztaty codzienne, lecz okazja wyjątkowa- zagraniczni goście i przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa nie codziennie wizytują Świetlicę...

 

Dzieci bezpieczne w Unii Europejskiej 

Pod takim hasłem w dniu 6 kwietnia 2018 roku rozpoczął się Regionalny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym Ogólnopolskiej Akcji TPD "STOP! DZIECKO NA DRODZE!"

Regionalny Konkurs patronatem honorowym objął Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Kazimierz Michał Ujazdowski. Akcją bezpieczeństwa drogowego objęto uczniów klas: I, II, III z sześciu szkół podstawowych oraz podopiecznych z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze. Organizatorami tego wspaniałego wydarzenia byli: 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, 
- Komenda Powiatowa Policji w Górze, 
- Klub Integracji Europejskiej w Górze, 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Spełnione Marzenia" w Górze. 

  
300 placówek Żółtego Talerza

 

12 tysięcy dzieci w prawie 300 placówkach w całym kraju korzysta z programu, który zapewnia posiłki najbiedniejszym dzieciom. Kulczyk Foundation od września 2016 roku przeznaczył na ten cel już ponad 16 milionów złotych.

Program jest wsparciem funkcjonującego już systemu żywienia dzieci. – Chcemy żeby dzieci dostawały zdrowe, pełnowartościowe i pyszne posiłki – mówi Marta Schmude-Olczak, dyrektor Kulczyk Foundation. Lista produktów, którą przygotował partner programu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest dla placówek często dużym wyzwanie ale uczy kreatywności i pozwala komponować najodpowiedniejsze posiłki dla dzieci.