PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Obchody 100-lecia TPD w Ostrołęce

16 grudnia ub. roku w Ostrołęce obchodziliśmy 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uroczysta Gala odbyła się w Ostrołęckim Centrum Kultury, gdzie zaproszeni goście  obejrzeli występy dzieci.

 Po przywitaniu gości przez prezes Hannę Grądzką wystąpili wychowankowie z Olszewa-Borek z przedstawieniem pt. „Śladami historii do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Powiatowego w Ostrołęce”, następnie zaśpiewali piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są”, a refren śpiewali wspólnie z wychowankami wszystkich innych placówek działających w naszym w powiecie

  Placówka TPD w Lelisie zaprezentowała trochę folkloru: piosenkę „Konik”, „Moja mamo”, „Lipka”,  gadkę kurpiowską pt. „Rajby” i „Ksiondzoska źiśnia” oraz taniec „Stara Baba”. Dzieci z Ostrołęki recytowały wiersze pt. „Stulecie TPD” oraz „Serce na dłoni”, nadesłane na konkurs literacki z okazji 100-lecia TPD oraz zaśpiewały piosenkę „Możesz wszystko”. Z kolei dzieci z Myszyńca  przedstawiły  etiudę muzyczną „Król Maciuś Pierwszy na Kurpiach” oraz specjalnie ułożone piosenki „Nasze TPD” i „Mam Biało Czerwone Serce”. Ponadto swoje programy artystyczne  zaprezentowały: zespół  folklorystyczny „Podsypka Kurpiowska” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu Przedmiejskiego, co było pięknym upominkiem od  Pana Starosty Ostrołęckiego.

Mamy kolejny sezon rozliczeń podatkowych, a, co za tym idzie, mają Państwo ponownie możliwość przekazania 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2019 obchodziło 100-lecie pracy na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy, status OPP posiada od roku 2004.

 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o to, byście zechcieli podzielić się swoim 1% właśnie z TPD. Wpłaty te pozwolą nam nadal pomagać tym dzieciom i ich rodzinom, które najbardziej potrzebują opieki, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania wolnego czasu.

 

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wiele relacjonowanych na bieżąco działań, które podejmujemy w ramach realizacji programów ogólnopolskich i lokalnych. Prócz programów czasowych, realizowanych dzięki współpracy z samorządami oraz sponsorami, prowadzimy także ponad 300 placówek wsparcia dziennego, tzw. Środowiskowych Ognisk Wychowawczych oraz szereg placówek edukacyjnych, szkół specjalnych i przedszkoli, a także Poradnie TPD, gdzie osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologa, psychiatry czy mediatora. Prowadzimy również Ośrodki Adopcyjne TPD, Warsztaty Terapii Zajęciowej, mieszkania treningowe i opiekę wytchnieniową.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom,udostępniamy jak co roku program, dzięki któremu można szybko wypełnić PIT 2019 i przesłać go bezpośrednio do US, bądź wydrukować i wysłać pocztą. Wystarczy kliknąć poniższy baner i wypełnić swój PIT 2019 na rzecz TPD, podając w odpowiednim polu nasz nr KRS 0000114345.

 

 

 

Rozlicz Twój PIT 2019 z TPD

 

 

Gdy podatnik chce, aby fundacja lub stowarzyszenie poznały jego imię, nazwisko i adres oraz wysokość przekazanej kwoty  musi zaznaczyć w zeznaniu odpowiedni kwadrat obok napisu "Wyrażam zgodę". W rubryce następującej po tym kwadraciku można wpisać np. swój numer telefonu, adres email lub inną metodę kontaktu.

 

27

Podsumowanie Projektu "CYFROLATKI"

W dniu 6.12.2019 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się impreza mikołajkowa połączona z podsumowaniem tegorocznej edycji „Projektu Cyfrolatki”.

W wydarzeniu brało udział 250 gości, w tym ok. 200 dzieci, które przyjechały z Krakowa, Zamościa, Konina, Łodzi i Warszawy. Podziękowania dla sponsorów „Projektu Cyfrolatki” – firmy PEPCO oraz dla dzieci za pracę włożoną przez nie w stworzenie prezentacji multimedialnych złożył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Pan Wiesław Kołak.

Podczas konferencji głos zabrał Wojciech Ronatowicz, twórca „Projektu Cyfrolatki” oraz dwoje trenerów – Berenika Anders i Łukasz Anders. Całość wydarzenia prowadzona była przez Panią Dyrektor Zarządu Głównego TPD Jolantę Szklarską oraz przez dwoje młodych wychowanków TPD – Anastazję Czaplarską i Marcela Witkowskiego.

Młodzi uczestnicy programu „Cyfrolatki” przedstawili wyniki swojej pracy i zaprezentowali w formie multimedialnej przebieg organizowanych w swoich miastach akcji lokalnych. Uświadamiali w nich innym ludziom, jak ważne jest dla każdego człowieka poczucie godności i szacunku oraz tłumaczyli kwestie istnienia mowy nienawiści i hejtu w przestrzeni publicznej. Pokazywali w nich także, jak radzić sobie z różnymi formami cyberprzemocy i hejtu.

