PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dzięki wsparciu PEPCO w Poznaniu dniach 15 – 24 lipca 2019 roku odbył się  letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym TPD przy ulicy Michała Drzymały 3 w Poznaniu, odpoczywały dzieci z Kluczborka, Krakowa i Warszawy.

Był to trzeci już turnus w czasie tegorocznych wakacji, który sponsorowała firma PEPCO Poland.

Podczas zwiedzania Poznania w towarzystwie przewodnika, dzieci zobaczyły m. in. Ostrów Tumski, Wzgórze Przemysła, były w Muzeum Rogalowym i w Palmiarni,  widziały  Pokaz Koziołków na Starym Rynku.   Bawiły się w parku linowym „Pyrland” oraz kąpały w aquaparku Termy Maltańskie.  Odwiedziły poznański ogród zoologiczny, Interaktywne Centrum Ostrowa Tumskiego, a w Multikinie  obejrzały najnowszą produkcję Disneya „Król Lew”.

Dzień przed wyjazdem do domu dzieci zaprezentowały swoje osiągnięcia w ramach programu zrealizowanego przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Pepco pod tytułem Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych dzieci.

Prezentacje były bardzo interesujące, pouczające, a także wesołe, zabawne i momentami również wzruszające. Dzieci pokazały, że ciężko pracując można się również doskonale bawić.

 

Na zakończenie obozu wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz upominki ufundowane przez firmę PEPCO.

GALERIA