PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W dniu 19 sierpnia zakończył się turnus kolonijny w Jastrzębiej Górze. Był to już czwarty turnus tego lata w którym uczestniczyły dzieci z Krakowa, Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Podopieczni środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odpoczywały w Ośrodku Wypoczynkowym TPD przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  19, Jastrzębia Góra.

Bogaty program kolonijny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO Poland.

Dzieci uczestniczyły w wielu atrakcyjnych wycieczkach, były w Centrum Hevelianum, gdańskim ogrodzie zoologicznym, na stadionie Energa Arena, a także w towarzystwie przewodnika zwiedziły najciekawsze miejsca w Gdańsku. Zobaczyły gdyńskie Akwarium Morskie, żaglowiec „Dar Pomorza”, a w Multikinie obejrzały najnowszą produkcję Disneya „Toy Story 4”. Na Helu odwiedziły Fokarium oraz popłynęły statkiem, bawiły się również w parku linowym w Juracie.

Na dzień przed wyjazdem do domu dzieci zaprezentowały swoje osiągnięcia w ramach programu zrealizowanego przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Pepco Poland pod tytułem "Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych dzieci."

Prezentacje wypadły wspaniale, dzieci pokazały, że ich możliwości w kwestii rozwijania talentów są nieograniczone.

Na zakończenie obozu wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, upominki ufundowane przez PEPCO Poland oraz gadżety przekazane przez miasto Gdańsk.

GALERIA