PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

III Piknik Rodzinny TPD “Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”

Próba pobicia cieszącego się dużą popularnością Rekordu Polski na najwięcej osób tańczących Kaczuchy jednocześnie odbyła się 25 czerwca 2019 roku w Lekowie. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Koszalinie. Zabawa była przednia, a rekord udało się pobić z wynikiem 651 osób. 

Bicie rekordu zorganizowano jako jedną z atrakcji wydarzenia – III Piknik Rodzinny TPD “Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”. Okazją do podjęcia wyzwania były obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Inspiracją do pobicia oficjalnego Rekordu Polski były huczne obchody rocznicy oraz chęć zaprezentowania jak wiele dzieci i młodzieży uczęszcza do placówek prowadzonych przez koszaliński oddział TPD, a także integracja międzypokoleniowa rodzin.

Bicie rekordu przebiegło bez zakłóceń. Teren, na którym bito rekord został starannie ogrodzony, a miejsce wejścia do strefy bicia rekordu było wyraźnie oznaczone. Przed rozpoczęciem wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o wytycznych. Na wyraźny znak, który padł ze sceny rozpoczęło się wspólne tańczenie Kaczuch. Czas był odmierzany stoperem. Cały taniec trwał 5 minut i 2 sekundy! Wszystkie osoby tańczyły z ogromnym zaangażowaniem!

Koniecznie zobacz film podsumowujący całe wydarzenie oraz pokazujący wszystkich uczestników Rekordu Polski na najwięcej osób tańczących Kaczuchy jednocześnie. 

Film z bicia rekordu https://www.youtube.com/watch?v=ObHGkA0REDo

Więcej rekordów na stronie https://biurorekordow.pl