PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Spotkanie Pierwszej Damy z kolonistami w „Helenowie”

 

 Po zakończeniu roku szkolnego 40-osobowa grupa dzieci z województwa dolnośląskiego, w wieku 8 - 16 lat, wyjechała na kolonie do Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, które znajduje się w Międzylesiu pod Warszawą. W programie pobytu zaplanowano urozmaicone zajęcia, w tym różne gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zwiedzanie  Warszawy, ognisko z piosenkami i występami artystycznymi.

Szczególną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów była wizyta Pierwszej Damy, która już  po raz czwarty odwiedziła „Helenów”. Znakomitego Gościa przywitał dyrektor placówki Zbigniew Drzewiecki. Następnie Kazimierz Pleśniak, prezes

PODSUMOWANIE OBCHODÓW 75-LECIA TPD NA DOLNYM ŚLĄSKU

I DZIAŁALNOŚCI TPD W OKRESIE PANDEMII

 

                W Legnicy 22 czerwca br. odbyło się podsumowanie obchodów 75-lecia TPD na Dolnym Śląsku. Mimo pandemii udało się zrealizować część zaplanowanych przedsięwzięć, które przybliżyły społeczności działalność TPD w latach 1945-2020 i pozwoliły wyróżnić zasłużonych działaczy TPD
i najaktywniejsze koła Przyjaciół Dzieci.

                Głównym przedsięwzięciem obchodów była Wielka Gala, która odbyła się 26.09.2020 r., gdzie Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z siedzibą w Legnicy otrzymał Sztandar Organizacyjny z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Cezarego Przybylskiego, który sprawował patronat nad obchodami 75-lecia.

 

Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci


Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, będące częścią ogólnopolskiego programu rozwijania pasji i wspierania talentów, który TPD prowadzi w czterdziestu z blisko trzystu swoich placówek w Polsce. Podczas zajęć plastycznych powstają kostiumy i scenografia, a zagrane przez podopiecznych spektakle można obejrzeć w serwisach Facebook czy YouTube.

 

UROCZYSTE SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA

1 czerwca w Legnicy odbyły się główne obchody na Dolnym Śląsku – Dnia Dziecka, organizowane przez Dolnośląski Oddział Regionalny TPD oraz Oddział Okręgowy TPD w Legnicy.

Uroczystość odbyła się zgodnie z obostrzeniami, wynikającymi ze stanu epidemii. Na dziedzińcu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, nieopodal Skweru Przyjaciół Dzieci, spotkało się 50 osób: dzieci – laureatów konkursów plastycznych i wirtualnych oraz gości – zdobywców statuetek „Nade Wszystko Dziecko” oraz zaproszonych matek w ramach cyklu „Spotkania z Niezwykłymi Mamami”.

 
 
Międzynarodowy DZIEŃ DZIECKA – dziś najważniejszy dzień roku w TPD
 
Dziś nie tylko świętujemy radośnie, dziś także przypominamy, bez czego dzieciństwo nie będzie beztroskim czasem, do którego chętnie wrócimy pamięcią jako dorośli – bez respektowania Praw Dziecka nie ma dobrego życia, warunków do rozwoju, bycia bezpieczną lub bezpiecznym w najbliższym otoczeniu i świecie.
 
Pamiętajmy i przekazujmy tę wiedzę:
Prawa Dziecka stanowią zbiór przysługujących KAŻDEMU DZIECKU praw
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
 
Wczoraj, tj. 30 maja obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle cennym materiałem, który przygotował przemyski oddział Radia Eska ESKA Przemyśl News.
Wspomniana rozmowa z Ewą Frankowską, przewodniczącą Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Rodzin Zastępczych DOM w Przemyślu oraz Grzegorzem Piestrakiem, prezesem Podkarpackiego Oddziału Regionalnego TPD do przesłuchania na stronie: 👉
 
Na zdjęciu tort, który uświetnił obchody tego dnia w Przemyślu

Wizyta wiceprezesa ZG TPD Zygmunta Pyszkowskiego w Oddziale Okręgowym TPD w Legnicy

 

W dniach 18 i 19 maja 2021 r. w Okręgu Legnickim TPD przebywał wiceprezes ZG TPD i jednocześnie prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD w Szczecinie – Zygmunt Pyszkowski. Głównym celem wizyty było przekazanie doświadczeń Regionu Zachodnio – Pomorskiego w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i inspiracja samorządów do powierzenia prowadzenia tych placówek TPD.

Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD – relacja z majowego spotkania
 
    Trzecie już spotkanie online Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD w okresie pandemii koronawirusa odbyło się 19 maja 2021 roku. Wzięło w nim udział (zdalnie) 20 Rzeczników z całej Polski. Uczestniczyli również przedstawiciele TPD: prezes Wiesław Kołak, sekretarz generalna Jolanta Szklarska, skarbnik Grażyna Kalińska, Henryk Romańczuk, Kazimierz Pleśniak oraz eksperci prawni dr Justyna Stadniczeńko i dr Jolanta Zozula. Spotkanie prowadził członek Prezydium ZG TPD profesor APS dr hab. Jacek Kulbaka.

 

„Polska oczami dzieci. Przewodnik turystyczny”

 

Szanowni Wychowawcy, Drogie Dzieci,

Mamy nadzieję, że pamiętacie nasz niedawny wspólny projekt odnoszący się do atrakcji kulinarnych z regionów, w których mieszkacie? Jeśli tak, to chcielibyśmy zaproponować Wam udział w kontynuacji działań mających na celu dalszą popularyzację okolicy (województwo, powiat, miasto, wieś), w której mieszkacie. Tym razem proponujemy Wam wspólne stworzenie przewodnika turystycznego po Polsce. Planujemy wydanie go w formie książki, której największym walorem będzie to, że zostanie napisana przez dzieci dla dzieci!

Zaproszenie na IV Międzynarodową Konferencje Naukową "W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka - aspekty społeczno-prawne"

Organizator: Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny

Współorganizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie; Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka; Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PWSZ im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie; Przewodniczący Komitetu

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
30 kwietnia obchodzimy ważny dzień. Wyrażamy sprzeciw wobec bicia dzieci oraz stosowania wobec nich przemocy w jakiejkolwiek formie.
Całkowity zakaz stosowania przemocy fizycznej wobec dziecka obowiązuje w Polsce od 2010 roku.
Lata działań, kampanii społecznych, zaangażowanie wielu osób, także wybitnych specjalistów związanych z TPD odniosły skutek.
Dziś, choć sytuacja znacznie się poprawiła i radykalnie spadło społeczne poparcie dla stosowania przemocy jako środka „wychowawczego”, wciąż musimy pamiętać o najmłodszych – bezbronnych w starciu z agresorem.