PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Projekt „Serce od serca” w Przedszkolu nr 1 w Złotowie

W marcu rozpoczął się projekt Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie „Węzełki i sploty 2019”, XIV edycja warsztatów rękodzieła artystycznego, który prowadzi mistrzyni makramy, instruktorka rękodzieła artystycznego, nauczycielka Jolanta Surma. Projekt składa się z dwóch części -wiosennej i jesiennej. W części wiosennej „Serce od serca” odbiorcami są dwie grupy przedszkolaków, 50 dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2.

Przestawiamy relację z Przedszkola nr 1 z grupy „Słoneczka”. Na początku warsztatów dzieci zapoznały się z rysem historycznym makramy, obejrzały wystawę przedmiotów dekoracyjnych, ozdób użytkowych, modnej galanterii oraz kwiatów wykonanych techniką makramy. W trakcie zajęć poznały również rodzaje sznurków i linek oraz technikę ich wiązania, supełkowania i splatania. Nauczyły się podstawowych splotów i węzłów, na podstawie których wykonali swoje pierwsze dzieła. Były to serduszka, które po wypleceniu zostały uformowane i udekorowane kokardką. Wszystkie dzieci się bardzo starały, aby dokładnie przeplatać sznurek. Na zakończenie został wybrany „Mały Mistrz Makramy” Przedszkola nr 1 i została nim Maria Tomczyk, która prześlicznie wplotła aż 6 serduszek, otrzymała ona certyfikat i słodycze od prowadzącej. Oczywiście wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami. Uwieńczeniem warsztatów będzie zaprezentowanie tych pięknych dzieł
i obdarowanie nimi podczas imprezy okolicznościowej w Przedszkolu.

Celem warsztatów jest rozwój umiejętności manualnych, wrażliwości estetycznej, wyobraźni uczestników, poszanowanie tradycji a także kształtowanie właściwych postaw w grupie.

Projekt ten może być zrealizowany dzięki finansowaniu, w ramach konkursu ofert, tak jak w poprzednich latach, przez Gminę Miasto Złotów. Koordynatorem projektu jest Wojciech Andrzejewski.

 

GALERIA