„MIŚ, KTÓRY POMAGA DZIECIOM” – kupując misia w PEPCO obdarowujesz dobrocią wiele dzieci.

W ofercie sklepów PEPCO możemy znaleźć wspaniały prezent pod choinkę – Misia, który sprawi radość nie tylko osobie obdarowanej nim, ale również wielu innym dzieciom z całej Polski. Puszysty i mięciutki miś utuli Twoje dziecko do snu, a dzieciom – podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zapewni uśmiech i zadowolenie, ponieważ cały zysk ze sprzedaży tego produktu przeznaczony jest na realizację projektów TPD.

 

 

  

17

100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i XVIII Krajowy Zjazd Delegatów TPD

 

W dniu 22 listopada 2019 r. w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbył się XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wydarzenie to zakończyło jednocześnie oficjalne obchody stulecia TPD, powstałego w 1919 roku, w niecały rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Z tej okazji pierwszą część Zjazdu stanowiła Gala Odznaczeniowa, mająca na celu uhonorowanie wybitnych członków, działaczy, społeczników, Przyjaciół Dzieci, oddanych ideom i misji TPD. Podczas Gali tej z rąk Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego Srebrny Krzyż Zasługi odebrała wieloletnia zasłużona działaczka TPD, Pani Ewa Grzesznik. W imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczone zostały także Medale Komisji Edukacji Narodowej kilkunastu szczególnie wyróżniającym się przez lata działaczom Towarzystwa. Wręczał je Wicekurator Mazowiecki, Krzysztof Wiśniewski. Następnie uhonorowano działaczy wyróżniających się lokalnie pracą na rzecz dziecka oraz osoby od lat wspierające działalność naszego stowarzyszenia Medalami Jubileuszowymi TPD.

VADEMECUM PORAD PRAWNYCH

opracowanych prze prawników współpracujących 
z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w ramach realizacji projektu nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej.

253
Kochani
zostaliśmy zaproszeni do udziału w FANTASTYCZNYM projekcie realizowanym przez firmę UNILEVER oraz sieć sklepów AUCHAN.
 
1% z zakupu produktów Knorr, Lipton, Dove, Rexona, Surf, Coccolino, Domestos, Cif i Seventh Generation w dniach 17-30 października w sklepach Auchan w całej Polsce
zostanie przeznaczony na program edukacyjny z zakresu ekologii dla dzieci z ognisk i świetlic TPD.

Dziękujemy Firmie PEPCO oraz jej Klientom za wspólne pomaganie naszym podopiecznym

Dzięki zakupom charytatywnych misiów wyprodukowanych przez PEPCO, Klienci wsparli projekty realizowane wspólnie przez PEPCO i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Połowa zysku ze sprzedaży specjalnych produktów została przekazana Towarzystwu Przyjaciół i Dzieci i między innymi dzięki temu 270 małych podopiecznych Stowarzyszenia mogło w tym roku wziąć udział w licznych warsztatach rozwojowych i pojechać na letnie obozy. Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu wakacyjny wyjazd! 😊

Nowa kolekcja specjalnych misiów już wkrótce pojawi się w sklepach PEPCO. 🐻 100% dochodu z ich sprzedaży przekażemy na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, by sprawić radość jeszcze większej liczbie dzieciaków.

 

39

Z inicjatywy Shiseido Social Welfare Foundation w biurze Zarządu Głównego TPD w dniu 4 października odbyło się spotkanie z gośćmi z Japonii.

Przyjechali do nas prawnicy, pedagodzy, pracownicy socjalni zainteresowani systemowymi rozwiązaniami dotyczącymi opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce.

 Z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje i słuchali o działalności środowiskowych ognisk wychowawczych TPD oraz ośrodka adopcyjnego.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, otrzymaliśmy wiele słów uznania dla naszej działalności na rzecz dzieci.

 

Na uroczystej gali wieloletni prezes koszalińskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Henryk Zabrocki otrzymał z rąk Marka Michalaka - kanclerza międzynarodowej kapituły - Order Uśmiechu. Został 1043 kawalerem orderu.
 
Wyróżniony mówił, że dzieci, przyznając order, spełniły jego marzenie oraz doceniły wieloletnią pracę: - Trzeba starać się robić wszystko, by być człowiekiem, widzieć w dziecku podmiot oraz o nie dbać. Najwięcej czasu w swoim życiu zawodowym i społecznym poświęciłem przeciwdziałaniu krzywdzie dziecka.
 
Marek Michalak, kanclerz kapituły pytany o powody, dla których kapituła wyróżniła Henryka Zabrockiego, odpowiedział, że został w tym roku wybrany najlepszy z najlepszych. Jak dodał, dzieci potrzebują zaangażowania takich ludzi jak nowo nagrodzony kawaler Orderu: - Dzieci od zawsze potrzebują naszego wsparcia i czasu, dialogu, uznania ich praw oraz bezpiecznego świata.

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP