PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Uprzejmie informujemy, że na mocy decyzji Prezydium Zarządu Głównego TPD, Krajowe Centrum Turystyki i Wypoczynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nosi obecnie nazwę:

Krajowe Centrum Wypoczynku i Edukacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W związku z powyższym publikujemy ponownie wszystkie informacje dotyczące w/w placówki.

 

Arkadiusz Gawiński
Dyrektor Centrum

 

Załączniki:

  1. Informacja KCWiE TPD
  2. Założenia programowe KCWiE TPD
  3. Zarządzenie 11.10.2017 KCWiE TPD
  4. Zarządzenie 28.12.2017 KCWiE TPD
205

 

Ruszyła IV edycja programu grantowego „Decydujesz, Pomagamy”

Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które zaangażowani mieszkańcy chcieliby zwrócić uwagę. Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: www.tesco.pl/pomagamy do 30 marca.

Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, jury wybierze po trzy projekty, które przejdą do otwartego głosowania. Lista projektów zostanie ogłoszona 27 kwietnia. W praktyce każda organizacja, która dojedzie do etapu głosowania zwycięży, jednak to liczba głosów, oddanych przez klientów Tesco, przesądzi o wysokości grantu. 

Z nowym rokiem ruszyła kolejna edycja „Zdrowo jem z Fundacja Tesco” w Centrum TPD „Helenów”

                 

Już od blisko dwóch miesięcy w Centrum TPD „Helenów” odbywają się zajęcia w ramach 2 edycji projektu „Zdrowo jem z Fundacją Tesco”.

Projekt realizowany jest po to, aby dzieciaki z niepełnosprawnościami miały szansę na poprawę parametrów swojego zdrowia za sprawą stosowania specjalistycznych diet i aby w przyszłości potrafiły samodzielnie podejmować dobre decyzje odnośnie prowadzenia zdrowego trybu życia.

Zimowisko narciarskie TPD Krosno

W drugim tygodniu ferii TPD Krosno zorganizowało zimowisko narciarskie dla 45-ciu młodych narciarzy w Zakopanem. Uczestnicy,  pod opieką instruktora i wychowawców, korzystali ze stacji narciarskiej Harenda Ski i pensjonatu Bachledówka.

Tatry przywitały nas piękną zimową aurą. Wszyscy, codziennie i z zapałem, wyruszali na stok by się rozkoszować  jazdą i  szlifować umiejętności narciarskie. Kadra była pod wrażeniem determinacji  młodych narciarzy, którzy potrafili przebywać na stoku od 9,30 do 18.00 (oczywiście z przerwą na obiad i odpoczynek).

Pomagamy zbudować samodzielną przyszłość

Pierwsze kroki w dorosłość nie należą do łatwych. Szczególnie, gdy stawia się je w pojedynkę. Możesz ITy to program, który ułatwi młodym osobom samodzielny start.

Podczas programu zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, by rozpocząć pierwszą pracę
w branży IT. Z nami, niezależnie od wykształcenia nauczysz się programowania od podstaw. Warsztaty z kompetencji miękkich pomogą ci rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy
w grupie oraz zarządzania czasem.

„Rób tylko to co kochasz – bo tylko to możesz robić najlepiej”

Wspieranie pasji i zainteresowań dzieci, podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD to najważniejszy cel programu wsparcia kierowanego przez PEPCO do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W działających w Polsce ponad 700 sklepach PEPCO podstawowy asortyment stanowią artykuły dla dzieci i do domu, a głównym klientem jest mama. Od ponad roku PEPCO finansuje kreatywne zajęcia oraz kolonie i zimowiska, w których uczestniczą dzieci z placówek TPD. Po udanym obozie w Serocku, w którym podczas ubiegłorocznych wakacji uczestniczyły dzieci z Ognik TPD w Koszalinie, Kleczewie oraz Warcie k/Sieradza, od października w zajęciach artystycznych uczestniczyli podopieczni

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 4 lutego 2018 roku zmarł

Bohdan Tracewski

Wielki Przyjaciel Dzieci i Młodzieży

 

Był wybitnym  specjalistą z zakresu pedagogiki społecznej,

Człowiekiem wielkiej klasy.

 

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000445/BF/D

402

Gwiazdka z Kulczyk Fundation w placówkach TPD

 

Mikołaj w tym roku był bardzo hojny dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a to za sprawą Kulczyk Fundation, które podarowało drobne upominki wszystkim placówkom objętym programem Żółty Talerz.

1188 GALERIA
Konkurs plastyczny "Mam Prawo do Szczęścia"
 
Konkurs plastyczny  już po raz drugi został zorganizowany konkurs przez Rzecznika Praw Dziecka TPD w Częstochowie pod hasłem "Mam Prawo do Szczęścia ". W konkursie brało udział 200 uczestników w trzech kategoriach wiekowych 13 grudnia 2017 r. w Pałacu Ślubów w Częstochowie zostały  przyznane nagrody. Konkurs związany był  tematycznie z Konwencją Praw Dziecka, gdzie najważniejsza jest rodzina i bezpieczeństwo.

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP