PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze jak ważna jest prawidłowa dieta w życiu i rozwoju dziecka Zespół Programu Żółty Talerz we współpracy z ekspertami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz pedagogami przygotował scenariusze zajęć lekcyjnych dla trzech grup wiekowych (grupy przedszkolnej i klas I-III, klas IV-VI oraz klas VII-VIII).

Scenariusze do pobrania

Nasze scenariusze to gotowy materiał na zajęcia bądź inspiracja do ich poprowadzenia. Zależy nam na tym, by w ciekawy i kreatywny sposób kształtować wśród dzieci prawidłowe postawy żywieniowe.

Scenariusze nawiązują do powszechnie znanej piramidy żywieniowej. W naszej wersji jest to historia Pani Wandy oraz food truck, który będzie jej towarzyszył w podróży z Żółtym Talerzem. Niniejsze scenariusze otwierają cykl, który będzie poruszał najważniejsze aspekty zdrowego żywienia.

Prezentowane w scenariuszach przykłady mogą być inspiracją nie tylko dla nauczycieli i pedagogów, ale również dla rodziców, którzy szukają pomysłu na ciekawą formę zachęcenia dzieci do jedzenia zdrowych posiłków. W materiałach można znaleźć również ciekawe przepisy na pyszne i zdrowe desery.