PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Odeszła Profesor Jadwiga Bińczycka

 

Prof. Jadwiga Bińczycka

 

W dniu 9 sierpnia 2019 roku, po długiej chorobie,  odeszła prof. Jadwiga Bińczycka,  wybitna  pedagog, naukowiec, fascynująca  osobowość.  Z pasją podejmowała badania nad sytuacją dzieci, poświęcając tej tematyce całe swoje zawodowe życie.  Przez długie lata była również przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, popularyzując dorobek pedagogiczny i pisarski  Starego Doktora, a nade wszystko poświęcenie i bohaterstwo, z jakim do ostatniej chwili  opiekował się dziećmi, razem  z  którymi zginął w  obozie zagłady w Treblince.   Jej wykłady cieszyły się ogromną popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Na wniosek  dzieci została kawalerem Orderu Uśmiechu.  

Otrzymała także wiele innych odznaczeń  i  wyróżnień. Sprzeciwiała się przemocy wobec dzieci, broniła ich praw, napisała wiele książek i artykułów  o wychowaniu, które stały się bardzo pomocną lekturą m. In. dla nauczycieli.

Mimo wielu zajęć, znajdowała czas na współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, na udział w dyskusjach o opiece nad dziećmi czy o wychowaniu, organizowanych przez ZG TPD; doradzała, opiniowała różne przedsięwzięcia  i cieszyła się z inicjatyw Towarzystwa, którego dokonania wysoko ceniła; z wielkim zaangażowaniem  występowała także przeciwko działaniom wojennym narażającym dzieci na niewyobrażalne cierpienia.

 Mądra i szlachetna postać prof. Jadwigi Bińczyckiej   już zawsze będzie się kojarzyła z troską o najlepiej pojęte dobro dziecka.   Jako działacze TPD, ale także rodzice, wychowawcy, opiekunowie,  mamy Jej wiele do zawdzięczenia.  Będzie nam Jej brakowało.