PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Obóz letni w Serocku

W dniach 6-16 lipca 2017 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z województw zachodniopomorskiego (Koszalin), wielkopolskiego (Konin) oraz łódzkiego (Sieradz). Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland. Na obóz pojechały dzieci, które w maju i czerwcu uczestniczyły w organizowanych w ogniskach TPD zajęciach teatralnych, tanecznych oraz sportowych.

 

Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

W dniu 10 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Zebranych powitał prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który następnie udekorował odznaką „Przyjaciel Dziecka” Justynę Bakunowicz i Dorotę Kozłowską. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności TPD w latach 2015 – 2016. Zgodnie z nowelą ustawy Prawo o stowarzyszeniach dokonano zmian w statucie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zjazd na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu TPD za działalność w pierwszej połowie kadencji.

354

Piknik "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" na Pradze Południe w Warszawie

Piknik „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ramach projektu Żółty Talerz finansowanego przez Kulczyk Foundation odbył się 3 czerwca 2017r. na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych na Pradze Południe w Warszawie.

 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze biorące udział w projekcie „Żółty Talerz” bardzo dobrze przygotowały się do Pikniku i zorganizowały

 

 

 

Szanowni Państwo.

Udostępniamy projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego

- Projekt Sprawozdania merytorycznego w latach 2015 - 2016 (PDF)

- Projekt Sprawozdania finansowego w latach 2015 - 2016 (bilansrachunek zysków i strat)

 

 

276

Piknik „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” w Szczecinie 


Piknik „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz” zorganizowany w ramach projektu „Żółty Talerz” finansowanego przez Fundację Kulczyk, odbył się 27.05.2017 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczecinie. W przygotowaniach do pikniku oraz w imprezie wzięły udział wychowawczynie, rodzice oraz dzieci ze wszystkich Środowiskowych Ognisk  Wychowawczych TPD w Szczecinie.

W jaki sposób pomagać potrzebującym dzieciom i ich rodzicom?

 

Zapraszamy do słuchania audycji z udziałem przedstawicieli TPD

 Arkadiusz Gawiński (z-ca dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów), Sylwester Nowak (kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Warszawie przy ul. Grochowskiej), Jolanta Szklarska (przedstawiciel Zarządu Głównego TPD)

 źródło: www.polskieradio.pl

324

 

Dzień Dziecka 2017 w „Helenowie”

 Jak co roku w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odbył się wielki festyn z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyli w nim już tradycyjnie, obok podopiecznych placówki, uczniowie okolicznych szkół oraz rodzice z młodszymi dziećmi. Uczestników przywitał serdecznie dyrektor Centrum Zbigniew Drzewiecki, który wyraził radość z faktu, że po raz kolejny „Helenów” może w tym dniu zapewnić nie tylko podopiecznym, ale i innym dzieciom mnóstwo atrakcyjnych zajęć i dobrą zabawę. Przypomniał o historii i osiągnięciach placówki, podkreślając, że ważnym celem jest nie tylko opieka i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, ale również starania o to, aby w przyszłości mogły one funkcjonować samodzielnie.

 Piknik Żółty Talerz pt. "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" w Krakowie

ZDROWO JESZ, LEPIEJ ŻYJESZ - pod takim hasłem odbył się 20.05.2017 pierwszy z pikników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowany w ramach projektu Żółty  Talerz, finansowanego przez Kulczyk Foundation.  Gdzie? W Krakowie!

Szanowni Państwo,

Publikujemy sprawozdanie z działalności merytoryczno organizacyjnej i finansowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za rok 2017.


Sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie i przyjęte uchwałą podczas obrad Zarządu Głównego TPD w dniu 19 maja 2018.

Sprawozdanie merytoryczne - PDF


Sprawozdanie finansowe - PDF

Uchwała nr 5/2018 - PDF

Uchwała nr 6/2018 - PDF

 

 

 

475