PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 

280

W dniach 2-11 lipca 2018 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Legnicy, Częstochowy i Kluczborka. Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland.

w dniu 6 czerwca odbył się Międzynarodowy Dzień Dziecka zorganizowany w "CENTRUM   REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD "HELENÓW".

W dniu 8 czerwca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zakład Pedagogiki tej Uczelni i Oddział Regionalny TPD zorganizowały konferencję naukową pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE. Konferencję objął patronatem JM Rektor PWSZ im. S. Pigonia, prof. dr hab. Grzegorza Przebinda oraz Kurator Oświaty mgr Małgorzata Rauch. Wydarzenie to było to początkiem obchodów jubileuszu 100 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu. 

 

W Dniu Dziecka podopieczni placówek TPD, w których realizowany jest program rozwijania zainteresowań finansowany przez PEPCO odwiedzili sklepy, do których zanieśli plakaty informujące o działaniach realizowanych w poszczególnych placówkach. Wszędzie spotkali się z miłym przyjęciem i otrzymali prezenty w postaci materiałów i artykułów potrzebnych do codziennej pracy ognisk i świetlic.

Dziękujemy, że w tym dniu tak ważnym dla wszystkich dzieci PEPCO pamięta o podopiecznych TPD.

Program Żółty Talerz finansowany przez Kulczyk Foundation wszedł w etap organizowania pikników pod hasłem "Zdrowo jesz - lepiej żyjesz". Wiele z nich już się odbyło. Na wszystkich była wspaniała pogoda i dobra zabawa. Ponadto dużo konkursów o zdrowym odżywianiu, spotkania z dietetykami, pyszne zdrowe przekąski, pokazy i występy naszych podopiecznych. Bawiły się całe rodziny, a to co bardzo ważne pikniki w większości były organizowane we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, cieszymy się, że program Żółty Talerz coraz bardziej wpisuje się w życie społeczności dużych i małych Miast.

 

Dzień Matki – Dzień Dziecka

 

Wszystkim Mamom oraz naszym najwspanialszym Dzieciom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Ponadto dzieciom i młodzieży z naszych ognisk i świetlic przekazujemy serdeczne życzenia siły i wytrwałości w pokonywaniu przeszkód, radości z sukcesów małych i dużych, pasji odkrywania nie tylko świata wokół, lecz także siebie samych: swoich talentów, pasji, mocnych stron, dzięki którym możemy realizować nawet najśmielsze marzenia!


337
Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra
 
Już po raz drugi firma Green Food obdarowała naszych podopiecznych bardzo zdrowym olejem z rzepaku i lnu.
Olej bogaty w kwasy omega i witaminy jest znakomitym dodatkiem do sałat, nadaje się także do smażenia i pieczenia.
Bardzo się przyda w ogniskach i świetlicach TPD, w których realizowany jest program zdrowego odżywiania.

Międzynarodowo w Świetlicach TPD w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie od maja gości w swoich świetlicach wolontariuszy z najdalszych zakątków świata: Filipiny, Algieria, Chiny, Indie, Stany Zjednoczone. Wszystko to dzięki współpracy partnerskiej z organizacją AISEC, kontynuowanej nieprzerwanie od  2009 roku.  Dzieciaki, młodzież, wychowawcy- wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali swoich gości. Projekt potrwa 6 tygodni- do końca czerwca. Ośmiu wolontariuszy codziennie towarzyszy dzieciakom podczas zajęć świetlicowych, wszyscy poznają wzajemnie swoją kulturę, a podopieczni świetlic dodatkowo ćwiczą umiejętności językowe.

Wręczenie flagi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Pan Prezydent Andrzej Duda wręczył Ordery Odrodzenia Polski i Ordery Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej osobom zasłużonym w działalności na rzecz środowisk polonijnych. Podziękował odznaczonym oraz organizacjom, które otrzymały Flagi RP, za prowadzaną od lat działalność „dla bliźnich, dla rodaków”.

- Dziękuję, że ją realizujecie w tak wspaniały sposób. Mam nadzieję, że te biało-czerwone flagi, które zabierzecie ze sobą i pokażecie waszym podopiecznym, podwładnym, kolegom koleżankom będą mobilizacją do jeszcze lepszej działalności dla Rzeczypospolitej Polskiej, dla rozsławiania Polski w kraju i poza granicami – podkreślił.

Wręczenie flagi dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na ręce pana Prezesa Wiesława Kołaka od 32:40 minuty

https://youtu.be/31cLsIxwFBM?t=32m38s

253

OCZEKIWANIA ŚRODOWISKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOBEC RZĄDU RP

(opracowano na podstawie wcześniej zgłaszanych postulatów, wniosków i próśb adresowanych do najważniejszych osób w państwie polskim za obecnej kadencji Rządu RP)

Problem godnego życia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin jest ciągle podnoszony przy każdych wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych.
W zasadzie każda opcja polityczna, a także indywidualni politycy różnego szczebla – podczas akcji przedwyborczej – bardzo ciepło wypowiadają się o niepełnosprawnych i z aprobatą przyjmują problemy zgłaszane przez środowisko niepełnosprawnych, obiecują daleko idącą pomoc, gdyż – jak sami określają - tej grupy społecznej nie można pozostawić na marginesie życia społecznego. Trzeba i należy im pomóc. Jednak takie stanowisko trwa tylko do dnia wyborczego, później już nawet nie wspomina się o potrzebach osób niepełnosprawnych i ich rodzinach lub – w najlepszym razie - odkłada się na kolejne, następne lata kadencji, gdy zrealizuje się inne sprawy. Czasami powołuje się zespoły lub komisje (podkomisje) dla wypracowania stanowiska, opracowuje strategie i programy i… cisza.