PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Festyn rodzinny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Happening przeciw mowie nienawiści

 

STOP hejterom, mowie nienawiści i cyberprzestępczości. Tego dotyczył happening Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który rozpoczął dzisiejszy, rodzinny festyn w Koninie.

„Szanuj innych”, „Dobro się opłaca” - takie hasła nieśli dziś wiceprezydent Witold Nowak i przewodniczący Rady Miasta – Wiesław Steinke, którzy Alejami 1 Maja poprowadzili barwny korowód. Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół oraz ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pokazała mieszkańcom Konina, że nie godzi się na przemoc w sieci. Happening zakończył się na skwerze przed Konińskim Domem Kultury, który od niedawna nosi imię Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

- Ten festyn rodzinny odbywa się w wyjątkowym roku, roku jubileuszowym TPD – mówiła Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie. - To jest 100 lat pełnienia misji dla dobra dziecka i rodziny. Chcemy wam dostarczyć wiele radości, zadowolenia, żeby ten wspólny pobyt nas integrował – dodała.

Wiesław Steinke przypomniał uczestnikom festynu o szczepieniach ochronnych i bezpiecznej zabawie. Natomiast wiceprezydent Witold Nowak odniósł się do haseł happeningu.

- Pamiętajcie o tych hasłach, które wspólnie nieśliśmy. Pamiętajcie, że przemoc jest zla, ale wszystkie dzieci są dobre i kochane – mówił Witold Nowak.

Na najmłodszych koninian czekały dmuchańce, malowanie buziek, gry i zabawy. Nie zabrakło też występów małych artystów.

GALERIA