PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

W Gorlicach świętowano 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci połączone z Dniem Dziecka

W dniu 3 czerwca w Placówce Wsparcia Dziennego TPD przy ul. Konopnickiej 17c świętowano 100 - lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci połączone z Dniem Dziecka.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta, Aleksander Augustyn – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,  Robert Ryndak – Przewodniczący Rady Miasta Gorlice, Beata Mikruta - Kawa - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Maria Ludwin – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta, Joanna Bubak – Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD, Zofia Piecuch i Bronisława Bajorska członkowie  Zarządu Osiedla nr 5, członkowie Zarządu TPD, prezesi Szkolnych Kół TPD, rodzice oraz dzieci.

  Śpiewem piosenki o TPD rozpoczęło się wielkie świętowanie. Stanisława Bąk - Prezes TPD, przedstawiła krótką historię istnienia TPD oraz zaprezentowała opracowaną  „Monografię z okazji 100 - lecia TPD w Gorlicach”.

Następnie głos zabrały dzieci, które napisały wiersze o TPD. Jako pierwsza zabrała głos - Ania Czubek i zaprezentowała własny wiersz o koleżankach z TPD,

cyt.     ,,Dziewczyny z TPD, zawsze dobrze bawią się.

Kiedy im smutno pocieszają się.  

Gdy zadania trudne mają,

Panie im w nich pomagają i  zabawy wymyślają.

 Zawsze zdrowo jemy, bo Program Żółty talerz realizujemy.

W wolnych chwilach ogródek plewimy i piękne kwiaty w nim sadzimy.

Nigdy się tu nie nudzimy,  bo zawsze coś fajnego robimy”.

Dwa wiersze napisali i przeczyli chłopcy: Jakub Mężyk i Dawid Drągowski,   

Cyt. pierwszy wiersz:

,,TPD najlepsze DZIECI ma

zawsze wszystko u nich gra.

Gdy jest ci smutno i  bardzo źle,

wtedy przybiegnij  do TPD,

bo w TPD nigdy nie było źle,

zawsze wygrywało się,

bo każdy wie, że

w TPD wszyscy dobrze bawią się”.

Cyt. drugi wiersz:

Dawid zawsze coś wymyśli,

ma pomysłów pełne kiści.

A tu Krzysiek się pojawia,

dobry humor zawsze sprawia.

Nagle Patryk wyskakuje

i działania rozwiązuje.

A tam w rogu stoi Kuba

bardzo dobry  -  to kolega,

na nim każdy dziś polega.    

Adam z klocków coś buduje,

firmę  Lego zafunduje.

Nagle Marek wyskakuje,

na skakance wystartuje. 

Przemek lubi się śmiać,

z kolegami w Eurobusiness grać.

Za twórczość   pisarską otrzymały dyplomy.  

Następnie Agnieszka Duda i Halina Trybus dokonały  podsumowania oraz  wręczenia nagród i dyplomów dla dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym z okazji 100 - lecia TPD pt. „Mój świat pełen kolorów i marzeń”, którego organizatorem był Zarząd TPD w Gorlicach. Celem konkursu było: rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej, inspirowanie uczniów do twórczych działań, propagowanie różnych form twórczości plastycznej. Na konkurs wpłynęło 73 prace  dzieci: z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, 3, 4, 5 oraz ze Szkoły Podstawowej w Sitnicy. Prace plastyczne zostały ocenione przez instruktorów plastyki i grafiki Gorlickiego Centrum Kultury.

Zgodnie z regulaminem Komisja w kategorii I – dzieci młodsze /kl. I-IV/, przyznała /ex aequo/ I miejsce – Małgorzacie Ryndak i Gabrieli Hebda, II miejsce Milenie Zawilińskiej, III miejsce Marii Annie Ziembie. W kategorii II – dzieci starsze /kl. V-VIII/ zdobyła I miejsce Julia Baran, II miejsce Wiktoria Dziedzic, III miejsce Monika Adamczyk. Dodatkowo zostało wyróżnionych 15 prac plastycznych. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

             Miłym akcentem uroczystości było uhonorowanie odznaką ,,Przyjaciel Dziecka”, osób zaangażowanych w działalność na rzecz najmłodszych. Wręczenia dokonały Stanisława Bąk  i Danuta Wrona następującym osobom: Iwonie Gryzik – Wicedyrektor MZS nr 5 w Gorlicach, Sylwii Krawczyk - Gruca – wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego TPD, Lucynie Belczyk - pracownikowi administracji MZS nr 1 w Gorlicach, Teresie Wałęga – rodzicowi naszej wychowanki.

W wystąpieniach Wicestarosta, Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta docenili działalność gorlickiego TPD, za podejmowanie ciekawych inicjatyw na rzecz wspierania rozwoju dziecka i niesienia pomocy najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Dzieci od gości otrzymały życzenia i słodycze.

Dopełniłem jubileuszu: był tort ze śpiewem 100 lat. Dzieci przed budynkiem ułożyły hasło z kamieni ,,100 lat TPD” i wypuściły w górę sto  biało – niebieskich balonów.

Podczas tej imprezy dzieci miały zapewnione wiele atrakcji: dmuchany zamek, bańki mydlane, zabawy na świeżym powietrzu. Było wesoło, radośnie, wszyscy miło spędzili ten popołudniowy czas.

Autorzy: Agnieszka Duda i Sylwia Krawczyk - Gruca

 GALERIA