PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Z okazji 100-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny zorganizował galę w salach kopernikowskich olsztyńskiego zamku.


Wśród uczestników gali znaleźli się m.in. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta olsztyński Andrzej Abako, wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk, przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu Genowefa Kwoczek oraz przedstawiciel Zarządu Głównego TPD Arkadiusz Gawiński. Obecni byli również samorządowcy, przedstawiciele firm i organizacji współpracujących z TPD oraz pracownicy i wolontariusze stowarzyszenia. Gospodarzami gali byli: Leszek Kirzenkowski - od 23 lat prezesujący warmińsko-mazurskiemu oddziałowi TPD oraz Elżbieta Orłowska - sekretarz stowarzyszenia z 19-letnim stażem.

Podczas gali prezes Kirzenkowski przypomniał zebranym historię, zadania i dokonania towarzystwa. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili też marszałek Brzezin i wojewoda Chojecki. Nie zabrakło też jubileuszowych gratulacji od samorządowców.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie okolicznościowych medali wybitych z okazji 100-lecia TPD. Medale otrzymało ok. 20 osób wyróżniających się w działaniach na rzecz dzieci.

W części artystycznej wystąpił chór „Medici pro Musica” pod dyrekcją Małgorzaty Wawruk.

Więcej galeria i film na stronie www.olsztyn24.com

Zdjęcie udostępnione dzięki życzliwości Olsztyn24