PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

Na uroczystej gali wieloletni prezes koszalińskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Henryk Zabrocki otrzymał z rąk Marka Michalaka - kanclerza międzynarodowej kapituły - Order Uśmiechu. Został 1043 kawalerem orderu.
 
Wyróżniony mówił, że dzieci, przyznając order, spełniły jego marzenie oraz doceniły wieloletnią pracę: - Trzeba starać się robić wszystko, by być człowiekiem, widzieć w dziecku podmiot oraz o nie dbać. Najwięcej czasu w swoim życiu zawodowym i społecznym poświęciłem przeciwdziałaniu krzywdzie dziecka.
 
Marek Michalak, kanclerz kapituły pytany o powody, dla których kapituła wyróżniła Henryka Zabrockiego, odpowiedział, że został w tym roku wybrany najlepszy z najlepszych. Jak dodał, dzieci potrzebują zaangażowania takich ludzi jak nowo nagrodzony kawaler Orderu: - Dzieci od zawsze potrzebują naszego wsparcia i czasu, dialogu, uznania ich praw oraz bezpiecznego świata.
 
W tym roku kapituła wyróżniła 10 osób - w tym 5 Polaków. Posiedzenie kapituły, na której wyłoniono tegorocznych laureatów, było zarazem oficjalnym rozpoczęciem obchodów jubileuszu 40-lecia międzynarodowego Orderu Uśmiechu przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
GALERIA