PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dzień Dziecka w Legnicy

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Legnicy organizowane przez Oddział Okręgowy i Miejski w Legnicy były powiązane z obchodami 100-lecia TPD w Polsce.
Festyny odbyły się 31 maja przy współpracy z legnickim Caritas w parku miejskim oraz 1 czerwca w Galerii Piastów w Legnicy. Łącznie wzięło w nich udział ponad 2000 dzieci.
Podczas obchodów grupę aktywnych działaczy wyróżniono odznakami „Przyjaciel Dziecka” oraz Legnickimi Statuetkami TPD „Nade Wszystko Dziecko” (wyróżnieniem nadawanym od 22 lat). Wśród tegorocznych laureatów znalazło się małżeństwo Małgorzata i Jarosław Pązikowie prowadzący od 15 lat pogotowie rodzinne, do którego trafiło już 85 dzieci porzuconych w szpitalu, w oknie życia lub odebranych rodzicom, a czekającym na adopcję.


Wręczono też tytuły „Niezwykłych Mam” dla wytypowanych przez koła najbardziej wyróżniających się matek.
Podczas imprezy prezentowano zasłużonych działaczy TPD, dyżurowali społeczni rzecznicy praw dziecka TPD, prowadzono też rekrutację na kolonie organizowane przez Oddział Miejski w Legnicy.
Oprócz wielu konkursów, zabaw, poczęstunku, paczek ze słodyczami rozegrano też loterię fantową z dodatkowym losowaniem nagród specjalnych w postaci sprzętu rekreacyjnego ufundowanego przez posła na Sejm RP, prezydenta miasta, starosty powiatu oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

GALERIA