PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Bal w samo południe. Karnawałowe szaleństwa Warsztatów Terapii Zajęciowej Ziemi Konińskiej

Dziś, w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbywa się 23. Bal Karnawałowy Warsztatów Terapii Zajęciowej Ziemi Konińskiej. Na pakiecie szaleje tam 450 osób.

Jak mówią organizatorzy - magiczne wydarzenie, czyli Bal Karnawałowy Warsztatów Terapii Zajęciowej Ziemi Konińskiej rozpoczął się dziś w samo południe. To już 23. takie spotkanie. – Chcemy wspólnie przeżyć atmosferę karnawału, właśnie

tu, w tej auli z radością i pełną energią wytańczycie swoje emocje w towarzystwie przyjaciół – witały organizatorki Krystyna Chowańska, prezes TPD Konin oraz Krystyna Pokora, kierownik warsztatów TPD. Atrakcją balu są tancerze z zespołu Uśmiech z Liśca Wielkiego, którzy rozpoczęli bal tradycyjnym polonezem. – Cieszymy się bardzo, że z udziałem tylu gości konińskie oddział TPD wchodzi w rok jubileuszu 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – mówiła Krystyna Chowańska.

W imprezie bierze udział około 450 osób z 14 placówek - ośrodków, domów samopomocy i warsztatów
z Konina, Turku, Mielnicy czy Wilczyna.

Oficjalnego otwarcia wystrzałem konfetti dokonali: poseł Tomasz Nowak, wiceprezydent Konina Witold Nowak i sekretarz Starostwa Powiatowego Mirosław Kruszyński.