PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

„Polska oczami dzieci. Przewodnik turystyczny”

 

Szanowni Wychowawcy, Drogie Dzieci,

Mamy nadzieję, że pamiętacie nasz niedawny wspólny projekt odnoszący się do atrakcji kulinarnych z regionów, w których mieszkacie? Jeśli tak, to chcielibyśmy zaproponować Wam udział w kontynuacji działań mających na celu dalszą popularyzację okolicy (województwo, powiat, miasto, wieś), w której mieszkacie. Tym razem proponujemy Wam wspólne stworzenie przewodnika turystycznego po Polsce. Planujemy wydanie go w formie książki, której największym walorem będzie to, że zostanie napisana przez dzieci dla dzieci!

Zaproszenie na IV Międzynarodową Konferencje Naukową "W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka - aspekty społeczno-prawne"

Organizator: Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny

Współorganizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie; Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka; Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Przewodniczący Komitetu

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
30 kwietnia obchodzimy ważny dzień. Wyrażamy sprzeciw wobec bicia dzieci oraz stosowania wobec nich przemocy w jakiejkolwiek formie.
Całkowity zakaz stosowania przemocy fizycznej wobec dziecka obowiązuje w Polsce od 2010 roku.
Lata działań, kampanii społecznych, zaangażowanie wielu osób, także wybitnych specjalistów związanych z TPD odniosły skutek.
Dziś, choć sytuacja znacznie się poprawiła i radykalnie spadło społeczne poparcie dla stosowania przemocy jako środka „wychowawczego”, wciąż musimy pamiętać o najmłodszych – bezbronnych w starciu z agresorem.

 

 

 

 

15

 

JUŻ JEST NAJNOWSZY NUMER
Dofinansowane ze środków PFRON um nr. ZZB/000485/BF/D

15

15 lutego – rozpoczynamy rozliczanie PIT 2020

Pomagaj z nami – podopieczni TPD liczą na Twój 1%

Twój e-PIT w systemie podatki.gov.pl

Od dziś już można skorzystać z najprostszego dostępnego rozliczenia PIT 2020, tj. Twój e-PIT w rządowym systemie podatkowym. Dane o naszych przychodach od dziś są już w systemie podatki.gov.pl, więc jeśli chcecie Państwo z niego skorzystać, zachęcamy do zalogowania i podania w rubryce dot. 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) nru KRS TPD: 0000 11 43 45.

Zależy mi na ulgach, rozliczam PIT 2020 samodzielnie

Jeśli jednak wolicie samodzielne rozliczenie PIT 2020, by uzyskać wszystkie możliwe ulgi, macie jeszcze 3 opcje:

rozliczenie PIT 2020 online 
program PIT 2020 
PIT 2020 druki 

Placówki wsparcia dziennego wracają do pracy stacjonarnej

To oznacza, że blisko 300 ognisk i świetlic TPD, będących placówkami wsparcia dziennego, będzie znów świadczyć wsparcie naszym podopiecznym i ich rodzinom bezpośrednio.
Maseczki, dezynfekcja i dystans zostają, ale najtrudniejsze dla dzieci izolacja i tęsknota przestaną być tak dotkliwe.

Koniec lockdownu dla placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży

29
Emocje, świadome ich przeżywanie oraz  sposoby radzenia sobie z nimi.
 
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki zaprasza Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych na darmowe warsztaty online, podczas których poruszymy zagadnienia związane z emocjami oraz działaniami, które mogą nam pomóc w ich świadomym przeżywaniu i w konstruktywnym radzeniu sobie z nimi.

Termin 13.02.2021 (sobota) godz. 16:00 - 17:30

Dodatkowe informacje
Beneficjentami warsztatów mogą być osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tj. rodzice, opiekunowie.
Warsztat odbędzie się poprzez Zoom
Zapisy można składać do 12.02.2021 wyłącznie poprzez formularz >>>>>>
 
Projekt finansowany ze środków PFRON
71

Rozwiązanie styczniowego konkursu EKO-FILM 

Kochani, czas na wyniki!

Po pierwsze: gratulujemy wszystkim uczestnikom, młodym twórcom i placówkom TPD, które reprezentowali. Jesteście wspaniali, zdolni, kreatywni - jesteśmy z Was ogromnie dumni 

Po drugie: głosowanie było krótkie, ale emocjonujące. Ostatnie minuty to było szaleństwo! Wystarczy powiedzieć, że walka w ostatnich sekundach była tak dynamiczna, że zdobywcy II. miejsca wygrali z miejscem III. tylko 1 lajkiem!

Po trzecie: już nie przedłużamy, oto wyniki 

#CYFROLATKI w Częstochowie – #WeźNieHejtuj

Dawno nie pisaliśmy o projekcie CYFROLATKI realizowanym dzięki wsparciu PEPCO. Pandemia zmieniła nieco formułę zajęć, ale kontynuujemy ich realizację, mimo niewątpliwych utrudnień, ale i w zgodzie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.