PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dzięki projektowi realizowanemu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we współpracy z PEPCO Poland zostały zorganizowane turnusy kolonijne w Serocku, Poznaniu i Jastrzębiej Górze. Wypoczynek objął 270 dzieci z 17 polskich miast.

W dniu 30 sierpnia zakończyły się trwające dziesięć dni kolonie letnie w Jastrzębiej Górze. Był to już szósty i zarazem ostatni turnus tego lata. Uczestniczyły w nim dzieci z Barnisławia, Dobrzan i Koszalina. Koloniści zostali zakwaterowani w Ośrodku Wypoczynkowym TPD przy ul. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  19.

Bogaty w atrakcje program kolonijny został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu firmy PEPCO Poland.

Dzieci uczestniczyły w wielu atrakcyjnych wycieczkach. Odwiedziły Centrum Hevelianum, gdański ogród zoologiczny, a także stadion Energa Arena. Zobaczyły Akwarium Morskie w Gdyni oraz ORP „Błyskawica”. Zapewniono im także rozrywkę w postaci projekcji produkcji kinowej Disneya – filmu „Toy Story 4”. Podczas wycieczki na Półwysep Helski odwiedziły Fokarium oraz popłynęły statkiem, bawiły się również w parku linowym w Juracie. Zwiedziły także latarnię morską.

Na dzień przed wyjazdem do domu dzieci zaprezentowały swoje osiągnięcia w ramach programu zrealizowanego przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z PEPCO Poland pod tytułem "Rozwijanie zainteresowań i pasji twórczych dzieci."

Zaangażowanie dzieci w prezentację sprawiło, iż u wielu osób na widowni było widać łzy wzruszenia. Dzieci wypadły wspaniale i pokazały, że ich możliwości w kwestii rozwijania talentów są nieograniczone.

Dzieci zostały docenione w konkursie na najczystszy pokój. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, upominki ufundowane przez PEPCO Poland oraz gadżety przekazane przez miasto Gdańsk. 

 GALERIA