PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 

 

Szanowni Państwo.

Udostępniamy projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego

- Projekt Sprawozdania merytorycznego w latach 2015 - 2016 (PDF)

- Projekt Sprawozdania finansowego w latach 2015 - 2016 (bilansrachunek zysków i strat)

 

 

237

Piknik „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” w Szczecinie 


Piknik „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” zorganizowany w ramach projektu „Żółty Talerz” finansowanego przez Fundację Kulczyk, odbył się 27.05.2017 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie. W przygotowaniach do pikniku oraz w imprezie wzięły udział wychowawczynie, rodzice oraz dzieci ze wszystkich Środowiskowych Ognisk  Wychowawczych TPD w Szczecinie.

W jaki sposób pomagać potrzebującym dzieciom i ich rodzicom?

 

Zapraszamy do słuchania audycji z udziałem przedstawicieli TPD

 Arkadiusz Gawiński (z-ca dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów), Sylwester Nowak (kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Warszawie przy ul. Grochowskiej), Jolanta Szklarska (przedstawiciel Zarządu Głównego TPD)

 źródło: www.polskieradio.pl

253

 

Dzień Dziecka 2017 w „Helenowie”

 Jak co roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odbył się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyli w nim już tradycyjnie, obok podopiecznych placówki, uczniowie okolicznych szkół oraz rodzice z młodszymi dziećmi. Uczestników przywitał serdecznie dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki, który wyraził radość z faktu, że po raz kolejny „Helenów” może w tym dniu zapewnić nie tylko podopiecznym, ale i innym dzieciom mnóstwo atrakcyjnych zajęć i dobrą zabawę. Przypomniał o historii i osiągnięciach placówki, podkreślając, że ważnym celem jest nie tylko opieka i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, ale również starania o to, aby w przyszłości mogły one funkcjonować samodzielnie.

 Piknik Żółty Talerz pt. "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" w Krakowie

ZDROWO JESZ, LEPIEJ ŻYJESZ - pod takim hasłem odbył się 20.05.2017 pierwszy z pikników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowany w ramach projektu Żółty  Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation.  Gdzie? W Krakowie!

Szanowni Państwo,

Publikujemy sprawozdanie z działalności merytoryczno organizacyjnej i finansowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za rok 2017.


Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie i przyjęte uchwałą podczas obrad Zarządu Głównego TPD w dniu 19 maja 2018.

Sprawozdanie merytoryczne - PDF


Sprawozdanie finansowe - PDF

Uchwała nr 5/2018 - PDF

Uchwała nr 6/2018 - PDF

 

 

 

353

Źródło dobrej energii dla innych ludzi, człowiek czynu i refleksji naukowej, pasji i kompetencji – powiedział  o Jubilacie prof. dr hab. Jan Jeżewski

 

Jubileusz Profesora Stanisława Leszka Stadniczeńki

                 

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko obchodził 12 maja 2017 roku jubileusz  40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 70-tej rocznicy urodzin. Z tej okazji na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie Profesor jest prodziekanem i wykładowcą, odbyła się uroczysta konferencja.

 Granty na najlepsze projekty społeczne.
Startuje III edycja „Decydujesz, pomagamy”!

  

Szanowni Państwo!

właśnie ruszyła III edycja programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy”, w którym można zdobyć grant w wysokości 5.000 zł. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków – na realizację 125 najlepszych projektów przeznaczona jest łącznie kwota 650 000 złotych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to instytucja o wielkim znaczeniu społecznym – pełni istotną rolę opiekuńczo – wychowawczą. Wiemy, że cieszy się dużym uznaniem, między innymi  dlatego, że działa na rzecz pomocy dzieciom – zapewnia troskę o prawa, jakość warunków życia i edukacji dziecka, a także o jego zdrowie, bezpieczeństwo i równość szans życiowych.

IKEA po raz kolejny wsparła podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W dniach 27-29 kwietnia kilkudziesięciu wolontariuszy z IKEA zarówno z Polski jak i ze Szwecji spotkało się w Olsztynie koło Częstochowy, gdzie mimo nieustającego deszczu odnawiali letni ośrodek wypoczynkowy TPD. Spotkanie było zwieńczeniem realizacji 3 miesięcznych działań podjętych przez IKEA na rzecz TPD. W ośrodku zostały wymienione podłogi, okna, drzwi, zainstalowane prysznice, odnowiono ściany i oświetlenie. Wolontariusze w piątek 28 kwietnia urządzali wnętrze kuchni i dwóch sypialni. W sobotę 29 kwietnia ośrodek zobaczyły dzieci, które będą się tam bawić i odpoczywać. W podziękowaniu dla darczyńców tańczyły cheerleaderki, których występ przygotowała instruktorka z TPD. Dla IKEA i dla TPD dzieci są najważniejsze, bo są naszą przyszłością.

Reportaż Link

Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz

Fundacja TESCO Dzieciom

zapraszają podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD

do udziału w konkursie inicjatyw społecznych „Dzieci – Dzieciom”

 

CEL KONKURSU:

Promowanie inicjatyw społecznych podejmowanych przez dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD w wieku szkolnym na rzecz swoich rówieśników. Wspieranie wolontariatu młodzieżowego, wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dzielenia się własnym potencjałem.