PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dzień Dziecka – Jubileusz 100-lecia TPD PRZEMYŚL

Gry, zabawy, konkursy z nagrodami, tort dla wszystkich, darmowe zjeżdżalnie, owoce, słodycze, pokazy służ mundurowych, strzelnica i wiele innych atrakcji przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci podczas obchodów 100-lecia TPD w Przemyślu.

Podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowanej w ramach obchodów 100-lecia TPD przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu i Przemyską Kongregację Kupiecką nie zabrakło też wspaniałych występów na scenie w wykonaniu dzieci i młodzieży zarówno tych tanecznych jak i muzyczno-wokalnych. Każde dziecko, które przeszło tor przeszkód przygotowany przez Świetlicę TPD Przystań i zebrało podpisy w paszporcie mogło wybrać dla siebie upominek. Dużym powodzeniem cieszyły się również konkursy na scenie, których uczestnicy otrzymywali atrakcyjne nagrody. Wspaniałe prace malarskie powstały podczas konkursów rysunkowych, a grający na zakończenie zespół Retrospekcja zebrał liczne brawa publiczności. Setki dzieci i rodziców miło i przyjemnie spędziło ten słoneczny i ciepły dzień świętując 100 lat TPD. Nie zabrakło też podziękowań i odznaczeń.

Medale pamiątkowe 100-lecia TPD otrzymali Jan Pączek Starosta Przemyski, Bogusław Świeży Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla i Ryszard Miłoszewski Prezes Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej. Szczególne wyróżnienie otrzymała Ewa Sawicka Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu, która z rąk Prezesa TPD na Podkarpaciu Grzegorza Piestraka otrzymała Medal im. dr. Henryka Jordana nadany przez Zarząd Główny TPD w Warszawie.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom i sponsorom, którzy wsparli organizację imprezy: TESCO Fundacja, Żółty Talerz, Inglot, Helios, Hensfort, Diamond Club, Komputronik, Lotte E.Wedel, Cukiernia Szanter, Lider Ubezpieczenia.

FILM