PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

„Państwa działalność zasługuje na słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku” – mówiła Pierwsza Dama do pracowników i wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W poniedziałek 24 czerwca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Małżonką Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agatą Kornhauser-Dudą, która gościła Prezesa Wiesława Kołaka, delegację oraz podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD z kilku dzielnic Warszawy wraz z opiekunami.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda została wyróżniona „za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu im warunków do pomyślnego rozwoju i godnego życia”. Odbierając z rąk Wiesława Kołaka, Prezesa TPD godność  „Przyjaciela Dziecka” Pierwsza Dama zapewniła, że przyjmuje to wyróżnienie „jako zobowiązanie, by zawsze troszczyć się o dzieci”. Dodała, że działalność TPD „zasługuje na słowa najwyższego uznania i głębokiego szacunku”. – Bardzo się cieszę, że dbają Państwo o to, by integrować wszystkie dzieci, żeby wyrównywać szanse, edukować i organizować im w mądry sposób czas – mówiła. Zwracając się do podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych TPD Agata Kornhauser-Duda zaapelowała o pewność siebie i wiarę we własne możliwości. – Kierujcie swoim życiem tak, żeby przyszłość była dla Was jak najlepsza. Człowiek jest w stanie spełniać swoje marzenia: nie bójcie się wyzwań, miejcie odwagę na realizację marzeń bo to od Was zależy kim będziecie w przyszłości – przekonywała dzieci. – Trzymam za Was kciuki! – obiecała Pierwsza Dama.

Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP. Zdj. wyk. Grzegorz Jakubowski/KPRP

GALERIA