PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Mamy kolejny sezon rozliczeń podatkowych, a, co za tym idzie, mają Państwo ponownie możliwość przekazania 1% podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w roku 2019 obchodziło 100-lecie pracy na rzecz dziecka i rodzin potrzebujących opieki, wsparcia i pomocy, status OPP posiada od roku 2004.

 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o to, byście zechcieli podzielić się swoim 1% właśnie z TPD. Wpłaty te pozwolą nam nadal pomagać tym dzieciom i ich rodzinom, które najbardziej potrzebują opieki, troski i zabezpieczenia podstawowych potrzeb edukacyjnych, bytowych, jak i właściwego spędzania wolnego czasu.

 

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wiele relacjonowanych na bieżąco działań, które podejmujemy w ramach realizacji programów ogólnopolskich i lokalnych. Prócz programów czasowych, realizowanych dzięki współpracy z samorządami oraz sponsorami, prowadzimy także ponad 300 placówek wsparcia dziennego, tzw. Środowiskowych Ognisk Wychowawczych oraz szereg placówek edukacyjnych, szkół specjalnych i przedszkoli, a także Poradnie TPD, gdzie osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologa, psychiatry czy mediatora. Prowadzimy również Ośrodki Adopcyjne TPD, Warsztaty Terapii Zajęciowej, mieszkania treningowe i opiekę wytchnieniową.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom,udostępniamy jak co roku program, dzięki któremu można szybko wypełnić PIT 2019 i przesłać go bezpośrednio do US, bądź wydrukować i wysłać pocztą. Wystarczy kliknąć poniższy baner i wypełnić swój PIT 2019 na rzecz TPD, podając w odpowiednim polu nasz nr KRS 0000114345.

 

 

 

Rozlicz Twój PIT 2019 z TPD

 

 

Gdy podatnik chce, aby fundacja lub stowarzyszenie poznały jego imię, nazwisko i adres oraz wysokość przekazanej kwoty  musi zaznaczyć w zeznaniu odpowiedni kwadrat obok napisu "Wyrażam zgodę". W rubryce następującej po tym kwadraciku można wpisać np. swój numer telefonu, adres email lub inną metodę kontaktu.